Strona główna Rynek SECURITY CCTV IP: transmisja nie tylko koncentrykiem

CCTV IP: transmisja nie tylko koncentrykiem

Naturalnym medium transmisyjnym dla technologii IP jest skrętka komputerowa, a właściwie dwa tory transmisyjne używające skrętki kat. 5 lub wyższej. Nadal w obiektach istnieje wiele tradycyjnych, analogowych instalacji, więc naturalne jest dążenie do ekonomicznie i technicznie uzasadnionej zamiany systemów analogowych na systemy w pełni cyfrowe.

Przedstawiamy (w bardzo dużym uproszczeniu) możliwości wykorzystania istniejącej w obiekcie infrastruktury kablowej na potrzeby technologii IP. Istota rozwiązania sprowadza się do użycia pasywnych lub aktywnych urządzeń pozwalających wykorzystać istniejące okablowanie współosiowe do nietypowych dla tego medium transmisyjnego zastosowań – realizacji połączeń ethernetowych o przepustowości akceptowalnej przez telewizyjną technikę IP średniej i wysokiej rozdzielczości.

Zaletą proponowanych adapterów jest możliwość zasilania tym samym kablem urządzeń transmisyjnych oraz kamer (z funkcją PoE i bez niej). Przy ocenie takiej możliwości w konkretnym przypadku należy uwzględnić odległość, rodzaj kabla i wymaganą moc zasilania kamery.

Adapter PASYWNY
W przypadku niewielkich długości kabla koncentrycznego można zastosować pasywne „transformatory”. Przesył sygnałów IP skrętką komputerową wymaga użycia 2 par, tak więc adapter pasywny nie tylko umożliwia przejście ze skrętki na transmisję po kablu koncentrycznym o impedancji falowej (jej części R) zarówno 100 Ohm, jak i 75 Ohm oraz różnym charakterze (sym./niesym.), ale też przeprowadza dwustronną syntezę sygnałów Tx/Rx, aby przesłać je jednym torem współosiowym (rys. 1).

Rys. 1. Typowy schemat aplikacyjny EIP-59-xBNC-45

Użycie pasywnych adapterów EIP-59-FBNC-45 po obu stronach toru ma sens dla odległości do 70 m (kabel RG-59) lub nawet 150 m) (kable wysokiej jakości, np. RG-6, RG-11).

Adapter AKTYWNY
Gdy do pokonania są dużo większe odległości, należy użyć adapterów aktywnych, które – w zależności od typu i sposobu wykorzystania – mogą zapewnić:

  • przesył sygnałów IP na odległość do nawet 3 km (UTP kat.5),
  • transmisję przez różne media (pojedyncza skrętka, kabel współosiowy 75 ?, 2 przewody nieskręcone w parę),
  • przesył wielu sygnałów IP z użyciem pojedynczego medium transmisyjnego,
  • dostarczenie zasilania również do kamer (na ogół do 700 m),
  • aplikację plug&play.

Przykład jednej z wielu aplikacji urządzeń na rys. 2.

Rys. 2. Aplikacja 4-kanałowa

Firma POLVISION jest producentem i dostawcą urządzeń aktywnych, których oferta pokrywa większość potencjalnych potrzeb.

POLVISION Bolesław Polus
ul. Kruszwicka 26-28. 53-652 Wrocław
tel./fax: 71 327 45 94
bpolus@polvision.com.pl
www.polvision.com.pl