Strona główna Zapowiedzi KSOIN: V Konferencja Safety and Security

[ZAPOWIEDŹ] KSOIN: V Konferencja Safety and Security


W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) i Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w V Konferencji SAFETY & SECURITY na temat „Nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne, służące bezpieczeństwu informacji i danych osobowych”, która odbędzie się w dniach 29‑31 marca 2017 r. w Serocku.

Celem konferencji jest omówienie i zaprezentowanie najnowocześniejszych osiągnięć, innowacyjnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych, technologicznych dot. bezpieczeństwa informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Konferencja posłuży wymianie doświadczeń w zakresie stanu bezpieczeństwa informacyjnego w jednostkach organizacyjnych oraz poznaniu skutecznych, inteligentnych urządzeń i innowacyjnych narzędzi, mogących zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa w firmie.

Konferencja skierowana jest do właścicieli firm, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw/instytucji, dyrektorów departamentów spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, pełnomocników ochrony informacji i ochrony infrastruktury krytycznej, administratorów bezpieczeństwa informacji, audytorów bezpieczeństwa, kontroli i audytu. Zapraszamy również producentów, projektantów, instalatorów i użytkowników systemów bezpieczeństwa oraz systemów alarmowych, a także osoby odpowiedzialne w firmach za ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i wdrażanie SZBI (ISMS) zgodnego z normą ISO/IEC 27001.

Jako wzbogacenie tematyczne konferencji planujemy pokaz sprzętu ułatwiającego/utrudniającego zdobywanie informacji i wykorzystywanych nowoczesnych technologii oraz inteligentnych urządzeń mogących zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa w firmie.

Również w tym roku podczas uroczystej gali będziemy honorowali statuetką „Laur innowacyjności w ochronie informacji” firmy i instytucje, które wnoszą znaczący wkład dla bezpieczeństwa i innowacyjności informacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych i technologicznych.

gen. (r) Paweł Pruszyński
Wiceprezes Zarządu SWBN
płk (r) Tadeusz Koczkowski
Prezes Zarządów KSOIN i SWBN

 

Zagadnienia tematyczne:

 1. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo jako dobro społeczne.
 2. Stan bezpieczeństwa informacji w polskich instytucjach oraz przedsiębiorstwach.
 3. Bezpieczeństwo informacji biznesowych (czy wdrażać procedury tajemnicy przedsiębiorstwa).
 4. Integracja systemów zabezpieczenia technicznego, elektronicznego i organizacyjnego, jako fundament budowy innowacyjnego kompleksowego systemu bezpieczeństwa.
 5. Jawne i niejawne zdobywanie informacji. Kulisy i tajemnice działalności wywiadu gospodarczego.
 6. Zapewnienie ciągłości działania w firmie/instytucji – groźba kryzysu, utraty najważniejszych aktywów informacyjnych i zakłócenia kluczowych procesów biznesowych.
 7. Cała prawda o ochronie danych osobowych, aktualnych i przygotowywanych zmianach krajowych i zagranicznych.
 8. Nowe zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego – kradzież tożsamości, Internet rzeczy, bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.
 9. Zastosowanie inteligentnych systemów i rozwiązań do zbierania i przetwarzania informacji (czujniki, karty, drony, roboty, RFID, beacony itp.).
 10. Monitoring wizyjny – współczesny dylemat: ile wolności a ile bezpieczeństwa?
 11. Czy i na ile nowe technologie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa informacyjnego a na ile wzmacniają system ochrony.
 12. Jak chronić zasoby informacyjne przed zagrożeniami terrorystycznymi w obiektach infrastruktury krytycznej.
 13. Prezentacje i pokaz nowoczesnych technik i technologii bezpieczeństwa.

Zaproszeni goście, eksperci i wykładowcy:

Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Paweł Pudłowski – Przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
gen. Adam Rapacki – Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy
dr hab. inż. prof. nadzw. Witold Wiśniowski – Dyrektor Instytutu Lotnictwa
prof. dr. hab. Zbigniew Siemiątkowski – b. Minister Spraw Wewnętrznych
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Pregiel – Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Andrzej Lewiński – b. Z-ca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
dr inż. Witold Pokora – Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej
dr inż. Adam Szatkowski – Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET
płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn – Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
płk Piotr Suszyński – Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
insp. Dariusz Deptała – b. Radca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mirosław Krasnowski – Prezes Zarządu Polskiej Izby Systemów Alarmowych
Piotr Niemczyk – Ekspert z zakresu bezpieczeństwa, b. wiceminister gospodarki
Witold Strzelecki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „POLALARM”
płk Artur Bogusz – Ekspert Stowarzyszenia „POLALARM”

Informacja prasowa
Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych