Strona główna Bezpieczne miasto Wpływ pandemii koronawirusa na bezpieczeństwo w szpitalu

Wpływ pandemii koronawirusa na bezpieczeństwo w szpitalu

Pandemia COVID-19 wstrząsnęła światem i wygenerowała nowe wzorce zachowań i procedur we wszystkich gałęziach gospodarki, a także − co jest szczególnie ważne − w sektorze służby zdrowia. Kryzys z nią związany postawił też przed administracją rządową nowe, bardzo zróżnicowane wymagania i problemy, takie jak brakujące miejsca w placówkach szpitalnych, konieczność restrukturyzacji całych obiektów medycznych, przystosowywanie ich do nowych realiów opieki nad pacjentami w dobie masowych zakażeń poprzez wydzielenie stref bezpieczeństwa i oddziałów objętych kwarantanną.

Na całym świecie rozpoczęto w ekspresowym tempie budowę nowych szpitali zakaźnych, żeby zapewnić odciążenie nadwyrężonej służbie zdrowia. Wprowadzono też specjalne procedury zachowania środków ostrożności w kontaktach z pacjentami pozostającymi w izolacji. Do tej pory, w warunkach normalnego funkcjonowania jednostek medycznych, kontakt osobisty personelu z pacjentami był nieodzownym elementem codziennej pracy. W dobie pandemii zmniejszenie bezpośredniego kontaktu pomiędzy osobami jest najlepszym rozwiązaniem, które może zredukować możliwość zakażenia się wirusem.

Jako producent m.in. systemów przyzywowych i komunikacji dla placówek medycznych możemy podać przykład realizacji szpitala zakaźnego w Moskwie, którego konstrukcja zajęła tylko jeden miesiąc. W obiekcie zainstalowano system VISOCALL IP − pierwszy certyfikowany zgodnie z normą DIN VDE 0834 system przyzywowy i komunikacji. Dzięki swojej budowie i funkcjonalności spełnia on wymagania do stosowania w szczególnych − takich jak pandemia − warunkach. Innowacyjny system oparty na standardzie IP jest elastyczny w konfiguracji, jego zastosowanie umożliwia pełne wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej poprzez łatwą integrację z innymi systemami.

Całe przedsięwzięcie wymagało niestandardowego podejścia zarówno do budowy obiektu (reżim sanitarny), jak i do projektowania jego struktury oraz zastosowanych technologii (izolacja zakażonych). Wszystkie pomieszczenia pacjentów zostały całkowicie odizolowane (zablokowano wejścia i wyjścia), a jedynym sposobem komunikacji pacjentów z personelem medycznym były terminale systemu przyzywowego (dzięki prostej dezynfekcji i możliwości komunikacji głosowej).

System VISOCALL IP ma wiele istotnych cech, szczególnie ważnych podczas planowania i projektowania rozwiązań szpitalnych w czasach takiego zagrożenia, jakim jest COVID-19. Po pierwsze wszystkie urządzenia są wykonane z materiałów wysokiej jakości (tworzyw sztucznych i powłok) zapewniających stałą ochronę przed zanieczyszczeniem bakteryjnym, działającym przeciwdrobnoustrojowo, bez zbędnych szwów i wystających przycisków lub przetłoczeń, które sprzyjałyby gromadzeniu się niehigienicznych złogów. Możliwość dezynfekcji jest potwierdzona przez Europejski Interdyscyplinarny Komitet Badań Higieny i Zgodności Wyrobów Medycznych (EICHY). Dzięki temu urządzenia można bezpiecznie czyścić i dezynfekować.

Ważną cechą VISOCALL IP jest możliwość ograniczenia do minimum kontaktów pomiędzy personelem a pacjentami dzięki wykorzystaniu systemu z funkcją rozmowy i rozgłaszania komunikatów. Rozwój technologiczny pozwolił rozszerzyć funkcjonalność systemów przyzywowych z tradycyjnej komunikacji werbalnej do wygłaszania komunikatów, a nawet umożliwił dostęp do telewizji, radia, Internetu bądź telefonu w przyłóżkowym terminalu pacjenta.

Technologia sieciowa IP gwarantuje pełną funkcjonalność nawet podczas uszkodzenia serwera oraz prowadzenie rozmów z poszczególnymi pacjentami w tym sam czasie − w sposób dyskretny przy użyciu słuchawek lub głośnomówiący, gdy słuchawki zamontowane są w uchwycie na ścianie. Natomiast odbieranie przywołań odbywa się za pomocą urządzeń systemowych w punktach pielęgniarskich, pomieszczeniach personelu lub innych salach, a także na telefonach przenośnych DECT/VoIP. Wszystkie te urządzenia muszą zapewniać odbieranie przywołań, prowadzenie rozmów, akceptowanie lub zdalne kasowanie przywołań po zakończeniu rozmowy.

Ponadto system VISOCALL IP pozwala na wykorzystanie słuchawek pacjenta oraz terminali pielęgniarskich jako telefonów SIP poprzez integrację z centralą telefoniczną. Rozwiązanie to daje pacjentowi możliwość bezpośredniego kontaktu ze swoimi bliskimi. Dzięki takiej funkcjonalności izolacja pacjentów, która często ma negatywny wpływ na ich samopoczucie, staje się łatwiejsza do zniesienia.

Należy pamiętać, że komunikacja głosowa pomiędzy personelem świadczącym opiekę a pacjentami za pośrednictwem terminali, które znajdują się przy ich łóżkach, musi spełniać założenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (patrz artykuł w nr 1/2020 „a&s Polska”*). Wielu producentów systemów przyzywowych bazuje na rozwiązaniach interkomowych przy łóżku chorego zamiast słuchawek. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem uniemożliwia to przekazywanie informacji wrażliwych pacjentowi, a jak wiadomo, takich komunikatów związanych m.in. ze stanem zdrowia pacjenta w szpitalach jest wiele.

Technologia IP otwiera również możliwość integracji z wieloma perspektywicznymi rozwiązaniami, takimi jak urządzenia przywoławcze przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących lub niepełnosprawnych. Terminale pacjentów (w formie słuchawki) umożliwiają podłączenie w dowolnej chwili przenośnych pętli indukcyjnych służących do komunikacji z osobami słabosłyszącymi, spełniając tym samym wymagania projektu rządowego „Program Dostępność Plus”, przedstawionego na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; wymagania są opisane w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Funkcjonalność systemu przyzywowego można rozszerzyć poprzez integrację z innymi systemami, np. urządzeniami medycznymi, centralami sygnalizacji pożarowej, serwerami alarmów, systemami rozliczeniowymi, systemami lokalizacji, centralami telefonicznymi, telefonami DECT/VoIP, pagerami itp.

Proponowane przez Schrack Seconet rozwiązania pozwalają na dopasowanie się do potrzeb pacjentów i innych użytkowników, szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia z licznymi ograniczeniami w kontaktach personelu medycznego z pacjentami, osobami starszymi w domach pomocy społecznej i innych placówkach tego typu. Przytoczony przykład zrealizowanego obiektu − szpitala w Moskwie − potwierdza, że zastosowanie systemu kompletnego, spełniającego wszystkie wymogi prawne i użytkowe oraz niezawodnego, w znacznym stopniu zwiększa szansę na powodzenie w sprawnej realizacji projektu oraz bezpieczeństwo personelu i pacjentów.

Schrack Seconet Polska
ul. A. Branickiego 15,
02-972 Warszawa
www.schrack-seconet.pl