Strona główna Rozległe i rozproszone Zintegrowane zarządzanie SSWiN w organizacjach o strukturze rozproszonej

Zintegrowane zarządzanie SSWiN w organizacjach o strukturze rozproszonej

Zachowanie jednolitych standardów bezpieczeństwa we wszystkich filiach przedsiębiorstwa wielooddziałowego (np. banku, sieci handlowej) jest prawdziwym wyzwaniem. Proces administrowania rozproszonymi instalacjami bezpieczeństwa usprawniają specjalne integrujące rozwiązania informatyczne.

Przykładem oprogramowania, dzięki któremu administrowanie systemami sygnalizacji włamania i napadu pracującymi w obiektach instytucji wielooddziałowej staje się łatwiejsze, wygodniejsze i bardziej efektywne, jest INTEGRUM. Zarządza ono systemami alarmowymi bazującymi na centralach INTEGRA lub INTEGRA Plus (z dołączonymi dedykowanymi modułami komunikacyjnymi, np. ETHM-1 Plus lub INT-GSM), pracującymi w obiektach rozmieszczonych na dowolnym obszarze. Informacje o stanie instalacji są zbierane na bieżąco – zdalny wgląd w te dane umożliwia natychmiastową reakcję na określony typ zdarzeń, np. alarmy czy awarie.

Struktura
Każdy z nadzorowanych obiektów jest przypisany do konkretnej gałęzi (regionu) w drzewiastej strukturze systemu. Daje to możliwość przejrzystego odwzorowania schematu organizacyjnego nawet dużej organizacji. INTEGRUM jest systemem skalowalnym – dodawanie nowych obiektów (np. podczas rozbudowy firmy) odbywa się w wygodny, szybki i nieskomplikowany sposób.

Administrowanie uprawnieniami
Możliwe jest utworzenie scentralizowanej bazy wszystkich użytkowników systemu. INTEGRUM oferuje szerokie możliwości zarządzania ich uprawnieniami. Dostępne jest także delegowanie uprawnień dla osób odpowiedzialnych za personel w danym obiekcie (np. kierownik, dyrektor) – nie musi się tym zajmować administrator.

Intuicyjna obsługa
Aplikacja jest obsługiwana z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki czemu systemem można zarządzać z dowolnego miejsca. Aby ułatwić administratorom analizę informacji o systemie, utworzony został podział na: użytkownicy, centrale, zdarzenia. Dostępne są też różne szczegółowe filtry.
Jeden z paneli służy do przeglądania danych użytkowników poszczególnych central i zarządzania bazą osób, z których każda może być powiązana z wieloma obiektami. Użytkownikom można zdalnie przydzielać identyfikatory (np. karty). Panele dotyczące central umożliwiają edycję istniejących obiektów i dodawanie nowych. Ponadto operator ma wgląd w aktualny stan central, ich partycji, stref czy pojedynczych wejść. Możliwe jest też zdalne załączenie/wyłączenie czuwania, sterowanie wyjściami, przejściami itp. Lista „Zdarzenia” zawiera informacje o tym, co dzieje się w systemie – z podziałem na lokalizację, typ zdarzenia i powiązanego użytkownika. Zgromadzone dane można opatrywać komentarzami, co ułatwia późniejszą identyfikację.

Kontrola konfiguracji
INTEGRUM zawiera moduł kontroli konfiguracji centrali alarmowej. Okresowo na serwer jest pobierany pełen zbiór ustawień central alarmowych, a następnie przygotowywany jest raport wskazujący rozbieżności między wcześniejszą a bieżącą wersją konfiguracji.

Wszystko w jednym miejscu
Panel sterowania to ekran pozwalający na bieżąco śledzić, co dzieje się w systemie. W razie alarmu lub awarii pojawiają się wyskakujące okna z opcją umieszczenia komentarza. Ponadto wskazane osoby mogą być powiadamiane o określonych zdarzeniach drogą mailową. Operator, mając do dyspozycji widok map, oprócz bezpośredniego wglądu w sytuację systemu, może wyzwalać dostępne dla różnych obiektów akcje i otwierać podgląd obrazu z kamer. Podczas tworzenia map można uwzględniać szczegółowe odwzorowanie układów pomieszczeń, planów itp.
INTEGRUM oferuje szerokie możliwości zarządzania rozproszonymi systemami alarmowymi. Można dzięki niemu w prosty, czytelny sposób administrować siecią obiektów i ich użytkowników, jednocześnie optymalizując koszty i oszczędzając cenny czas. 


SATEL

ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
www.satel.pl