Strona główna Rynek SECURITY Analiza globalnego rynku security w 2023 r.

Analiza globalnego rynku security w 2023 r.

Fot. Shutterstock

Rynek europejski. Zagrożenia, technologie i przepisy

Rynek zabezpieczeń technicznych w Europie w ostatnich latach doświadczył znaczących zmian i przekształceń. Nasiliły się obawy związane z bezpieczeństwem spowodowane różnymi czynnikami, od ataków terrorystycznych, przez pandemię, po konflikty zbrojne. Znaczenie solidnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń technicznych nigdy nie było większe.

Warunki rynkowe i wzrost

Europejski rynek zabezpieczeń technicznych wchodzi obecnie w okres dobrej koniunktury, a obiecujące wskaźniki wskazują na jego świetlaną przyszłość. W ostatnim roku rynek doświadczył atrakcyjnego wzrostu, który ma szansę się utrzymać, a nawet przyspieszyć w nadchodzących latach.

– Z mojego punktu widzenia rynek jest obecnie w korzystnej sytuacji – powiedziała Verena Rathjen, wiceprezes na region EMEA w Axis Communications. – Niezależne badania rynku, takie jak przeprowadzone przez Omdia, wskazują, że możemy liczyć na średni wzrost rynku od 10 do 12% w ciągu najbliższych pięciu lat, co jest zgodne z naszymi przewidywaniami. Jest to więc obiecująca perspektywa dla naszej firmy.

Wzrost wynika z kilku czynników odgrywających kluczową rolę w kształtowaniu trajektorii branży.

  1. Zwiększone wydatki rządowe: W odpowiedzi na niepokoje geo-
    polityczne, które ogarnęły różne części globu, nastąpił znaczny wzrost wydatków państwowych na środki bezpieczeństwa. Ten napływ funduszy działa jak katalizator ekspansji rynkowej.
  2. Bezpieczeństwo i ochrona jako główne priorytety: Nacisk na bezpieczeństwo i ochronę nigdy nie był bardziej wyraźny, a kraje Europy umieściły je na szczycie swoich programów. Jest to szczególnie widoczne w Wielkiej Brytanii; podejście to stopniowo przenika do innych krajów, takich jak Francja.
  3. Wykluczenie dostawców chińskich: Zauważalną zmianą było wykluczenie dostawców chińskich z rynku, przy czym niektóre firmy posunęły się nawet do demontażu istniejących instalacji od tych producentów. Również to jest czynnikiem wzmacniającym firmy europejskie.
  4. Transformacja cyfrowa i digitalizacja procesów: Rewolucja cyfrowa otworzyła wiele możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa i optymalizacji biznesu. Integracja sztucznej inteligencji (AI) i procesów cyfrowych to nie tylko trend, ale także istotny czynnik, który zmienia branżę.

Wyzwania i strategie

Prężnie rozwijający się europejski rynek zabezpieczeń zmaga się z tymi samymi wyzwaniami co inne branże – wahania koniunktury gospodarczej, problemy z łańcuchem dostaw, zawirowania na scenie politycznej. Niestabilność geopolityczna i gospodarcza, np. wojna w Ukrainie czy konflikt w Izraelu, sporadyczne konflikty regionalne i recesja w Niemczech, ale też kolejne regulacje unijne mogą znacząco wpłynąć na wzrost i stabilność rynku. Firmy muszą zachować czujność i zdolność adaptacji, aby przynajmniej utrzymać swoje status quo.

– Regulacje koncentrują się na sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju, a nowe przepisy są już wprowadzane w życie – stwierdziła V. Rathjen. – Przyjmujemy proaktywne podejście w tych obszarach, aby móc szybko zareagować na zmiany. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, dużo inwestujemy w etyczne jej użytkowanie i cyberbezpieczeństwo. Oprócz niedoboru zasobów kluczowym wyzwaniem, przed którym stoimy, jest nie tyle rekrutacja na nasze wolne stanowiska, ile zdolność produkcyjna. Moglibyśmy osiągnąć więcej, gdybyśmy dysponowali większą liczbą specjalistów. Ten problem dotyczy także naszych partnerów. Dlatego Axis nieustannie pracuje nad tym, aby jej produkty i rozwiązania były łatwiejsze w instalacji. Oferujemy także kompleksowe narzędzia ułatwiające naszym partnerom szybsze konfigurowanie i wdrażanie systemów.

Branża rzeczywiście boryka się z niedoborem instalatorów. Aby rozwiązać ten problem, firmy modyfikują swoje produkty, chcąc ułatwić ich instalację, oraz opracowują narzędzia przyspieszające ich konfigurację. Jednocześnie sektor zabezpieczeń fizycznych jest liderem we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, Internet rzeczy i uczenie maszynowe.

Nowe technologie

Nowe technologie zmieniają rynek security w Europie, wprowadzając branżę w nową erę innowacji i wydajności. Sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT) i uczenie maszynowe to najważniejsze nowości wpływające na branżę. Nie są dodatkami do oferowanych rozwiązań, ale integralnymi komponentami nowoczesnych systemów zabezpieczeń, zwiększając ich możliwości i oferując organizacjom możliwość uporania się ze złożonymi wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

– Większość kamer Axis najnowszej generacji jest wyposażona w funkcje analityczne bazujące na głębokim uczeniu, co sprawia, że zaczyna być to wręcz standard w kamerach IP – powiedziała V. Rathjen. – Rozwój sztucznej inteligencji poszerza horyzonty naszych klientów i otwiera nowe możliwości oparte na analityce. Pozwala na uzyskanie praktycznych informacji i potencjalnie automatycznych odpowiedzi na podstawie danych zebranych przez nasze kamery.

Algorytmy sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe zapewniają analizę ogromnych ilości danych z różnych źródeł, dostarczając praktycznych informacji, które można wykorzystać do ulepszenia zabezpieczeń, a nawet przewidywania potencjalnych zagrożeń, zanim się pojawią. Urządzenia IoT mogą być wykorzystywane do tworzenia systemów zabezpieczeń, które umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym i automatyczne reagowanie na naruszenia chronionych stref. Połączenie najnowszych technologii powoduje jednak, że firmy chcące je wykorzystywać muszą mieć pewność, że będzie się to dziać w sposób etyczny i odpowiedzialny. Muszą być także gotowe na prowadzenie badań, aby nadążyć za szybkim tempem postępu technologicznego i wyprzedzić potencjalne cyfrowe zagrożenia.

Możliwości rozwoju

Jednym z najważniejszych obszarów ekspansji jest optymalizacja bezpieczeństwa. Ponieważ cyfryzacja nadal przekształca branżę, duże platformy IT dążą do integracji kamer dozorowych ze swoją infrastrukturą. To otwiera nowe możliwości firmom mogącym dostarczać kompatybilnych rozwiązań.

– Nie sądzę, aby istniał jeden segment, który by się wyróżniał – wyjaśniła V. Rathjen. – Spodziewany jest wzrost we wszystkich sektorach. Z punktu widzenia zastosowania nastąpi znaczny wzrost w obszarze optymalizacji biznesowej stymulowany transformacją cyfrową w wielu branżach. Co więcej, duzi gracze z branży IT i rozwiązań chmurowych badają możliwość integracji kamer dozoru wizyjnego ze swoimi platformami. Nasze podejście do otwartej platformy i interfejsy API powodują, że możemy integrować się z tymi platformami. W ten sposób oferujemy naszym klientom wartość dodaną.
Otwarcie platformy i dostępność interfejsów API mają kluczowe znaczenie, ponieważ ułatwiają bezproblemową integrację z systemami IT innych firm.

Wymogi prawne

Dostosowanie się do różnorodnych systemów prawnych krajów europejskich i przepisów unijnych bywa wyzwaniem dla firm działających na rynku zabezpieczeń technicznych. Absolutna zgodność z przepisami to oczywista konieczność, która jednocześnie powoduje, że odbiorcy mają większe zaufanie do dostawców.

– Firmy muszą stale monitorować otoczenie prawne. Wiele firm, w tym nasza, ma specjalne komitety lub grupy robocze, które śledzą to, co dzieje się w kwestii przepisów, oraz w cyberbezpieczeństwie, sztucznej inteligencji i zrównoważonym rozwoju – podkreśliła V. Rathjen. – Zmiany w przepisach mogą mieć znaczący wpływ, dlatego niezbędna jest proaktywna postawa w tym względzie.

Niezależnie od zachowania zgodności z przepisami firmy muszą pamiętać o przejrzystości własnych działań, zachowaniu wysokich standardów etycznych i o ochronie prywatności. W miarę, jak postęp technologiczny przyspiesza, rośnie presja konsumentów oraz podmiotów regulacyjnych na społeczną odpowiedzialność biznesu. Firmy z branży security powinny mieć to na względzie, gdyż może się to przełożyć na utrzymanie korzystnej pozycji rynkowej.

Rynek zabezpieczeń technicznych w Europie znajduje się w kluczowym momencie, z wieloma możliwościami rozwoju i innowacji. Firmy muszą jednak radzić sobie ze złożonością sytuacji gospodarczej i rygorystycznymi regulacjami prawnymi. Przyjmując zmiany, traktując priorytetowo zgodność z przepisami i przestrzegając standardów etycznych, dostawcy europejscy mogą liczyć na czas prosperity.

Ameryka Północna. Zaawansowana technologia kształtuje przyszłość

Rynek security w Ameryce Północnej w 2023 r. szybko się zmienia, odzwierciedlając złożone i stale zmieniające się zagrożenia, z którymi borykają się organizacje. Systemy zabezpieczeń technicznych, w tym kamery dozorowe, systemy kontroli dostępu, personel ochrony i zabezpieczenia mechaniczne, nabierają szczególnej wagi, by skutecznie chronić zasoby, ludzi i informacje.

Fot. Shutterstock

Rynek jest elastyczny i innowacyjny, a branżę kształtują postęp technologiczny i integracja systemów zabezpieczeń. Security powoli odchodzi od tradycyjnych metod na rzecz bardziej zaawansowanych i inteligentnych rozwiązań. To oznacza zmianę sposobu, w jaki organizacje zarządzają swoimi potrzebami w zakresie bezpieczeństwa. Przyglądamy się północnoamerykańskiemu rynkowi elektronicznych systemów zabezpieczeń w 2023 r., w tym jego kluczowym trendom i wyzwaniom. O wpływie tego sektora na bezpieczeństwo w Ameryce Północnej wypowiadają się eksperci branżowi.

Postęp technologiczny zmienia branżę

Postęp technologiczny powoduje szybką transformację rynku zabezpieczeń technicznych. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i Internet rzeczy (IoT) zwiększają skuteczność i wydajność systemów zabezpieczeń technicznych. Technologie nie tylko poprawiają możliwości systemów, ale także rewolucjonizują sposób, w jaki organizacje zarządzają swoimi potrzebami w zakresie bezpieczeństwa.

– W roku 2023 rynek był dynamiczny i szybko ewoluujący, w dużej mierze zasilany przez innowacje technologiczne i integracje – powiedział Steve Prodger, Chief Risk Officer w Arcules. – Do najważniejszych trendów zaliczamy rosnącą popularność systemów monitoringu wizyjnego oferowanego jako usługa w chmurze i rosnące zaufanie do tej formy usługi. Systemy te oferują wyjątkową skalowalność i zalety zdalnego dostępu, które wpisują się w potrzeby klientów. Ponadto priorytet ma teraz cyberbezpieczeństwo. Wszystkie te czynniki nadal będą kształtować branżę w regionie przez następne pięć lat.

Integracja urządzeń i systemów

Integracja urządzeń i systemów to kolejny istotny trend kształtujący rynek zabezpieczeń technicznych. Organizacje w coraz większym stopniu wykorzystują moc danych i analiz, aby uzyskać wgląd w potencjalne zagrożenia i luki w zabezpieczeniach. Kompleksowa integracja dostarcza specjalistom ds. bezpieczeństwa cennych informacji, które można wykorzystać do podejmowania świadomych decyzji i poprawy ogólnego stanu bezpieczeństwa organizacji.

Systemy monitoringu wizyjnego w chmurze

Wyraźnie zauważalna jest też rosnąca popularność systemów monitoringu wizyjnego w chmurze. Oferują one niezrównaną skalowalność i zaletę zdalnego dostępu, co czyni je atrakcyjną opcją dla organizacji każdej wielkości.

– Rynek szybko ewoluuje z zauważalnym wzrostem wdrażania rozwiązań kontroli dostępu opartych na chmurze – stwierdził John Skowronski, prezes ACRE Security na Amerykę. – Rosnące zapotrzebowanie na elastyczne, skalowalne i zdalnie zarządzane systemy zabezpieczeń jest impulsem do wdrażania technologii opartych na chmurze. Organizacje dążą do usprawnienia kontroli dostępu, zwiększenia zakresu integracji z innymi systemami zabezpieczeń i poszerzenia możliwości analizy danych.

W ciągu najbliższych pięciu lat trend wdrażania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego będzie się umacniał, zwiększając skuteczność systemów zabezpieczeń. Doprowadzi to do łatwiejszego zarządzania, wygodniejszych poświadczeń i bezproblemowej integracji z urządzeniami IoT, co przełoży się na kompleksowe i wydajne podejście do bezpieczeństwa. Jednocześnie nacisk na prywatność danych i cyberbezpieczeństwo pozostanie najwyższym priorytetem przy ciągłych wysiłkach na rzecz wzmocnienia środków bezpieczeństwa w infrastrukturze chmury w celu ochrony informacji poufnych.

Znaczenie cyberbezpieczeństwa

Wraz z rozwojem technologii cyberbezpieczeństwo stało się kluczowe dla każdej organizacji. Firmy dostrzegają potrzebę ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi, a połączenie bezpieczeństwa cybernetycznego i fizycznego stało się koniecznością. Bezpieczne sprawdzone wdrożenia systemów funkcjonujących w chmurze są coraz bardziej powszechne, a cyberbezpieczeństwo jest obecnie najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy sprzedaży tych rozwiązań.

– Zapewnienie jednoczesnego bezpieczeństwa cyfrowego i fizycznego będzie priorytetem, zwłaszcza w przypadku operacji prowadzonych w centrach zarządzania. Najważniejsza jest ochrona przed cyberzagrożeniami – powiedział Ray May, Chief Technology Officer w Parker Group. – Możliwości zdalnego monitorowania pomogą użytkownikom zidentyfikować problemy, zanim wpłyną one na działanie organizacji. Partnerstwa technologiczne i ekosystemy zwiększą możliwości centrów zarządzania, powodując, że pozostaną w czołówce innowacji w zakresie bezpieczeństwa w regionie.

Nowoczesne centra zarządzania i zaawansowana wizualizacja danych

Nowoczesne centra zarządzania wyposażone w zaawansowane narzędzia do wizualizacji danych przodują w transformacji rynku zabezpieczeń technicznych. Centra zarządzania dają pracownikom ochrony kompleksowy obraz otoczenia, zwiększając świadomość sytuacyjną i umożliwiając szybkie podejmowanie decyzji. Integracja bezpieczeństwa cyfrowego i fizycznego zapewni ochronę przed zagrożeniami płynącymi zarówno ze świata fizycznego, jak i z cyberprzestrzeni.

– Postęp techniczny zmienia branżę elektronicznych systemów zabezpieczeń – stwierdził R. May. – Centra zarządzania znajdują się na pierwszym miejscu transformacji, ponieważ organizacje dostrzegają potrzebę ich modernizacji w celu lepszego monitorowania, zarządzania i reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa. Współczesne centra zarządzania to w istocie pomieszczenia wyposażone w zaawansowane systemy wizualizacji danych, które zapewniają pracownikom ochrony większą świadomość sytuacyjną, umożliwiającą podejmowanie odpowiednich decyzji.

Inteligentne rozwiązania do zarządzania bezpieczeństwem

Pojawienie się inteligentnych rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem to kolejny kluczowy trend kształtujący branżę. Rozwiązania te wykorzystują analitykę opartą na algorytmach sztucznej inteligencji i skalowalne oprogramowanie, aby pomóc organizacjom w proaktywnym i szybkim zrozumieniu zdarzeń oraz reagowaniu na nie. Integracja technologii, takich jak rozpoznawanie wzorców, korelacja danych, modelowanie predykcyjne, automatyzacja i zaawansowana wizualizacja, dostarcza cennych informacji specjalistom ds. bezpieczeństwa.

– Rynek ewoluuje w kierunku tego, co nasz zespół nazywa erą inteligencji – ocenił Alan Stoddard, dyrektor generalny Intellicene. – Era ta charakteryzuje się kompleksową integracją urządzeń i systemów, co generuje ogromne ilości danych. Owa integracja oznacza, że systemy potrafią rozpoznawać wzorce, dokonywać modelowania predykcyjnego i wizualizować zgromadzone dane, aby ułatwić menedżerom ds. bezpieczeństwa zrozumienie zgromadzonych informacji.

To z kolei skłania dostawców do oferowania zintegrowanych inteligentnych platform, które umożliwiają organizacjom proaktywne reagowanie na zdarzenia. Wykorzystując analitykę AI i skalowalne oprogramowanie, rozwiązania te zwiększają bezpieczeństwo, pomagając organizacjom w przeciwdziałaniu zagrożeniom. Oczekuje się, że branża będzie w dalszym ciągu wykorzystywać inteligencję do zwiększania świadomości sytuacyjnej i bezpieczeństwa w przyszłości.

Prognozy na przyszłość

Rynek security w Ameryce Północnej jest gotowy do znacznego wzrostu i transformacji w nadchodzących latach.

– Obecnie rynek zabezpieczeń technicznych przechodzi znaczącą transformację w kierunku stosowania nowoczesnych technologii – powiedział Bob Wall, dyrektor ds. technologii w Edge360. – To przejście pociąga odejście od konwencjonalnych, odizolowanych konfiguracji systemów zabezpieczeń na rzecz bardziej kompleksowych inteligentnych rozwiązań, które uwzględniają również protokoły cyberbezpieczeństwa, biorąc pod uwagę wrażliwe dane, które gromadzą te systemy.

Coraz większy nacisk kładzie się na rozwiązania, które są skalowalne i mogą elastycznie reagować na zmieniające się wymagania przedsiębiorstw, eliminując konieczność gruntownych zmian w istniejącej infrastrukturze.

– Firmy skłaniają się ku inwestycjom w zaawansowane systemy analityczne i systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję – stwierdził B. Wall. – Zauważalny jest również wzrost popytu na platformy opracowane przez firmy IT, ponieważ są one wyposażone w silne funkcje szyfrowania i zabezpieczania danych. To podkreśla rosnące przenikanie się krajobrazów bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego. Jednocześnie przewiduje się spadek zależności od przestarzałych, skomplikowanych systemów, których utrzymanie jest nie tylko kosztowne, ale także mniej skuteczne w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z bezpieczeństwem.

Rosnąca popularność systemów monitoringu wizyjnego w chmurze, znaczenie cyberbezpieczeństwa, nowoczesne centra zarządzania wyposażone w zaawansowane narzędzia do wizualizacji danych oraz inteligentne rozwiązania do zarządzania bezpieczeństwem to kluczowe trendy kształtujące przyszłość branży.
Patrząc w przyszłość, rynek jest gotowy na znaczny wzrost i innowacje, ze zwiększonym naciskiem na skalowalne i elastyczne rozwiązania, integrację fizycznych i cyfrowych przestrzeni bezpieczeństwa oraz przyjęcie modeli Software as a Service (SaaS).

Rynek azjatycki. Dogłębne spojrzenie na rozwój rynku security

W latach 2022–23 azjatycki rynek zabezpieczeń technicznych doświadczył znacznego wzrostu i transformacji, które były skutkiem pojawienia się nowych rozwiązań, inicjatyw rządowych i zmieniających się wymagań. Zróżnicowany krajobraz tej części świata, w którym są kraje zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się, powoduje, że branża security musiała się do tej różnorodności dostosować.

Fot. Shutterstock

Niezależnie od tego, to właśnie firmy obecne na rynku azjatyckim są liderami we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii: od systemów dozoru wizyjnego o wysokiej rozdzielczości po analitykę opartą na sztucznej inteligencji i rozpoznawanie twarzy.

Integracja sztucznej inteligencji i przetwarzania brzegowego

Niektóre z dużych firm przodują w implementacji algorytmów sztucznej inteligencji i przetwarzania brzegowego w swoich rozwiązaniach zabezpieczeń, tworząc tym samym inteligentniejsze i wydajniejsze systemy.

– Na rynku security odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży, zwłaszcza w segmencie nowych technologii, tj. biometrycznego i opartego na sztucznej inteligencji uwierzytelniania i analityki rozpoznawania twarzy – poinformował Hanchul Kim, dyrektor generalny Suprema.

Z kolei Vivianna Wang, dyrektor generalny ds. marketingu i rozwoju kanałów w Hikvision, powiedziała, że w ciągu najbliższych pięciu lat można się spodziewać dominacji kilku trendów. – Zmiany zapoczątkują cyfryzacja i integracja innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i IoT – stwierdziłała V. Wang. – Ponadto przewidujemy, że na znaczeniu zyskają rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, które będą zrównoważone i przyjazne dla środowiska, tym samym dostosowane do globalnych inicjatyw ekologicznych i niskoemisyjnych.

Monitoring wizyjny wysokiej rozdzielczości

Rośnie zapotrzebowanie na systemy monitoringu wizyjnego wysokiej rozdzielczości. Zwiększenie rozdzielczości kamer IP do 5 Mpix staje się normą. Urządzenia te zapewniają wyraźniejsze i bardziej szczegółowe obrazy.

– Obecnie na prowadzenie wysuwają się kamery o rozdzielczości 5 Mpix. Wcześniejszym standardem było zaledwie 2 Mpix – wyjaśnił Alex Kuo, regionalny szef biznesu APAC w Vivotek. – Specyfikacje techniczne różnych marek również stały się podobne, dlatego znaczenie zyskuje wartość dodana produktu. To ważny czynnik wpływający na stały rozwój Vivotek w regionie Azji i Pacyfiku. Na przykład dzięki naszej funkcji Smart Stream 3 nie tylko jakość i rozdzielczość obrazu są na wyższym poziomie, ale też większa jest przepustowość pasma. Ponadto analiza AI i możliwości VCA pozwalają na szybsze rozwiązywanie problemów klientów, zwiększając w ten sposób wydajność operacyjną systemu.

Analityka oparta na sztucznej inteligencji

Analityka z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i technologie rozpoznawania twarzy stają się coraz bardziej wyrafinowane i dokładne, rewolucjonizując sposób korzystania z systemów dozoru wizyjnego. Technologie te, działając w czasie rzeczywistym, ułatwiają operatorom podejmowanie decyzji dotyczących alertów i zwiększając ogólne możliwości systemów zabezpieczeń.

– W krajach zaawansowanych technologicznie i tych, które inwestują w projekty na dużą skalę, już teraz obserwujemy szybkie wdrażanie funkcji analitycznych z wbudowanymi algorytmami sztucznej inteligencji – zauważył Alex Lee, kierownik sprzedaży na region MEA i Azję w IDIS. – Rewolucjonizuje to sposób korzystania z monitoringu wizyjnego, umożliwiając dokładniejsze i wydajniejsze monitorowanie środowiska, w takich obiektach jak węzły transportowe, szpitale, obiekty rządowe, centra handlowe i przestrzenie publiczne.

W efekcie coraz wydajniejsze staje się rozpoznawanie twarzy czy wykrywanie obiektów, a coraz więcej firm jest w stanie uzasadnić ich wdrożenie. Wprowadzenie SI powoduje, że materiał wideo może być analizowany w czasie rzeczywistym, zapewniając operatorom większą świadomość sytuacyjną. Funkcje wyszukiwania metadanych przyspieszają również uzyskanie materiału na potrzeby dochodzeniowe w kilka godzin, a nawet minut.

– To samo dotyczy analizy biznesowej, szczególnie w handlu detalicznym, gdzie obserwujemy duże zapotrzebowanie na analizy z zastosowaniem SI. Dotyczy ona np. liczenia osób odwiedzających dane miejsce, opracowania heat map (tzw. mapy ciepła to technika umożliwiająca graficzną prezentację najważniejszych informacji dotyczących zachowań użytkowników), monitorowania zajętości konkretnych przestrzeni i zarządzania kolejkami. Analiza tych informacji przekłada się na zwiększenie zysków, stąd duże zapotrzebowanie na kamery o wysokiej rozdzielczości i wysokiej wydajności, ponieważ wspomagają one strategie biznesowe służące maksymalizacji zysków i minimalizacji strat – dodał A. Lee.

Rozwiązaniami chmurowe i poświadczenia mobilne

Rozwiązania chmurowe zyskują na popularności, zapewniając większą elastyczność i skalowalność systemów zabezpieczeń. Coraz powszechniejsze stają się również mobilne systemy uwierzytelniające, oferujące wygodne i bezdotykowe rozwiązanie kontroli dostępu.

Inicjatywy i inwestycje rządowe

W wielu krajach Azji są prowadzone duże inwestycje w infrastrukturę bezpieczeństwa, co powoduje znaczny wzrost wartości tamtejszego rynku security. Duże projekty infrastrukturalne, takie jak modernizacja sieci kolejowej w Indiach, są tego przykładami.

– Rynek zabezpieczeń technicznych przeżywa rozkwit w Azji. W krajach rozwijających się w Azji Południowo-Wschodniej jest coraz więcej inwestycji typu greenfield (bezpośrednia inwestycja zagraniczna polegająca na tworzeniu nowego przedsiębiorstwa od podstaw) oraz inwestycji infrastrukturalnych – powiedział David Thean, dyrektor generalny na Azję w Gallagher Security. – Wraz z rozwojem tych krajów rośnie zapotrzebowanie na najwyższej klasy rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.

Vivianna Wang również zwróciła uwagę na ogromne zróżnicowanie krajów tego rejonu. – Obserwujemy znaczny wzrost na rynkach Azji Południowo-Wschodniej, wykazujących ogromny potencjał. Natomiast w krajach gospodarczo okrzepłych ten wzrost jest umiarkowany – stwierdziła.

Inwestycje rządowe znacząco wpływają na wyniki branży security w krajach rozwijających się, w tym w Bangladeszu, Indiach, Tajlandii i Wietnamie. Gospodarka Indii rozwija się dzięki dużym projektom infrastrukturalnym. Jednym z przykładów jest modernizacja systemów zabezpieczeń i ochrony w największej w Azji sieci kolejowej.

– Do tej pory dzięki produktom firmy IDIS India zmodernizowano blisko 3700 stacji kolejowych obsługiwanych przez RailTel Corporation of India Ltd. – wyjaśnił A. Lee. – Obiekty są bezproblemowo monitorowane, a system jest zarządzany za pomocą naszego rozwiązania IDIS Solution Suite VMS. RailTel wdrożył nasze moduły usługowe, w tym IDIS Critical Failover i IDIS Deep Learning Analytics, a także integrację z rozpoznawaniem twarzy innych firm.

Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio IDIS odnotował znaczny wzrost popytu na modernizację systemów monitoringu wizyjnego. Firma podpisała w 2019 r. umowę partnerską z JVC w celu sprzedaży produktów marki IDIS w całej sieci dystrybucji. Ta strategia była dużym sukcesem, zwłaszcza że Japonia jest znana z przywiązania do krajowych rozwiązań, co nie dziwi po dziesięcioleciach popularności swoich marek elektronicznych.

– Jesteśmy realistami, jeśli chodzi o region, dlatego spodziewamy się, że CAGR w ciągu najbliższych pięciu lat wyniesie nie więcej niż 10–15% – powiedział A. Lee. – Azja rozwija się dynamicznie, ale na gospodarkę każdego z krajów azjatyckich wpływają różne czynniki. Choć prawdą jest, że podobnie jak w wielu innych częściach świata w całym regionie obserwujemy stałe zapotrzebowanie na kompleksowe rozwiązania w sektorach handlu detalicznego, bankowości, opieki zdrowotnej, hotelarstwa, logistyki i produkcji.
Wspólne dla wszystkich tych krajów jest jednak rosnące zapotrzebowanie na zwiększenie wydajności operacyjnej dzięki lepszym środkom bezpieczeństwa. Rosnąca przestępczość i akty terroryzmu powodują obawy o bezpieczeństwo publiczne, dlatego zarówno władze, jak i przedsiębiorstwa inwestują w systemy dozoru wizyjnego o wysokiej rozdzielczości, a także w analitykę danych. W efekcie następuje zwiększenie zapotrzebowania na systemy monitorujące w czasie rzeczywistym oraz na proaktywne środki bezpieczeństwa i ochrony.

Obawy i działania związane z cyberbezpieczeństwem

Wraz ze wzrostem znaczenia cyberbezpieczeństwa w produktach systemów zabezpieczeń firmy wdrażają różne techniki w celu ochrony prywatności i danych. Tendencja ta jest szczególnie widoczna w takich krajach jak Korea Południowa, w których społeczność ceni prywatność.

– Znacząca staje się potrzeba zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony rozwijającej się infrastruktury i nowoczesnych budynków w regionie – dodał D. Thean. – Wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa rosną również w przypadku produktów systemów zabezpieczeń technicznych. Zauważamy też wzrost popularności coraz sprytniejszych systemuów kontroli dostępu, oferujących np. rozpoznawanie twarzy i skanowanie tęczówki oka oraz mobilnych rozwiązań uwierzytelniających. Rozwiązania chmurowe również zyskują na popularności.

Bez wątpienia azjatycki rynek zabezpieczeń przeszedł znaczącą transformację, dostosowując się do zmieniających się wymagań regionu obejmującego wysoko rozwinięte kraje i te, które dopiero do takich aspirują. Integracja najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, przetwarzanie brzegowe i dozór wizyjny w wysokiej rozdzielczości, zrewolucjonizowała branżę, zapewniając bardziej wyrafinowane i wydajne rozwiązania bezpieczeństwa. Rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa w produktach systemów zabezpieczeń technicznych, wraz z przyjęciem rozwiązań zbliżeniowych i biometrycznych, odzwierciedla zaangażowanie branży w podejmowanie współczesnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem i ochroną. Nie można jednak nie dostrzec faktu, że w tym regionie świata za sukcesem branży security w dużej mierze stoją inwestycje rządowe. ⦁

Zobacz też:

Raport Security 50 i ranking największych firm branży security na świecie
Security 50: Badanie dojrzałości i przydatności trendów technologicznych
Security 50: Trendy na rynku telewizji dozorowej. Dominacja sztucznej inteligencji trwa
Security 50: Kontrola dostępu w 2023 r.

Raport Security 50 – Badania rynku i komentarze