Strona główna Kontrola Dostępu Identyfikacja mobilna w systemie RACS 5

Identyfikacja mobilna w systemie RACS 5

Oprócz standardowych metod identyfikacji, takich jak karta zbliżeniowa i kod PIN, system RACS 5 oferuje możliwość identyfikacji użytkowników za pośrednictwem urządzeń mobilnych (smartfon, tablet). W wypadku tej formy identyfikacji, kod identyfikatora może być przekazany do czytnika za pośrednictwem technologii zbliżeniowej NFC, transmisji radiowej BLE (Bluetooth) lub za pośrednictwem kodu kreskowego QR wyświetlonego na ekranie urządzenia przenośnego.

Logowanie z wykorzystaniem technologii NFC oraz QR wymaga zbliżenia urządzenia mobilnego do czytnika na odległość kilku centymetrów. Gdy korzysta się z identyfikacji BLE, urządzenie mobilne może znajdować się w odległości kilku metrów od czytnika, co tę formę identyfikacji pozwala zastosować do obsługi wjazdów i bram bez konieczności zbliżania identyfikatora do czytnika.

Kod identyfikatora mobilnego jest przechowywany w urządzeniu mobilnym w postaci tzw. klucza elektronicznego REK (Roger Electronic Key). REK to zaszyfrowany plik zawierający kod identyfikatora użytkownika oraz dodatkowe informacje określające warunki użycia klucza. Klucz taki można utworzyć lokalnie z poziomu aplikacji mobilnej RMK (Roger Mobile Key) lub otrzymać od administratora systemu RACS 5 drogą elektroniczną (np. e-mail).

Generalnie użytkownik może posiadać wiele kluczy REK i stosować je w zależności od potrzeb do logowania na różnych przejściach lub punktach rejestracji RCP.
Identyfikacja mobilna może być stosowana zarówno jako uzupełnienie tradycyjnych metod logowania przy użyciu karty zbliżeniowej czy PIN-u, jak i zastępować te metody.
Aplikacja RMK jest dostępna w wersji na system Android oraz iOS. W chwili obecnej mobilnie można się logować na terminalach MCT88M-IO i MCT80M-BLE (NFC, BLE).

Więcej informacji dostępne na www.roger.pl