Strona główna Bezpieczne miasto MultiSmart – nowy kierunek

MultiSmart – nowy kierunek

Sławomir Piela


Smart home czy smart building to obszary już w miarę dobrze zdefiniowane, które przebiły się do powszechnej świadomości. Od domu po duże budynki – zestawy rozwiązań kreślą coraz lepiej zarysowany obraz tego, czym w praktyce są owe pojęcia i czego można się spodziewać od takiego rozwiązania.

Kompleksowe rozwiązania do zarządzania budynkiem sporej grupie klientów przestają wystarczać albo stają się preludium do budowania kolejnej warstwy usług agregujących istniejące rozwiązania w system multismart. Wynika to z dwu odmiennych potrzeb i skutkuje dwiema różnymi formami rozwiązań.

Pierwsza potrzeba jest związana z reorganizacją ochrony i przeniesieniem jej ciężaru na technikę lub kombinację techniki i ochrony osobowej. Choć z pozoru rozwiązanie to nie wydaje się skomplikowane, to realizowane profesjonalnie w pełni zasługuje na przymiotnik smart. Podobnie jak rozwiązania smart home i smart building wiąże się z pracą z wieloma źródłami danych, automatyzacją procesów i wielorakim dostępem oraz sterowaniem różnorodnymi urządzeniami.

Rozwiązanie klasy KRONOS NET, odpowiadając na te potrzeby, rozwinęło mechanizmy automatyzacji i łączenia monitoringu wizyjnego z analityką, sygnalizacją wtargnięcia, telemetrią, kontrolą obecności, systemami patrolowymi, GPS itd. W efekcie powstała platforma do równoległego zarządzania dużymi grupami budynków w zakresie nie tylko ochrony, lecz także problemów dotyczących infrastruktury, z jednoczesną automatyzacją procesów.

Drugim obszarem usług multismart nadbudowanym na istniejące rozwiązania smart building jest np. zarządzanie procesami w wielu budynkach będących własnością jednego klienta. Oprócz zestawu wszystkich zadań dochodzą tu zagadnienia związane z bieżącym zarządzaniem systemami istniejącymi w budynkach w zakresie uprawnień dostępu, analizy statystycznej pracy systemów, diagnostyki stanu technicznego, serwisu itd. Nakłady pracy na te czynności mogą wynosić setki, a nawet tysiące godzin w obrębie nawet średnio rozbudowanej organizacji.

Kluczowym problemem wymagającym rozwiązania jest w tym przypadku zapewnienie jednorodnego środowiska dla często różnych indywidualnych rozwiązań. W systemie klasy KAIROS NET zaadresowano te potrzeby po raz pierwszy dla ING Bank Śląski SA w roku 2013, umożliwiając optymalizację różnych procesów na bazie łączenia wielu indywidualnych systemów w setkach budynków.

Podobnie jak w przypadku systemów smart home i smart building, kluczem jest umożliwienie dostępu do urządzeń oraz budowanie algorytmów postępowania. W tym przypadku multismart łączy paletę urządzeń obiektowych systemy IT klienta, coraz wyraźniej dążąc do automatyzacji bardziej złożonych procesów.

Nie wchodząc w dokładniejszy opis rozwiązań czy szczegółów uwarunkowań, chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż rewolucja smart jeszcze się nie zakończyła. O ile pierwsza faza – łączenie różnych obszarów na poziomie budynku – jest już dobrze widoczna i uporządkowana, o tyle obecnie jesteśmy na początku kolejnego etapu. Całościowe zarządzanie nie odosobnioną lokalizacją, lecz grupami rozwiązań wydaje się kierunkiem, w którym podąży ścieżka smart.

Kronos Polska
ul. Cieszyńska 365
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 811 25 11
e-mail: biuro@kronos.pl