Strona główna Bezpieczeństwo biznesu Ogólnopolskie Forum Monitoringu Wizyjnego 2018

[Zapowiedź] Ogólnopolskie Forum Monitoringu Wizyjnego 2018

Wyzwania monitoringu wizyjnego w świetle RODO i planowanego rozporządzenia ePrivacy – legalność, skuteczność, zarządzanie – to tylko niektóre tematy Ogólnopolskiego Forum Monitoringu Wizyjnego 2018, które odbędzie się 10 maja 2018 roku w Warszawie.

Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej i zawodowej stał się codziennością, co wywołuje nieustanne dyskusje nie tylko na temat jego skuteczności, ale i legalności. Jak wskazują eksperci, niesie to za sobą wiele zagrożeń i wymaga jednolitych uregulowań prawnych.

Potrzeba uporządkowania problematyki monitoringu wizyjnego w Polsce wynika z braku jednolitych regulacji dotyczących zasad instalowania i korzystania z systemów monitoringu zarówno przez instytucje państwowe, samorządowe, jak również szeroko rozumiane podmioty prywatne i pracodawców. Obecne uregulowania są niejasne i odnoszą się do nielicznych aspektów stosowania monitoringu.

Podczas Ogólnopolskiego Forum Monitoringu Wizyjnego 2018 omówimy zagadnienia legalności i skuteczności monitoringu na tle nowych regulacji RODO, a także podejmiemy próbę dyskusji na temat możliwego wpływu projektowanych zmian związanych z wprowadzeniem w życie rozporządzania ePrivacy.

PROGRAM:

Przyszłość monitoringu wizyjnego w Polsce w świetle RODO i planowanego rozporządzenia ePrivacy – czy wpłyną na obecne działania?
dr Bogdan Fischer (Partner, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy) 

– Monitoring wizyjny w miejscu pracy
dr Bogdan Fischer (Partner, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy) 

– Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej. Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w kontekście ochrony prawa do prywatności
Dorota Głowacka (Prawniczka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka) 

– Udostępnianie informacji o kamerach i nagrań z monitoringu a informacja publiczna
Wojciech Klicki (Prawnik, Fundacja Panoptykon) 

– Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i obszarów
Andrzej Kruczyński, Sergiusz Parszowski (Eksperci, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego) 

– I co ja robię tu…? – zapytała przerażona kamera
Grzegorz Krzemiński (Prezes, Instytut Bezpieczeństwa i Informacji) 

– Mam nagranie, ale czy mam dane osobowe – o problemie szerokiej definicji danych osobowych
Sławomir Kowalski (Adwokat w kancelarii Maruta Wachta sp.j.)

– Dyskusja panelowa z udziałem Ekspertów

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.monitoringwizyjny2018.pl

“a&s Polska” objęła wydarzenie patronatem medialnym. Nasi Czytelnicy mogą skorzystać z 10% rabatu – po uprzednim wpisaniu w polu „dodatkowe uwagi” formularza zgłoszeniowego kodu: pr10RABAT.

ORGANIZATOR:
Nova Skills Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Kontakt: pr@novaskills.pl