Strona główna Bezpieczne miasto IndigoVision – praktyczny system monitoringu miejskiego

IndigoVision – praktyczny system monitoringu miejskiego

Jednym z rozwiązań, które cieszy się uznaniem operatorów obsługujących systemy monitoringu miejskiego, jest produkt brytyjskiej firmy IndigoVision.
Platforma Control Center wraz z transmiterami IP była jednym z pierwszych tego typu rozwiązań w technologii IP na polskim rynku.

Platforma została wdrożona w kilkudziesięciu miejskich systemach monitoringu, oferując wszystkie niezbędne elementy systemu CCTV w postaci różnego typu kamer, profesjonalnych urządzeń do rejestracji, funkcjonalnego oprogramowania oraz wielu modułów integracji. Zmieniony pod koniec ubiegłego roku sposób licencjonowania zwiększył konkurencyjność rozwiązania, a tym samym stworzył perspektywę na znacznie szersze zastosowania w małych i średnich obiektach. Budując system oparty w całości na urządzeniach marki IndigoVision, można w pełni zarządzać wszystkimi elementami, łącznie z ich konfiguracją z poziomu aplikacji do zarządzania Control Center.

Architektura systemu
Zanim zostaną omówione cechy funkcjonalne niezwykle przydatne w trakcie codziennej pracy operatorów obsługujących miejskie systemy monitoringu, należy zwrócić uwagę na budowę systemu i elementy gwarantujące stabilną i niezawodną pracę.
Zastosowanie architektury DNA sprawia, że w systemie IndigoVision można mówić o braku pojedynczego punktu awarii. Oznacza to, że uszkodzenie któregokolwiek elementu systemu nie ma wpływu na pracę pozostałych. W typowej architekturze klient-serwer w przypadku uszkodzenia serwera rejestracji system jest pozbawiany też podglądu, ponieważ to właśnie serwer odpowiada za kierowanie strumieni z kamer do jednostek wyświetlających obrazy. W IndigoVision każda kamera wysyła strumienie niezależnie – do stacji podglądu i urządzeń rejestrujących.

Zapewnienie jak największej niezawodności systemu jest jednym z głównych wymagań stawianych przed inżynierami działu rozwoju IndigoVision. Producent kładzie duży nacisk na odpowiednie przygotowanie najbardziej newralgicznego elementu systemu, jakim jest rejestrator. Wszystkie urządzenia, począwszy od wersji Enterprise, są wyposażone w macierz RAID, poziom 5 lub 6. Każde urządzenie oparte na oprogramowaniu Linux lub Windows zawiera dwie niezależne karty sieciowe, redundantne zasilacze, dwa kontrolery RAID. Oferuje też usługę ProSupport, co oznacza, że w przypadku problemu z rejestratorem w ciągu 48 godzin od zgłoszenia w obiekcie pojawi się inżynier firmy IndigoVision lub partnera technologicznego, który dokona naprawy.

Nowy sposób licencjonowania umożliwia łatwe, bezpłatne uruchomienie funkcji serwera awaryjnego. Stała kontrola obecności dotyczy wszystkich urządzeń w systemie. Tym samym, jeżeli jakiś serwer się nie zgłasza, strumienie z kamer, które dotychczas obsługiwał, są automatycznie kierowane do innego rejestratora. Taka budowa i konfiguracja systemu stanowi gwarancję ciągłości zapisu.

Kolejnym istotnym elementem w systemach rozproszonych jest zapewnienie jednolitego czasu dla wszystkich urządzeń. Z tego powodu rejestratory IndigoVision w wersji Linux zostały wyposażone w serwer czasu będący wzorcem dla pozostałych rejestratorów, kamer i stacji podglądu.

System monitoringu miejskiego – praktyczne funkcje
System IndigoVision ma wiele cech funkcjonalnych. W artykule zostaną opisane tylko te, które w systemach monitoringu miast są najczęściej wykorzystywane.

Pierwszym elementem wpływającym na skuteczną pracę są przyciski szybkiego przejścia do odtwarzania obrazów ze wszystkich kamer lub z jednej wybranej. Ta prosta funkcja pozwala operatorowi, który zaobserwował dynamiczne zdarzenie, na sprawne odtworzenie obrazu z ostatnich 10, 15 lub 30 sekund bez konieczności wyboru daty, czasu i rejestratora, z którego zapis jest odtwarzany. Tym samym osoba obsługująca niemal natychmiast uruchamia odtwarzanie obrazu z interesującej ją kamery.

Niezwykle przydatna w sprawnym i dynamicznym podążaniu za „intruzem” jest tzw. funkcja kamer otaczających. W rozproszonych systemach wielokamerowych administrator może określić dla każdego punktu obserwacji urządzenie zlokalizowane najbliżej. Funkcja ta polega na logicznym połączeniu sąsiadujących ze sobą kamer. Jeżeli operator uzna, że uwagę skupić należy na przemieszczającym się obiekcie, może sprawnie prowadzić obserwację. Po wyświetleniu np. śledzonego pojazdu w miejscu, które jest przypisane kamerze centralnej, rozpoczyna pracę w trybie kamer otaczających. Gdy obserwowany obiekt zmieni lokalizację, zostanie wyświetlony w jednym z przylegających okien. Wybór tego okna spowoduje, że kamera ta stanie się centralną i wówczas zostaną automatycznie uruchomione zdefiniowane dla niej kamery sąsiadujące.

System ma również wiele mechanizmów przydatnych w pracy z zarejestrowanym obrazem. Jest to między innymi system miniatur. Miniatury czasowe dzielą wybrany zakres zapisu na równe odstępy, pozwalając na szybkie wyszukanie zdarzeń w obrazach z kamer stałopozycyjnych.

IndigoVision umożliwia też wykonanie wykresu prezentującego natężenie ruchu w obrazie zapisanym. Pomimo zapisu ciągłego operator, wykorzystując miniatury alarmowe, może wyświetlić tylko istotne zmiany w obrazie, a zignorować np. ruch powodowany przez drzewa będące tłem. W podobny sposób można przeszukiwać wybrany fragment obrazu lub uruchomić jeden z trybów wykrywania: kierunkowy, detekcję pozostawienia lub zniknięcia obiektu.

Przeglądając zarówno zapisany obraz, jak i obraz „na żywo”, operator może wprowadzić znaczniki z komentarzami. W późniejszym czasie, aktywując miniatury od zakładek, można szybko przejrzeć wszystkie wpisy w całym archiwum. Wybrane fragmenty obrazu mogą zostać zabezpieczone przed nadpisaniem.
Omawiając pracę na obrazie zarejestrowanym, należy też wspomnieć o tzw. funkcji Storyboard. Mechanizm ten pozwala na wyeksportowanie w postaci filmu nagrań z kilku kamer, na których np. pojawiał się intruz. Wówczas na jednym ekranie kolejno są wyświetlane obrazy z poszczególnych kamer, które rejestrowały zdarzenie.

W systemach wielokamerowych stosunkowo często korzysta się z map lokalizacji kamer. W tym zakresie IndigoVision oferuje kolejny praktyczny moduł. Pozwala on na wprowadzenie wielu map, rozpoczynając od mapy całego miasta, dokładniejszych map osiedli lub map obrazujących rozmieszczenie kamer w budynku. Dzięki interaktywnym ikonom można dokładnie zobrazować miejsce i pole widzenia każdej kamery oraz przełączać się pomiędzy mapami. Aplikacja Control Center pozwala na lokalizowanie kamer, co jest wykorzystywane przez nowych pracowników stacji monitorowania do szybkiego odszukania miejsca montażu interesującej ich kamery.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, system można rozbudować o funkcję analizy wideo. Do wyboru jest wiele modułów. Najistotniejszymi w zakresie omawianego tematu są rozpoznawanie tablic rejestracyjnych aut oraz rozpoznawanie twarzy.

Nowe możliwości: kamery interwencyjne
W ostatnim czasie wzmożonym zainteresowaniem służb mundurowych cieszą się kamery interwencyjne FrontLine 2. Urządzenia te są przeznaczone do pracy mobilnej, służąc jednocześnie jako rejestrator osobisty. Przypięte do munduru, paska czy noszone na specjalnych szelkach zapewniają użytkownikowi swobodę ruchu. Kamery interwencyjne są spójne z całym systemem, a obraz po zgraniu na rejestrator lokalny jest synchronizowany w czasie z obrazami z innych kamer systemu monitoringu miejskiego.

Urządzenia FrontLine 2 Plus są przygotowane do pracy ciągłej nawet przez 14 godzin, rejestrując obraz w rozdzielczości HD. Nagrania z kamer są oznaczane dokładnym czasem zapisu oraz identyfikatorem użytkownika, dzięki czemu mogą posłużyć jako dowód w sądzie – system ma zaimplementowaną funkcję znaku wodnego.

Rozwiązania firmy IndigoVision stanowią doskonały wybór do wszelkich zastosowań wymagających niezawodności, stabilnej pracy i funkcjonalności. Z tego właśnie powodu system znalazł szerokie zastosowanie do ochronny wielu obiektów o znaczeniu strategicznym.

Miwi Urmet Sp. z o.o.
ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź
tel. 42 616 21 00
miwi@miwiurmet.pl | www.miwiurmet.pl