Strona główna Telewizja Dozorowa Kamera termowizyjna – technologia wojskowa w zastosowaniu cywilnym

Kamera termowizyjna – technologia wojskowa w zastosowaniu cywilnym

Kamery termowizyjne mogą być użyte do różnych zastosowań, m.in. działań związanych z wykrywaniem i gaszeniem pożaru (szybka lokalizacja źródła pożaru), poszukiwawczych (obraz termiczny człowieka pomaga w określeniu jego położenia, np. pod zaspami śniegu) czy do oceny stanu zdrowia poprzez pomiar temperatury ciała zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Możliwości zastosowania kamer termowizyjnych jest wiele. Pojawienie się pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) zaskoczyło nas, społeczeństwa nie były gotowe na tego rodzaju wyzwania. Teraz staje się oczywiste, że rozwiązanie problemu wymaga zintegrowanego podejścia oraz kolosalnej odpowiedzialności ze strony państw, obywateli i biznesu. W związku z tym postanowiliśmy wnieść swój wkład, co zaowocowało opracowaniem przez nas nowatorskiego rozwiązania w sektorze zabezpieczeń – mówi Maksym Dzherikhov, prezes Zarządu Secur Global.

Kamera termowizyjna Tecsar IPCT-PANDEMIC a koronawirus (SARS-CoV-2)

Nikt nie spodziewał się, że koronawirus zaledwie po kilku tygodniach, w czasie których pandemia rozwijała się na terenie Chin, trafi do Europy, a w końcu także do Polski. Szybko stało się jasne, że aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby, trzeba podjąć nadzwyczajne działania przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod. Idealnym rozwiązaniem okazało się zastosowanie kamer termowizyjnych w celu wykrywania pierwszych objawów COVID-19.

Jak to możliwe?

Jednym z głównych objawów zarażenia się chorobą COVID-19 wywołaną przez koronawirusa (SARS-CoV-2) jest gorączka powyżej 38C. Zadaniem kamery termowizyjnej Tecsar IPCT-PANDEMIC jest obrazowanie promieniowania podczerwonego emitowanego przez dany obiekt. Dzięki połączeniu rozdzielczości obrazu 400 x 300 pikseli z odpowiednią kalibracją termicznego modelu ciała czarnego uzyskuje się bardzo szczegółowy odczyt temperatury ciała osoby znajdującej się w jej zasięgu.

Ta metoda już została zaimplementowana na największym międzynarodowym i krajowym lotnisku na Ukrainie – Kijów-Boryspol. Miejscowe władze podjęły decyzję o wykorzystaniu technologii termowizyjnej do wykrywania wczesnych oznak koronawirusa (SARS-CoV-2) u osób podróżujących między krajami. Technologia ta sprawdzi się też na przejściach granicznych, przyczyniając się do zatrzymania wzrostu przypadków zakażenia, jednocześnie przyspieszając kontrolę przepływu ruchu na granicach państw.

Odpowiednia selekcja osób, u których podejrzewa się wystąpienie pierwszych oznak choroby COVID-19, odbywa się za pomocą ustawienia skali temperatury, którą kamera będzie uwzględniać w czasie monitorowania na obszarze od 3 do 5 m. Dzięki możliwości badania do 16 osób jednocześnie, z czasem pomiaru wynoszącym zaledwie 30 s, można w znacznym stopniu zwiększyć przepustowość podczas kontroli na granicach państw.

Kamery termowizyjne dają wiarygodne źródło informacji do prowadzenia właściwych działań w walce z koronawirusem (SARS-CoV-2). Dzięki temu służby bezpieczeństwa mogą reagować znacznie szybciej i podejmować właściwe decyzje mające na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się pandemii. W przypadku działań na tak szeroką skalę rozwój technologii związanych z termowizją jest znaczącym i dość istotnym krokiem wpływającym na skuteczność prowadzonych działań.  

SECUR GLOBAL
tel: +48 577 311 618
biuro@securglobal.pl
www.securglobal.pl