Strona główna Zapowiedzi Szkolenie „Pasywne Czujki podczerwieni ADPRO”

[Zapowiedź] Szkolenie „Pasywne Czujki podczerwieni ADPRO”

Firma Linc Polska zaprasza na szkolenie „Pasywne Czujki podczerwieni ADPRO”, które odbędzie się 9 marca br. w Warszawie.

Program szkolenia obejmuje wstęp teoretyczny oraz instalację czujek w terenie i ich praktyczne programowanie. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się:

  • jak poprawnie zainstalować czujkę?
  • jak skonfigurować czujkę, aby wykorzystać jej całkowity potencjał?
  • jak zminimalizować ilość fałszywych alarmów?
  • jak stworzyć szczelny i niezawodny system ochrony perymetrycznej?

Szkolenie będzie także szansą poznania najnowszych funkcji w urządzeniach do rejestracji obrazu i dźwięku FastTrace iFT, iFT-E oraz 2E firmy ADPRO by Xtralis. Urządzenia mogą zostać wyposażone w zaawansowaną analitykę IntrusionTrace lub LoiterTrace, które zapewniają skuteczną detekcję zagrożeń.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia umożliwi dopasowanie rodzaju urządzeń do indywidualnych oczekiwań klienta i właściwości jego obszaru monitoringu. Poprzez poznanie ww. rozwiązań, uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak przeobrazić już działający system monitoringu w praktyczny system zapobiegania zagrożeniom.

Zarejestrować można się pod adresem: http://www.linc.pl/szkolenia-xtralis/