Strona główna HoReCa Bristol w Karlowych Warach pod dozorem Axis

Bristol w Karlowych Warach pod dozorem Axis

Branża hotelarska i ośrodki spa zawsze były domeną Karlowych Warów. Hotele rozmieszczone wokół kolumnady niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem gości i, niestety, również nieuczciwych osób.

Grupa Bristol prowadzi w centrum miasta historyczny kompleks hotelowy składający się z ośmiu oddzielnych budynków. Zapewnienie bezpieczeństwa w tak rozbudowanym kompleksie byłoby niemożliwe bez sprawnego i nowoczesnego systemu dozorowego. Najstarsze budynki hotelowe zostały swego czasu wyposażone w systemy dozorowe oparte na kamerach analogowych, uruchamiane osobno w każdym obiekcie. Taka sytuacja była impulsem do opracowania nowoczesnego ujednoliconego systemu bazującego na kamerach IP ze scentralizowaną pamięcią masową.

Rozwiązanie
System został w całości oparty na kamerach sieciowych Axis. Zabezpieczenia wymagały przede wszystkim wejścia do budynku, a także wszystkie miejsca oznaczone przez ochronę jako ważne. Zainstalowano kamery, które obserwują zarówno główne wnętrze, jak i przestrzeń na zewnątrz. Powstała sieć dedykowana dla systemu bezpieczeństwa, podjęto też wysiłki usprawnienia koordynacji ochrony z systemem dozorowym.

Rezultat
Pomimo początkowej nieufności pracowników nowy sieciowy system dozorowy okazał się bardzo korzystny. Dane z systemu obejmującego cały kompleks zgodnie z przepisami są przechowywane przez 48 godz., co jest pomocne podczas postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez policję. Dzięki współpracy z czeską policją Grupa Bristol pomogła wyjaśnić większość incydentów i zyskała pewność, że kompleks jest prawidłowo chroniony, zapewnia bezpieczeństwo nie tylko gości, ale i pracowników. Przykładowo w sytuacjach, gdy goście oskarżają personel o błędy, system pomaga zweryfikować zasadność roszczeń.

Kluczowy moment
Było osiem budynków, w każdym inny analogowy system dozorowy, bez możliwości komunikowania się ze sobą. Aby zapewnić klientom bezpieczeństwo, Grupa Bristol musiała wprowadzić pewne zmiany. Konieczna była centralizacja systemu dozoru wizyjnego ze wspólnym centrum nadzoru. Na początku, w 2006 r., uzdrowisko dysponowało 15 punktami kamer sieciowych AXIS 210A rozmieszczonymi przy wejściu do budynku oraz 500 GB serwerem do przechowywania danych. Nawet tak niewielki system był już w stanie usprawnić monitoring uzdrowiska i wyjaśnić wiele incydentów. Pracownicy, choć początkowo nieufni wobec obecności kamer, zrozumieli, że system działa na ich korzyść, a nie śledzi każdy ich ruch. Przekonali się, że mogą udowodnić swoją niewinność w przypadku nieuzasadnionych skarg gości.

15 kamer to za mało
Wraz z rosnącym sukcesem sieciowego systemu dozorowego stało się jasne, że ośrodek potrzebuje lepszych i nowszych kamer, a cały system musi zostać rozbudowany. Dotychczasowe kamery sieciowe AXIS 210A przeniesiono do mniej odwiedzanych miejsc, a bardziej nowoczesne kamery sieciowe o lepszych parametrach, np. AXIS P3707-PE,
AXIS M3045-V i AXIS M3006-V, zainstalowano w strategicznych punktach. Z czasem Grupa Bristol zidentyfikowała krytyczne miejsca i inne punkty odpowiednie do zainstalowania kamer. Następnie pracownicy skrupulatnie wybrali najbardziej odpowiednie modele kamer do wybranych punktów.

Ze względu na rosnącą liczbę wymaganych kamer i niewystarczającą przestrzeń podglądu obrazu na monitorach była również konieczna rozbudowa centrum dozoru. Obecnie ponad 60% kamer ma już własną sieć, pozostałe są w trakcie modernizacji. Centrum monitoringu otrzymało trzy nowe monitory LCD 4K i dwa LCD 2K oraz nowy serwer RAID do przechowywania danych o pojemności 4 TB. Cały system został oparty na oprogramowaniu AXIS Camera Station.

Kamery Axis udowadniają swoją niezawodność latami bezawaryjnej pracy. Około 45 kamer przeszło przez nasze ręce w ciągu ostatnich 10 lat i tylko jedna wymagała naprawy ze względu na niewłaściwe odwzorowanie kolorów – podsumował Martin Fischer, kierownik ICT Grupy Bristol.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl