Strona główna Zapowiedzi Scenariusze pożarowe i problemy w ich sporządzaniu podczas Kongresu FIRE|GDAŃSK 2017

[Zapowiedź] Scenariusze pożarowe i problemy w ich sporządzaniu podczas Kongresu FIRE|GDAŃSK 2017

Scenariusze pożarowe i problemy w ich sporządzaniu to duże wyzwanie dla projektantów i rzeczoznawców, a w efekcie i dla prewentystów z komend miejskich PSP, którzy odbierają budynki wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe. Zwłaszcza, gdy w obiektach tych jest wymagana skomplikowana współpraca pomiędzy różnymi systemami zabezpieczeń. Jakie zmiany czekają projektantów i użytkowników obiektów w związku ze zmianami przepisów od 2017 r.? Na to i inne pytania odpowiedzą specjaliści podczas Kongresu Pożarnictwa FIRE|GDAŃSK, który odbędzie się  9 marca 2017 w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie – oprócz zagadnień poświęconych sygnalizacji i detekcji pożarowej – przedstawione zostaną m.in. trudne zagadnienia związane z procedowaniem projektów budowlanych z uwzględnieniem wymagań pożarowych. Panelom technicznym wystawy i pokazom rozwiązań w praktyce będą towarzyszyć konsultacje z ekspertami z prewencji Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicielem organów administracji architektoniczno – budowlanej.

Wśród omawianych tematów znajdą się m.in.:

  • Zasilacze serii EN54 oraz DSO, do zastosowania w systemach ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem zdalnego monitoringu parametrów pracy
  • Prowadzenie kabli i przewodów w systemie E30/E90 w wymagających warunkach na przykładzie zespołów kablowych badanych wg normy DIN 4102-12 zgodnie z aktualnym stanem prawnym w Polsce
  • Aluminiowe systemy przeszklonych przegród przeciwpożarowych, drzwi i fasad
  • Oświetlenie awaryjne w nowoczesnym budownictwie
  • Detekcja gazów i właściwy dobór urządzeń uwzględniający warunki panujące w monitorowanym obiekcie
  • Omówienie wybranych środków gaśniczych stosowanych w Stałych Urządzeniach Gaśniczych do zabezpieczeń pomieszczeń IT, teletechniki i sterowania
  • Mobilne systemy ochrony przeciwpożarowej IBS, w tym przeciwpowodziowe
  • Systemy oddymiania i naturalnej wentylacji oraz inne, w tym: napędy do stolarki okiennej i drzwiowej, systemy sygnalizacji pożarowej, systemy sterowań i zamknięć przeciwpożarowych, urządzenia i wiele innych istotnych zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową i projektowaniem obiektów budowlanych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny na stronie Organizatora: www.dndproject.com.pl

Rejestracji można dokonać online poprzez link: REJESTRACJA

Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie DND Project lub zarejestrować się telefonicznie pod nr 22 678 58 25.