Strona główna Raporty Główne trendy technologiczne na 2022 r. wg Gartnera

Główne trendy technologiczne na 2022 r. wg Gartnera

Grafika na rozpoczęcie roku 2022

Firma Gartner przedstawiła 12 strategicznych trendów technologicznych, które będą oddziaływać na biznes w 2022 r. Analitycy zaprezentowali je wirtualnie podczas Gartner IT Symposium/Xpo Americas, które odbyło się w październiku 2021 r.

– Przy dążeniu prezesów i zarządów do rozwoju poprzez bezpośrednie cyfrowe kontakty z klientami, priorytety dyrektorów ds. informatycznych muszą odzwierciedlać te same imperatywy biznesowe, które przewijają się przez każdy z najważniejszych strategicznych trendów technologicznych Gartnera na rok 2022 – powiedział David Groombridge, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner. – CIO muszą wypracować rozwiązania informatyczne, które umożliwią wzrost i innowacyjność, a także stworzyć solidne fundamenty techniczne, których skalowalność uwolni gotówkę na inwestycje z dziedziny technologii cyfrowych. Te imperatywy kształtują trzy motywy przewodnie tegorocznych trendów: budowanie zaufania, kształtowanie zmian i przyspieszanie wzrostu.
Najważniejsze strategiczne trendy technologiczne w 2022 r.

Generatywna sztuczna inteligencja (AI)

Jedną z najbardziej widocznych, a zarazem potężnych technik sztucznej inteligencji, jakie pojawiają się na rynku, jest generatywna sztuczna inteligencja (Generative AI, GAI) – metody uczenia maszynowego polegające na uczeniu się treści lub obiektów na podstawie danych szkoleniowych i wykorzystujące je do generowania zupełnie nowych produktów.
Generatywna sztuczna inteligencja to gałąź AI, która na podstawie dostępnego tekstu, plików audio, obrazów i filmów tworzy zupełnie nowy zestaw danych. GAI może wspomagać wiele działań, np. tworzenie kodu oprogramowania, opracowywanie receptur leków czy marketing ukierunkowany. Może być również wykorzystywana do oszustw, wyłudzeń, dezinformacji politycznej czy fałszowania tożsamości. Gartner spodziewa się, że do 2025 r. Generatywna AI będzie odpowiadać za 10% wszystkich generowanych danych w porównaniu z mniej niż 1% obecnie.

Data Fabric

W ciągu ostatniej dekady liczba zasobów danych i aplikacji gwałtownie wzrosła, a liczba specjalistów w zespołach zajmujących się danymi i analityką (D&A) pozostała na tym samym poziomie. Data Fabric – elastyczna i wytrzymała integracja danych pomiędzy platformami a użytkownikami biznesowymi – pozwala uprościć infrastrukturę wymiany informacji w organizacji i stworzyć skalowalną architekturę, która redukuje dług technologiczny* obserwowany w większości zespołów D&A powstały z powodu rosnących wyzwań integracyjnych. Data Fabric oferuje zestaw usług związanych z danymi, które zapewniają spójne możliwości dla różnych punktów końcowych w hybrydowych środowiskach wielochmurowych.
Wartością Data Fabric, dzięki wbudowanej analityce, jest jej zdolność do dynamicznej poprawy wykorzystania danych i łatwiejsze zarządzanie danymi nawet o 70%.

Przedsiębiorstwo rozproszone

Wraz z rozwojem zdalnych i hybrydowych modeli pracy organizacje oparte na tradycyjnym świadczeniu pracy w biurowcu przekształcają się w przedsiębiorstwa rozproszone, których pracownicy realizują powierzone im zadania z różnych lokalizacji.

– Od dyrektorów ds. informatyki wymaga to wprowadzenia poważnych zmian technicznych i usługowych, które zapewnią bezproblemowe wykonywanie pracy. Jest też druga strona medalu: wpływ na modele biznesowe – stwierdził Groombridge. – Każda organizacja, od handlu detalicznego po edukację, wymaga przekonfigurowania modelu dostarczania usług, by obejmować usługi rozproszone. A jeszcze dwa lata temu świat nie przypuszczał, że ubrania będziemy przymierzać w cyfrowej przymierzalni.

Analitycy Gartnera uważają, że do 2023 roku 75% organizacji korzystających z zalet przedsiębiorstwa rozproszonego osiągnie wzrost dochodów o 25% szybciej niż konkurenci.

Cloud-Native Platforms (CNP)

Przedsiębiorstwa, które rzeczywiście chcą zapewnić cyfrowe możliwości w dowolnym miejscu i czasie, muszą odejść od metody typu lift and shift („podniesienie i przesunięcie” – polegającej na najszybszym przeniesieniu obecnej infrastruktury z fizycznych serwerów na serwery chmurowe przy niepełnym wykorzystaniu rozwiązań, jakie niesie ze sobą chmura) i zwrócić się w pełni w stronę platform chmurowych. Platformy CN wykorzystują podstawowe możliwości chmury obliczeniowej, zapewniając oczekiwane skalę i elastyczność dla twórców technologii dostarczających swoje usługi w modelu SaaS, co przyspiesza szybszy zwrot z inwestycji i redukuje koszty.

Analitycy Gartnera przewidują, że do 2025 r. platformy chmurowe będą stanowić podstawę ponad 95% nowych inicjatyw cyfrowych – w 2021 r. było ich niecałe 40%.

Systemy autonomiczne

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa tradycyjne programowanie lub prosta automatyzacja nie będą skalowalne. Systemy autonomiczne staną się samozarządzającymi się systemami fizycznymi lub programowymi, które uczą się, obserwując swoje otoczenie. W przeciwieństwie do systemów zautomatyzowanych czy prostych automatów systemy autonomiczne mogą dynamicznie modyfikować własne algorytmy bez zewnętrznej aktualizacji oprogramowania, co umożliwia im szybkie dostosowanie się do nowych warunków w terenie, podobnie jak ludziom.

– Zachowanie autonomiczne mogliśmy już obserwować w niedawnych wdrożeniach w złożonych systemach zabezpieczeń, w dłuższej perspektywie upowszechni się ono w takich zastosowaniach, jak roboty, drony, maszyny produkcyjne czy inteligentne miasta – powiedział Groombridge.

Inteligencja decyzyjna

Kompetencje decyzyjne organizacji mogą być ważnym źródłem uzyskania przewagi konkurencyjnej, ale stają się coraz bardziej wymagające. Inteligencja decyzyjna to praktyczna dyscyplina, której zadaniem jest usprawnienie procesu podejmowania decyzji poprzez dokładne zrozumienie i zaprojektowanie sposobu, w jaki są podejmowane decyzje, a wyniki oceniane, zarządzane i ulepszane dzięki informacji zwrotnej. Gartner przewiduje, że w ciągu najbliższych dwóch lat jedna trzecia dużych organizacji będzie wykorzystywać inteligencję decyzyjną do podejmowania ustrukturyzowanych decyzji w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej.

Aplikacje komponowalne

W ciągle zmieniającym się kontekście biznesowym potrzeba posiadania umiejętności adaptacyjnych kieruje organizacje w stronę architektury technologicznej, która umożliwi szybką, bezpieczną i wydajną zmianę aplikacji. Aplikacja komponowalna to idea, zgodnie z którą bloki funkcjonalne aplikacji można oddzielić od kompletnej aplikacji lub procesu. Oznacza to, że można tworzyć nowe aplikacje, które są lepiej dopasowane, efektywniejsze, mają lepszą funkcjonalność. Komponowalna architektura aplikacji wspiera taką adaptację, a firmy, które przyjęły to podejście, wyprzedzą konkurencję o 80% pod względem szybkości wdrażania nowych funkcji.

– W burzliwych czasach komponowalne aplikacje biznesowe pomagają organizacjom opanować przyspieszone zmiany, co jest niezbędne dla zapewnienia odporności i rozwoju biznesu. Bez tego nowoczesne organizacje ryzykują utratę dynamiki rynkowej i lojalności klientów – podkreślił wiceprezes ds. badań w firmie Gartner.

Hiperautomatyzacja

Hiperautomatyzacja przyspiesza wzrost i zwiększa elastyczność biznesu poprzez szybką identyfikację, weryfikację i automatyzację jak największej liczby procesów.

– Badania Gartnera pokazują, że najlepiej funkcjonujące zespoły zajmujące się hiperautomatyzacją koncentrują się na trzech kluczowych priorytetach: poprawie jakości pracy, przyspieszeniu procesów biznesowych oraz zwiększeniu elastyczności podejmowania decyzji – powiedział D. Groombridge. – Również w minionym roku technolodzy biznesowi wspierali średnio cztery inicjatywy automatyzacji.

Obliczenia zwiększające ochronę prywatności

Oprócz radzenia sobie ze zmieniającym się międzynarodowym ustawodawstwem dotyczącym prywatności i ochrony danych CIO muszą unikać utraty zaufania klientów z powodu incydentów związanych z ich poufnością. Gartner przewiduje, że do 2025 roku 60% dużych organizacji będzie stosować jedną lub więcej technik obliczeniowych zwiększających ich ochronę.

Techniki obliczeniowe – które chronią dane osobowe i wrażliwe informacje na poziomie danych, oprogramowania lub sprzętu – bezpiecznie udostępniają, gromadzą i analizują dane bez naruszania poufności lub prywatności. Powszechne są przypadki użycia zarówno w wielu branżach, jak i infrastrukturach chmury publicznej, np. zaufane środowiska wykonawcze.

Architektura siatki bezpieczeństwa cybernetycznego

– Dane przewijają się przez wiele tegorocznych trendów, ale są one przydatne tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwa mogą im zaufać – stwierdził D. Groombridge. – Obecnie zasoby i użytkownicy mogą znajdować się gdziekolwiek, a to oznacza, że tradycyjna granica bezpieczeństwa odchodzi w niepamięć. Wymaga to architektury siatki bezpieczeństwa cybernetycznego (CyberSecurity Mesh Architecture – CSMA).
CSMA pomaga zapewnić zintegrowaną strukturę bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia wszystkich aktywów, niezależnie od lokalizacji. Do roku 2024 organizacje przyjmujące architekturę CSMA w celu zintegrowania narzędzi bezpieczeństwa, by działały jako współpracujący ekosystem, odczują średnio o 90% mniejsze skutki finansowe pojedynczych incydentów bezpieczeństwa.

Inżynieria AI

Liderzy IT zmagają się z integracją AI w ramach aplikacji, tracąc czas i pieniądze na projekty, które mogą nie zostać wdrożone do produkcji, lub walcząc o utrzymanie wartości z rozwiązań AI po ich udostępnieniu. Inżynieria AI przedstawia zintegrowane podejście do wykorzystania modeli AI w praktyce.

– W przypadku połączonych zespołów zajmujących się sztuczną inteligencją, prawdziwym wyróżnikiem ich organizacji będzie ich zdolność do ciągłego zwiększania wartości poprzez szybkie zmiany AI – powiedział D. Groombridge. – Do 2025 roku 10% przedsiębiorstw, które ustanowią najlepsze praktyki w zakresie inżynierii AI, wygeneruje co najmniej trzykrotnie większą wartość z włożonych wysiłków niż 90% przedsiębiorstw, które tego nie zrobią.

Całkowite doświadczenie (Total Experience – TX)

TX to strategia biznesowa łącząca dyscypliny customer experience (CX), employee experience (EX), user experience (UX) oraz multiexperience (MX). Celem TX jest zwiększenie zaufania klientów i pracowników, ich satysfakcji, lojalności i poparcia. Organizacje zwiększą przychody i zyski dzięki osiąganiu adaptacyjnych i elastycznych wyników biznesowych w ramach modelu TX.

W tegorocznym Top 12 strategicznych trendów technologicznych wskazano te najbardziej wpływowe i dające największe możliwości w ciągu najbliższych pięciu, dziesięciu lat. Więcej na ten temat można przeczytać w Top Strategic Technology Trends for 2022 opublikowanym na portalu firmy Gartner.

*  Dług technologiczny to zjawisko, w którym z powodu wybrania pozornie łatwiejszej i tańszej do zrealizowania opcji (lub drogi osiągnięcia konkretnego celu) całkowity koszt wyboru tej opcji staje się w dłuższej perspektywie mniej opłacalny od wyboru bardziej czasochłonnego, ale obiektywnie lepszego i bardziej dopracowanego rozwiązania