Strona główna Handel Bezpieczeństwo dzięki integracji systemów

Bezpieczeństwo dzięki integracji systemów

Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach handlowych sprawia, że galerie handlowe, hipermarkety czy butiki przy szlakach handlowych są wyposażone w elektroniczne systemy zabezpieczeń, takie jak elektroniczne systemy przeciwkradzieżowe (EAS), systemy dozoru wizyjnego (CCTV), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz wiele innych.

Liczne rozwiązania stosowane w obiekcie sprawiają, że zarządzanie systemami przy użyciu dedykowanych dla każdego systemu stacji obsługi jest nie lada wyzwaniem i wymaga zaangażowania kilku osób. Z kolei rosnące koszty pracownicze zmuszają właścicieli i zarządców obiektów handlowych do poszukiwania sposobów na optymalizację kosztów obsługi tych rozwiązań.
Odpowiedzią na wszystkie te potrzeby są platformy zapewniające integrację elektronicznych systemów bezpieczeństwa typu PSIM (Physical Security Information Management), które niejednokrotnie umożliwiają również monitorowanie oraz obsługę instalacji i systemów budynkowych.

Miej oko na wszystko
Jedną z podstawowych funkcji, a jednocześnie ogromną zaletą platform typu PSIM jest możliwość wizualizacji wszystkich zintegrowanych systemów. Możliwość sprawnej lokalizacji zdarzenia na wielopoziomowej mapie kraju, miasta, budynku czy konkretnego pomieszczenia sprawia, że alarmy nie są już identyfikowane za pomocą określonego numeru urządzenia, ale przedstawiane w formie ikony na mapie. Możliwość zobrazowania stanu urządzeń oraz ich obsługi i podglądu z poziomu jednej platformy przyczynia się do znaczącego wzrostu efektywności pracowników obsługujących działające w budynkach systemy. Kliknięciem na jednym ekranie można wyświetlić podgląd z kamery, otworzyć drzwi objęte systemem kontroli dostępu czy sprawdzić stan czujki ruchu.

Aby maksymalnie zoptymalizować pracę osób obsługujących systemy typu PSIM, wykorzystuje się alarmy systemowe w celu zwrócenia uwagi personelu na potencjalnie niebezpieczne lub istotne zdarzenia. Wielomonitorowa stacja zapewnia podgląd mapy sytuacyjnej na jednym z wyświetlaczy, obraz z kamer na drugim, a powiadomienia o zdarzeniach alarmowych – na kolejnym.

Automatyzacja obsługi
Istotną cechą wspierającą działania obsługi systemu PSIM jest automatyczne określanie priorytetów zdarzeń, dynamicznych instrukcji i akcji sterowanych przez oprogramowanie. Wszystkie informacje, komunikaty o wydarzeniach i opcje sterowania są dostępne nie tylko z poziomu stacji operatorskiej, ale także za pośrednictwem smartfonu lub tabletu. Specjalne aplikacje i dostosowane interfejsy użytkownika ekranów dotykowych umożliwiają zoptymalizowaną obsługę systemów i instalacji w obiekcie.

Ważną cechą systemów typu PSIM są scenariusze alarmowe, które wymuszają reakcję na konkretne zdarzenia. Dzięki temu każdy alarm jest sprawdzany i opisywany, a informacja o nim może być przekazywana do zarządcy obiektu poprzez e-mail lub wiadomość SMS.

Jedna platforma zarządzająca
Nowoczesne systemy PSIM pozwalają m.in. na scentralizowane zarządzanie systemami dozoru wizyjnego oraz synchronizację zdarzeń generowanych przez inne systemy z obrazami z kamer, obsługę i zarządzanie zdarzeniami w celu sterowania dostępem, integrację ochrony obwodowej, detektorów ruchu i analizy wideo. Jednorodna wizualizacja i kontrola, a także automatyczne współdziałanie z innymi systemami zabezpieczeń zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa osób i mienia.

Oprócz systemów zabezpieczeń platforma integrująca może również obsłużyć inne systemy w obiekcie, m.in. systemy komunikacyjne interkom (podgląd wideo i komunikacja głosowa), systemy parkingowe (weryfikacja biletów i otwieranie szlabanu), monitorowanie chłodni i lodówek (stan pracy urządzeń w sklepach), systemy kasowe POS (wideoparagon), rozwiązania oparte na protokołach komunikacyjnych BACnet, Modbus, OPC.

Szerokie możliwości, jakie oferują platformy integrujące typu PSIM w zakresie bezpieczeństwa, monitorowania i zarządzania systemami i instalacjami budynkowymi oraz analizy danych, sprawiają, że coraz częściej rozwiązania te są wykorzystywane w galeriach i sieciach handlowych. Możliwość usprawnienia pracy obsługi technicznej i personelu ochrony budynku wpływa na poprawę bezpieczeństwa obiektu oraz pozwala na optymalizację kosztów pracowniczych.

SKYNET Polska
Firma dynamicznie działająca na rynku handlu detalicznego, nieustannie rozwija ofertę, dostosowując się do rosnących oczekiwań klientów. We współpracy z partnerami wdraża nowoczesne narzędzia do poprawy efektywności prowadzonego biznesu, dostarczając jednocześnie rozwiązania związane z bezpieczeństwem osób i mienia. Pozycję i zaufanie klientów buduje z wykorzystaniem rozwiązań światowych marek, urządzeń producentów, będących liderami w swoich sektorach oraz wysokiej jakości usług, wiedzy i doświadczenia.

SKYNET Polska
ul. Miklaszewskiego 83, 05-090 Łady, k. Warszawy
tel.: +48 22 465 55 40
biuro@skynet.com.pl, www.skynet.com.pl