Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Koniec fałszywych alarmów w placówkach służby zdrowia

Koniec fałszywych alarmów w placówkach służby zdrowia

Sektor opieki zdrowotnej jest trudnym środowiskiem, jeśli chodzi o rozważania dotyczące rozwiązań z zakresu wykrywania pożaru. Występowanie fałszywych alarmów utrudnia funkcjonowanie placówek służby zdrowia, co bezpośrednio wpływa na opiekę nad pacjentem, a w niektórych przypadkach zagraża życiu.

Oto pięć czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby zapobiec fałszywym alarmom w placówkach służby zdrowia.

1. Projektowanie i planowanie

Ważne jest ustalenie wymagań projektowych i operacyjnych systemu. W fazie planowania należy przeprowadzić analizę zagrożeń pożarowych i dobrać odpowiednie rozwiązania adekwatne do zagrożeń i ryzyka ich wystąpienia w poszczególnych obszarach. Równie istotnym elementem jest opracowanie scenariusza pożarowego i planu ewakuacji oraz ich uwzględnienie w projekcie systemu sygnalizacji pożarowej.

2. Odpowiednie systemy w krytycznych obszarach

Badania wykazały, że jedną z najczęstszych przyczyn fałszywych alarmów w placówkach opieki zdrowotnej jest przyrządzanie posiłków. Skuteczne wykrywanie pożaru bez generowania fałszywych alarmów w kuchniach jest niezbędne i krytyczne dla bezpieczeństwa całego obiektu.

3. Czujki multisensorowe

Stosowanie czujek multisensorowych zawierających czujniki dymu, temperatury oraz CO gwarantuje wysoką niezawodność w wykrywaniu pożarów i minimalizuje ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów szczególnie w obszarach zwiększonego ryzyka.

4. Okres adaptacji

Wprowadzenie okresu adaptacji instalacji, podczas którego działanie systemu jest monitorowane w odniesieniu do występowania fałszywych alarmów.

5. Serwis i konserwacja

Regularne zarządzanie systemem oraz przeglądy serwisowe i konserwacyjne pomagają zapobiegać fałszywym alarmom. Dotyczy to również budynku, w którym zainstalowany jest system detekcji. Przeciekający dach czy emisja pary mogą powodować niepożądane alarmy pożarowe.

Aby dowiedzieć się więcej o projektowaniu i planowaniu systemów detekcji pożaru, wejdź na stronę www.zettlerfire.com

Johnson Controls International
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa
krzysztof.wiech@jci.com