Strona główna Kontrola Dostępu Znajdź odpowiednią kontrolę dostępu w 5 krokach

Znajdź odpowiednią kontrolę dostępu w 5 krokach

Firma Nedap Security Management opracowała jeden z pierwszych systemów kontroli dostępu opartych na oprogramowaniu – AEOS. Anna Twardowska, Country Manager Poland w Nedap, przedstawia najważniejsze kwestie, jakie należy uwzględnić przy wyborze systemu.

System kontroli dostępu to nie tylko ważna inwestycja długoterminowa, to także rozwiązanie, które odpowiednio dobrane zapewni pełen wachlarz korzyści komercyjnych. Zalecamy wdrażanie go krok po kroku.

Krok 1.
Przeprowadź analizę ryzyka

System kontroli dostępu może chronić nie tylko aktywa i pracowników, ale także procesy biznesowe. Pierwszym krokiem w doborze odpowiedniego do potrzeb systemu jest rozpoznanie czynników ryzyka oraz określenie, które z nich stanowią największe zagrożenie.
Na tym etapie zastanów się:
› co wymaga zabezpieczenia – czy chcesz chronić wrażliwe informacje lub urządzenia równie dobrze, jak ludzi i budynki;
› które procesy będą miały wpływ na obroty firmy, gdyby doszło do ich naruszenia, np. produkcja lub logistyka;
› jakich zagrożeń należy uniknąć i w jakim obszarze, np. włamania lub nieuprawnionego dostępu;
› co należy zrobić, aby zminimalizować szkody, gdy dojdzie do takiej sytuacji.

Krok 2.
Przyjmij perspektywę długoterminową

Wiele może się zmienić w kolejnych latach działania dobrego systemu kontroli dostępu. Zastanów się, jakie mogą być twoje długoterminowe potrzeby, aby dostosować do nich rozważany system i pomóc w maksymalizacji zwrotu z inwestycji.
Pomyśl np. o:
› stosowaniu kart dostępu zamiast kluczy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i umożliwienia sprawnej współpracy pomiędzy oddziałami firmy;
› kierunku, w jakim mogą się w przyszłości zmienić przepisy i regulacje;
› współpracy z innymi działami, np. HR, IT i administracji budynku, by uwzględnić ich sugestie dotyczące systemu kontroli dostępu;
› nowych technologiach, np. biometrii, która jest coraz częściej stosowana w kontroli dostępu w celu weryfikacji tożsamości osób za pomocą ich cech fizycznych. Najpopularniejsze obecnie rozpoznają twarz, tęczówkę, odciski palców, geometrię ręki lub układ żył.
Krok 3.
Rozważ dostępne możliwości

Aby optymalnie wykorzystać inwestycję, oszacuj wszystkie korzyści oferowane przez dany system, oprócz samej funkcji kontroli dostępu.
Przykładowo dobry system kontroli dostępu stanowi cenną pomoc, zapewniając jednocześnie:
› bardziej wydajne użytkowanie budynku lub innych przestrzeni,
› optymalizację procesów biznesowych,
› przyjazne przywitanie gości,
› większą wygodę dla pracowników.
Krok 4.
Sporządź listę wymagań

Po wykonaniu kroków 1., 2. i 3. dopilnuj, aby twoje potrzeby zostały jasno określone na liście wymagań dotyczących systemu kontroli dostępu.
Określ jak najdokładniej potrzeby:
› wyjaśnij, dlaczego chcesz wymienić swój dotychczasowy system;
› opisz zalety dotychczasowego systemu, z których nie chcesz zrezygnować;
› sprecyzuj, czego oczekujesz od nowego systemu, oraz jakich problemów chcesz uniknąć;
› określ, w jaki sposób system ma poprawić wydajność, produktywność, elastyczność i skalowalność, i w jaki sposób będziesz to mierzyć;
› ustal, w jaki sposób użytkownicy mają korzystać z systemu, jakie zadania powinien wykonywać recepcjonista, kto będzie monitorować alarmy, w jaki sposób zarządca budynku będzie korzystać z raportów dotyczących dostępu;
› określ szczególnie ważne dla twojej organizacji obiekty fizyczne, które należy chronić.
Krok 5.
Znajdź odpowiedniego dostawcę

Mając już listę wymagań, możesz podzielić się nią z producentami, instalatorami oraz wdrożeniowcami. Każdy z nich zaproponuje coś innego. Producent może np. doradzić w kwestiach trendów technologicznych i zaproponować wybór rozwiązań odpowiadających Twoim potrzebom. Instalatorzy i wdrożeniowcy powinni zapewnić prawidłowe wdrożenie i utrzymanie systemu. Zastanów się, czego oczekujesz po współpracy z nimi. Weź pod uwagę to, czy wybrany system będzie, i na jakich warunkach, przez nich aktualizowany i usprawniany w przyszłości.

 

W firmie Nedap stale inwestujemy w badania i rozwój, aby użytkownicy AEOS mieli gwarancję, że system kontroli dostępu będzie dostosowany do określonego celu i aktualny bez okresu ważności. Takie działania w ostatnim czasie doprowadziły do modyfikacji i adaptacji 30% bazy kodów AEOS oraz ponownego napisania ponad 3 milionów wierszy kodu oprogramowania w celu osiągnięcia znacznego usprawnienia wydajności.
Weź również pod uwagę złożoność projektu systemu i instalacji oraz zastanów się, kto ma największe kompetencje, aby zarządzać całością. Oferujemy klientom program globalny, który pomaga firmom międzynarodowym w szybszym i łatwiejszym usprawnianiu kontroli dostępu. System wdrażania projektów zapewnia efektywną kosztowo i wydajną strukturę ramową, umożliwiającą standaryzację bezpieczeństwa we wszystkich obiektach firmy na całym świecie. To z kolei zapewnia większą elastyczność i skalowalność, umożliwiając powstawanie globalnego systemu kontroli dostępu przygotowanego na przyszłe wyzwania.
Po wyborze dostawcy zdecydujcie wspólnie, w jaki sposób będzie określana sprawność systemu, aby można go było udoskonalać w kolejnych latach.

Nedap Security Management
Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
www.nedapsecurity.com/pl