Strona główna POLECAMY Konferencja Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb

[ZAPOWIEDŹ] Konferencja Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb

XV edycja ogólnopolskiej konferencji “Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”, którą organizuje firma SuccessPoint, odbędzie się 28 lutego 2017 r w Warszawie.

Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w wyniku działania sił przyrody, kataklizmów, a także być efektem działalności człowieka lub jej zaniechania. Aby im zapobiec niezwykle ważna jest systematyczna identyfikacja przyczyny problemu oraz jej dogłębna analiza. Sprawne działanie administracji publicznej/ samorządowej, oraz służ mundurowych ma bezpośredni wpływ na przeprowadzenie akcji, od której bardzo często zależne jest ludzkie życie.

Celem wydarzenia jest poznanie potrzeb służ mundurowych i administracji publicznej  oraz wskazanie możliwych kierunków zmian, umożliwiających rozwój i poprawę skuteczności działania organów w sytuacjach kryzysowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli  m.in.:
Komenda Główna Policji, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Polska Rada Ratowników Medycznych, WOPR,  Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Pożarników Polskich

Proponowana tematyka konferencji:

 1. Od edukacji do sprawnej organizacji – katastrofa i ograniczanie jej skutków.
  II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych.
  III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu
  kryzysowym.
  1. Obieg informacji i komunikacja służb – systemy łączności, aplikacje
  2. Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji
  A. Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu
  – technologia ICT w zarządzaniu kryzysowym – perspektywy i zagrożenia
  – zarządzanie pracą sieci teleinformatycznej
  B. Bezpieczeństwo danych w sytuacjach kryzysowych i cyberterroryzm

Podczas konferencji głos zabiorą m. in.:

Adam Dudziak – Dyrektor, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Bydgoszczy
nadkom. Sylwester Smoleński – Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji
Arkadiusz Wejnarski – Koordynator Centrum Operacyjnego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Paweł Nazarewski – Specjalista z Zakresu Cyberobrony i Nowoczesnych Technologii, Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej, ObronaNarodowa.pl
Jacek Dynysiuk – Kierownik Produktu MindMade Sp. z o.o.
Andrzej Wysocki – Menedżer ds. Klientów Kluczowych Radmor S.A.
Kpt. dr inż. Paweł Gromek – Prodziekan, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
st. sekc. dr inż. Rafał Wróbel – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Maciej Maciejonek – Dyrektor ds. kluczowych klientów w obszarze bezpieczeństwa publicznego, Hexagon
Dariusz Deptała – Dyrektor Regionalny, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • kadrę zarządzającą wszystkich poziomów administracji publicznej, przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjalistów do zarządzania kryzysowego.
 • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej / Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków;
 • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR, służby ratownicze chemiczne, radiacyjne

Partnerzy konferencji:
WB Electronics, Radmor S.A., MindMade, Hexagon Safety & Infrastructuret, RTcom, Wi Link.

Więcej informacji (program, dokładna lokalizacja, rejestracja) na stronie: www.successpoint.pl/zarzadzanie-kryzysowe-2017-1

Koordynator Projektu
Klaudia Moskała
tel. +48 720 911 820
fax.+48 22 244 25 37
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl