Strona główna Infrastruktura krytyczna Integracja systemów sposobem na zabezpieczenie infrastruktury krytycznej

Integracja systemów sposobem na zabezpieczenie infrastruktury krytycznej

Tomasz Białek
Inżynier ds. zintegrowanych systemów bezpieczeństwa


Infrastruktura krytyczna odgrywa niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu państwa i niezakłóconym życiu jego obywateli. Jej ochrona jest jednym z kluczowych priorytetów. Jak jest to ważne, potwierdza Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590).

Zgodnie z ustawą infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą obiekty funkcjonalnie, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

Nieprawidłowe działanie któregokolwiek z powyższych elementów niesie zagrożenie dla przedsiębiorców, instytucji, organów administracji publicznej, miast, powiatów, województw czy nawet całego kraju. Jak stanowi wspomniana ustawa, przez ochronę infrastruktury krytycznej należy rozumieć wszelkie działania zmierzające do zapewnienia jej funkcjonalności, ciągłości działania i integralności w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom, ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury w przypadku awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.

Aby uchronić się przed zagrożeniami spowodowanymi przez klęski żywiołowe czy celowe działanie człowieka (np. sabotaż, terroryzm), infrastrukturę należy zabezpieczyć za pomocą elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Najlepszą ochroną infrastruktury krytycznej jest dedykowana do tego typu zadań inteligentna platforma monitoringu wizyjnego Arkiv. Jest ona w pełni zintegrowana z systemem zarządzania bezpieczeństwem ProtegeGX. Zarówno Arkiv, jak i ProtegeGX są oparte na serwerach posiadających zaawansowane mechanizmy zabezpieczające ich bezawaryjne działanie. Są to m.in. nadmiarowy zasilacz i karta sieciowa. Z kolei cenne dane można zabezpieczyć za pomocą macierzy dyskowej RAID. System operacyjny serwerów może pracować, bazując na osobnej macierzy lustrzanej. Jeżeli zabezpieczany obiekt jest szczególnie ważny lub wrażliwy, zaleca się korzystanie z funkcji nadmiarowego serwera (server failover).

Aby system działał najefektywniej, należy dążyć do maksymalnej automatyzacji. Właśnie z tego względu serwery CCTV mają wbudowane zaawansowane funkcje analityki wideo, które potrafią automatycznie wykryć ogień bądź dym na obrazie z którejkolwiek z kamer znajdujących się w systemie. Potrafią również rozpoznać twarz poszukiwanej osoby, tablice rejestracyjne pojazdów, wykryć obiekty przecinające wcześniej zdefiniowane wirtualne linie lub monitorować obecność w zdefiniowanych strefach zagrożeń i wiele innych. Operator systemu zostaje zaalarmowany o tych zdarzeniach. Arkiv, dzięki zapisowi metadanych razem z materiałem wideo, jest w stanie w ułamku sekundy wyszukać zdarzenia również w nagraniach.

Podczas sytuacji kryzysowej tradycyjny sposób przeglądania danych jest niedopuszczalny. „Ślęczenie” przed monitorem i przeglądanie dostępnego materiału w poszukiwaniu interesującego nas zdarzenia może trwać niemal w nieskończoność i niebezpiecznie opóźniać podjęcie stosownych działań zaradczych. W systemie Arkiv wskazujemy jedynie wytyczne do wyszukiwania, a wyniki otrzymujemy natychmiast w formie miniatur. Możemy np. zaznaczyć strefę w kadrze, po czym wyszukać trzy osoby znajdujące się w tej strefie w tym samym czasie. Innym przykładem może być wyszukiwanie samochodów w określonym kolorze. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że w sytuacji zagrożenia najważniejszy jest czas. Im szybciej operator zidentyfikuje zdarzenie, tym szybciej zainterweniują odpowiednie służby w celu zminimalizowania lub zapobieżenia jego skutkom.

Platforma monitoringu wizyjnego Arkiv jest kompatybilna z większością kamer IP dostępnych na rynku, a jako jeden z nielicznych systemów ma możliwość przejęcia strumieni wideo z rejestratorów zarówno IP, jak i analogowych. Powyższe cechy pozwalają zastosować Arkiv w istniejących już systemach, które nie mają tak zaawansowanych funkcjonalności.

Doskonałym uzupełnieniem funkcjonalności platformy Arkiv jest ProtegeGX – system łączący cechy systemu antywłamaniowego, kontroli dostępu, systemu zarządzającego windami oraz posiadającego funkcje automatyki budynkowej, rejestracji czasu pracy i rejestracji gości. Swoimi możliwościami przebija produkty konkurencji, może się poszczycić wieloma zadowolonymi użytkownikami z różnych branż i krajów. Dzięki zastosowaniu kart dostępu w najbezpieczniejszym standardzie Desfire, możemy być pewni, że niepowołane osoby nie dostaną się niezauważone na teren zabezpieczanego obiektu. Łącząc KD z SSWiN, ProtegeGX staje się spójnym produktem do kompleksowego zabezpieczenia budynku. Aby działał zgodnie z założeniami, nie można zapomnieć również o elementach detekcyjnych najwyższej jakości. Platforma ProtegeGX jest bardzo chętnie łączona z barierami podczerwieni i mikrofalowymi włoskiego producenta Mitech. Mimo że ProtegeGX działa w oparciu o serwer SQL, może pracować offline. Zatem w przypadku utraty komunikacji z serwerem nie staje się bezużyteczny. Cały czas zabezpiecza obiekt, przechodząc w tryb offline, a systemem zarządzają wówczas kontrolery.

Pełna synergia Arkiv i ProtegeGX umożliwia prawidłowe zabezpieczenie najważniejszych obiektów. Systemy komunikują się ze sobą, dzięki czemu można maksymalnie wykorzystać ich potencjał i jeszcze szybciej wykryć zagrożenia. System telewizji dozorowej, otrzymując informację o naruszeniu strefy w SSWiN, może skierować uwagę operatora, automatycznie pokazując np. obraz z kamery powiązanej z tą strefą lub wywołać odpowiedni preset kamery obrotowej mającej w zasięgu ww. strefę.
ProtegeGX może z kolei pobierać materiał wideo z systemu Arkiv. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla osoby obsługującej system ProtegeGX. Jeżeli w obiekcie nastąpi alarm lub siłowe otwarcie drzwi, operatorowi automatycznie zostaną wyświetlone najistotniejsze dla niego informacje. Dostanie precyzyjną informację, gdzie doszło do naruszenia systemu oraz obraz wyświetlony na żywo, natomiast w osobnym oknie zostanie pokazany film z chwili zdarzenia. Co istotne, zarówno Arkiv, jak i ProtegeGX są systemami skalowalnymi. Inwestycję można więc realizować etapami, nie ma potrzeby kupowania sprzętu od razu na cały projekt.

Ochrona infrastruktury krytycznej jest sprawą bezwzględnie ważną. Dzięki łącznemu zastosowaniu systemów Arkiv i ProtegeGX ten delikatny i skomplikowany system naczyń połączonych, jakim jest infrastruktura krytyczna, może być właściwie zabezpieczony i chroniony. Zaawansowana technologia Arkiv i ProtegeGX umożliwia szybką reakcję i pełną ochronę zasobów, obiektów, urządzeń czy instalacji mających podstawowe znaczenie dla prawidłowego i harmonijnego funkcjonowania gospodarki, państwa i życia jego obywateli.

Miwi Urmet sp. z o.o.
ul. Pojezierska 90A
91-341 Łódź
tel. 42 616 21 00
miwi@miwiurmet.pl
www.miwiurmet.pl