Strona główna Kontrola Dostępu Integracja systemu RACS 5 z oprogramowaniem Milestone VMS XProtect

Integracja systemu RACS 5 z oprogramowaniem Milestone VMS XProtect

System kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5 oferuje możliwość integracji z oprogramowaniem VMS XProtect firmy Milestone Systems A/S. Możliwe są dwa scenariusze integracji, przy czym mogą one być wykorzystywane współbieżnie.

W pierwszym z nich zdarzenia z systemu KD są przekazywane do oprogramowania VMS, gdzie podlegają prezentacji i przetwarzaniu na identycznych zasadach, jak zdarzenia pochodzące z innych systemów bezpieczeństwa budynku, m.in. mogą być prezentowane na zaawansowanych graficznie i funkcjonalnie mapach obiektu. W scenariuszu tym możliwe jest też wydawanie poleceń sterujących przejściami i monitorowanie ich statusu. Kolejną możliwością jest zdalna autoryzacja dostępu i prezentacja alarmów z systemu KD. W drugiej z dostępnych form integracji oprogramowanie systemu KD może pobierać zdjęcia i wideo z systemu VMS na podobnych zasadach, jak z rejestratorów telewizji dozorowej.

Integracja systemu RACS 5 z oprogramowaniem VMS XProtect umożliwia jego wykorzystanie w obiektach wymagających zaawansowanych form dozoru i monitorowania pracy systemu z udziałem służb ochrony prowadzącej ciągły lub interwencyjny dozór wizyjny budynku, a także w tych systemach, gdzie wymagana jest wizualizacja pracy całego systemu bezpieczeństwa w zintegrowanym środowisku wideo.

Więcej na www.roger.pl