Strona główna Telewizja Dozorowa Rewolucja w cyberbezpieczeństwie

Rewolucja w cyberbezpieczeństwie

Nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego są najczęściej oparte na transmisji danych przez protokoły internetowe (IP), wymieniają informacje między lokalną siecią wewnętrzną a siecią internetową. Kamery IP generują obraz o wysokiej rozdzielczości, a ich podgląd jest dostępny z każdego miejsca na świecie. Jednak takie udogodnienie stanowi też niebezpieczeństwo włamań hakerów.

W razie cyberataku każde urządzenie w sieci lokalnej z dostępem do Internetu (kamera IP lub urządzenie mobilne) umożliwia wgląd do danych firmy, często bardzo wrażliwych, np. programów rachunkowych, systemów kontroli dostępu czy zarządzania linią produkcyjną. Haker może przekazać obraz wraz z dźwiękiem, jeśli kamera IP była wyposażona w mikrofon, niepowołanym osobom. Urządzenia IP mogą stać się narzędziem szpiegostwa przemysłowego, więc każde przedsiębiorstwo powinno zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Cyberbezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie zarówno dla nas, pojedynczych konsumentów, jak i przedsiębiorstw, w tym również organizacji rządowych. Wszyscy bowiem w różnym stopniu jesteśmy narażeni na naruszenia prywatności i wycieku poufnych danych. Kongres USA w 2018 r. uchwalił ustawę National Defence Authorization Act (NDAA) ograniczającą na terenie placówek rządu USA korzystanie z urządzeń CCTV i telekomunikacyjnych niektórych producentów. W 2021 r. byliśmy świadkami skutecznie przeprowadzonych cyberataków, w wyniku których hakerzy przejęli kontrolę nad urządzeniami CCTV i wykorzystali je do kradzieży informacji i wartości intelektualnych. Zdarzały się przypadki przekształcania systemów w koparki kryptowalut, a zainfekowane urządzenia rozprzestrzeniały wirusy w kolejnych sieciach.

W celu zwiększenia ochrony systemów monitoringu wizyjnego przed cyberatakami izraelska firma Provision-ISR, producent urządzeń CCTV, nawiązała współpracę ze światowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, firmą Check Point. Współpraca zaowocowała wdrożeniem do urządzeń Provision-ISR dwóch kluczowych rozwiązań: Check Point Quantum IoT Protect oraz Check Point Nano Agent.

Check Point Quantum IoT Protect wielokrotnie skanuje oprogramowanie, aby upewnić się, że jest ono wolne od wszelkich znanych luk w zabezpieczeniach, w tym komponentów pochodzących od firm zewnętrznych i z otwartych bibliotek. Automatycznie identyfikuje i mapuje urządzenie IoT podłączone do sieci oraz ocenia ryzyko jego zainfekowania. Zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do i z urządzeń dzięki profilowaniu i segmentacji zero-trust, blokuje ataki IoT typu zero-day. Dzięki wiodącej w branży analizie zagrożeń zapewnia pełną ochronę w czasie skanowania urządzenia.

Check Point loT Protect Nano Agent działa wewnątrz urządzeń CCTV na poziomie oprogramowania układowego, wzmacnia je i zapewnia ochronę. Po wdrożeniu monitoruje wejścia, wyjścia i stan chronionego urządzenia. Wyszukuje zarówno znane ataki, jak i anomalie, które mogą wskazywać na próbę wykorzystania luki zero-day. W przypadku wykrycia takiego ataku Nano Agent może całkowicie zablokować atak lub zaalarmować zespół ds. bezpieczeństwa organizacji.

Firma ICS Polska, jako wyłączny dystrybutor urządzeń Provision-ISR w Polsce, rozpoczęła wdrażanie urządzeń z oprogramowaniem Check Point. Rozwiązania te będą dostępne na polskim rynku już od czwartego kwartału 2022 roku. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu.

ICS POLSKA
ul. Poleczki 82
02-822 Warszawa
www.ics.pl
biuro@ics.pl