Strona główna Bezpieczeństwo biznesu Europejski rynek chmury

Europejski rynek chmury

Francuski oddział firmy KPMG na zlecenie liderów branży – InfraNum, Talan, OVHcloud oraz Linkt – opracował raport analizujący główne wyzwania związane z usługami w chmurze w Europie w nadchodzących latach oraz prognozujący pięć scenariuszy do roku 2027 (2030).

W latach 2017–2019 rynek przetwarzania danych w chmurze (zogniskowany wokół trzech modeli usług: SaaS – oprogramowanie jako usługa, PaaS – platforma jako usługa, IaaS – infrastruktura jako usługa) rósł w Europie o 27 proc. rocznie. Szacuje się, że wartość ta ma osiągnąć od 300 do 500 mld euro do roku 2027 (2030). Pandemia Covid-19 przyśpieszyła przechodzenie na usługi chmurowe, co dowiodło ich strategicznej roli jako kluczowego składnika infrastruktury i czynnika odporności. Aż 82 proc. ankietowanych zaczęło w szerszym zakresie korzystać z chmury w bezpośredniej reakcji na pandemię.

Pięć scenariuszy dla europejskiego rynku:

  1. Chmura rozumiana jako dobro wspólne.
  2. Wzrost znaczenia graczy europejskich.
  3. Wprowadzenie daleko idących regulacji.
  4. Europeizacja działalności głównych nieeuropejskich graczy.
  5. Funkcjonalne lub strukturalne oddzielenie działalności chmurowej od innych rodzajów działalności operatorów chmurowych.

Europejski rynek chmury jest zdominowany przez trzech głównych graczy („hiperskalerów”), którzy mają aż 70 proc. udziału w rynku IaaS: Amazon AWS (53 proc.), Microsoft Azure (9 proc.) i Google Cloud (8 proc.). Jednak europejscy dostawcy usług chmurowych i operatorzy telekomunikacyjni wciąż zyskują na znaczeniu na swoich macierzystych rynkach. Przykładowo OVHcloud i Deutsche Telekom zajmują odpowiednio trzecie i czwarte miejsce w swoich krajach na rynku infrastrukturalnym i platformowym.
Raport pokazuje, że przyszłość europejskiej chmury może łączyć kilka scenariuszy z różnym horyzontem czasowym. Przy braku znaczących zmian w porównaniu z obecną sytuacją, gdyby dominacja „hiperskalerów” miała się umocnić, Europa może stracić od 20 do 50 proc. szacowanych korzyści gospodarczych z rynku przetwarzania danych w chmurze.

Kluczowe wnioski z raportu:

  • Pandemia Covid-19 zdynamizowała wdrażanie usług chmurowych w firmach. Migracja motywowana jest optymalizacją operacyjną i finansową.
  • Europejski rynek chmury czekają wyzwania: szacuje się, że do 2027 roku powstanie tu ponad 500 tys. miejsc pracy, a skumulowane inwestycje wyniosą około 200 mld euro.
  • Rośnie rola europejskich ekspertów na lokalnych rynkach w sektorze uprzednio zdominowanym już przez trzech amerykańskich graczy.
  • Bez podjęcia strategicznych decyzji Europa może stracić nawet połowę zarówno ekonomicznych, jak i społecznych korzyści wynikających z rozwoju rynku technologii chmurowych.

Bezp. inf. prasowa