Strona główna Bezpieczne miasto Bezpieczne miasto według C&C Partners

Bezpieczne miasto według C&C Partners

Koncepcja bezpiecznego miasta łączy wiele elementów: innowacyjne wykorzystanie technologii informacyjnej, wydajny parking, zrównoważone zużycie energii i czyste środowisko. Miasta stoją obecnie przed nowymi wyzwaniami. Jedni obywatele skarżą się na jakość powietrza, inni narzekają na problemy związane z ruchem drogowym, parkowaniem, bezpieczeństwem, zmianami klimatu, niedostatecznym dostarczaniem informacji lub wynikające ze stale rosnącej urbanizacji.

Kamery w mieście

Wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach potwierdzają, że wraz ze wzrostem wizyjnych systemów dozorowych liczba przestępstw diametralnie maleje. Dzięki inteligentnej analizie obrazu z kamer reakcja służb porządkowych może być natychmiastowa, a czas pojawienia się na miejscu zdarzenia wyniesie kilka minut. Świetna jakość nagrań w każdych warunkach, coraz lepsze algorytmy analizy twarzy i zachowania osób („szwendanie się”, pozostawienie bagażu w newralgicznych punktach) pomagają ustalić tożsamość danej osoby.

Zielona Góra bezpiecznym miastem

Świetnym przykładem zrealizowanego przez C&C Partners projektu bezpieczne miasto jest Zielona Góra – mówi Szymon Staszak, kierownik projektu w C&C Partners. Zainstalowany tam inteligentny system monitoringu miejskiego obejmuje 91 punktów kamerowych, rejestrujących 305 strumieni wizyjnych wysokiej rozdzielczości. Realizację tego celu umożliwia zastosowanie kamer czteroobiektywowych, które zainstalowano głównie w centrum miasta oraz na newralgicznych skrzyżowaniach ulic. Dodatkowo zastosowano kamery obrotowe wyposażone w oświetlacz podczerwieni o zasięgu 500 m, kamery stałopozycyjne o rozdzielczości 4K oraz obrotową kamerę mobilną, którą można zamontować na pojeździe.

System monitoringu w Zielonej Górze powstał z wykorzystaniem inteligentnej platformy do zarządzania strumieniami wizji, z rozbudowaną analityką obrazu VDG SENSE. Obraz z zainstalowanych kamer jest przesyłany do Centrum Zarządzania, gdzie przez 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu jest obserwowany przez operatów, a także transmitowany do komendy policji i siedziby ABW w Zielonej Górze. W identyfikacji zdarzeń online i post factum wspomaga operatorów zainstalowana w kamerach inteligentna analiza obrazów, która realizuje następujące funkcje: rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, koloru samochodu, twarzy, wieku i płci, identyfikację pozostawionego bagażu, gromadzenie się tłumu.

Bezpieczne drogi

Kamery HIGH-END przeznaczone do identyfikacji tablic rejestracyjnych oferują wiele unikatowych możliwości, m.in. rozpoznanie tablic rejestracyjnych pojazdów na wielu pasach ruchu jednocześnie, detekcję prędkości pojazdu, rozpoznanie koloru, marki i modelu pojazdu, obliczanie średniego czasu przejazdu. Taka analiza jest możliwa dla pojazdów osiągających prędkość nawet do 250 km/h z dokładnością >95%.

Komunikacja i pierwsza pomoc

Inteligentne słupki rozmieszczone w mieście i zintegrowane z systemem monitoringu wizyjnego, dzięki przyciskowi alarmowemu umożliwiają całodobową komunikację głosową z operatorem systemu i wezwanie pomocy. Pozwalają również na przekazywanie przez system rozgłoszeniowy komunikatów skierowanych do mieszkańców i turystów. Słupki są dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim czy niedosłyszące. Dzięki wbudowanemu urządzeniu AED słupek jest jednocześnie punktem ratunkowym. Każde użycie AED generuje automatyczny alarm u operatora i obraz z miejsca zdarzenia.

Sprawne korzystanie z parkingów

Ze względu na to, że ponad 75% kierowców korzysta już z aplikacji mobilnych, istnieje możliwość wyszukiwania wolnych miejsc parkingowych jeszcze przed przybyciem na miejsce oraz uiszczania opłat za parkowanie za pomocą specjalnej aplikacji inteligentnego parkowania. Aplikacja e-kontrola pozwala zdalnie, za pomocą kamery mobilnej zamontowanej na samochodzie, sprawdzić, czy kierowca uiścił opłatę za postój.

C&C Partners
ul. 17 Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
https://www.ccpartners.pl