Strona główna Bezpieczne miasto Kontrola dostępu klasy 4 według PN-EN-60839-11

Kontrola dostępu klasy 4 według PN-EN-60839-11

Jerzy Taczalski


Od 2014 roku obowiązuje w Polsce norma PN-EN-60839-11, której głównym celem jest pomoc w doborze odpowiedniego zabezpieczenia obiektu w zakresie kontroli dostępu w zależności od jego klasyfikacji. Norma rozróżnia cztery klasy bezpieczeństwa i dla obiektów typu: wojsko, instytucje rządowe, infrastruktura krytyczna przewidziany jest najwyższy poziom bezpieczeństwa zdefiniowany w klasie 4.

Oczywiście dla tych instytucji jest to wymóg, natomiast dla innych inwestorów może być wzorcem do osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Bazując na tej normie i wsłuchując się w oczekiwania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w wojsku, obiektach energetycznych czy kolejowych, firma IFTER stworzyła całkowicie nowy produkt przeznaczony dla tego typu klientów. Jak każdy nasz produkt, tak i ten zaprojektowaliśmy, przykładając równą wagę do funkcjonalności i jego jakości. Dlatego nie wahamy się objąć EQU ACC400 60-miesięczną gwarancją. Model EQU ACC400 stanowi jeden z elementów nowej serii w ramach GREENLINE, której celem będzie dostarczenie nowatorskich w tej branży rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta.

Należy pamiętać, że klasa 4 definiuje każdy element systemu kontroli dostępu: od czytnika, poprzez kontroler, obudowę, zasilanie i oprogramowanie. Każdy element składowy musi być stale kontrolowany i musi wykrywać wszelkie próby sabotażu czy podmiany. Dlatego dwukierunkowa komunikacja i dane są szyfrowane na każdym poziomie, począwszy od karty, poprzez czytnik, kontroler, skończywszy na oprogramowaniu nadzorczym.

W celu zapewnienia mechanicznej ochrony elektroniki kontrolerów zastosowano wytrzymałe stalowe obudowy z czujnikiem oderwania od ściany i otwarcia, dodatkowo wyposażone w szynę typu DIN-35M pozwalającą na łatwy montaż i dobór odpowiednich urządzeń. Dodatkowo kontrolery, moduły wejścia-wyjścia oraz zasilacze mają dodatkową obudowę z plastiku. W celu ułatwienia doboru urządzeń do potrzeb klienta wszystkie mają budowę modułową.

Najważniejsze są oczywiście kontrolery, które mogą obsługiwać jedno, trzy, pięć lub dziewięć przejść. Kontrolery mają wbudowany moduł Ethernet do komunikacji z innymi kontrolerami i systemem nadzorczym oraz dwa interfejsy RS485: jeden do obsługi dowolnego czytnika po protokole OSDPv2, drugi do modułów wejść/wyjść (I/O). Maksymalna długość magistrali RS485 to 1000 m. Od strony sieci Ethernet kontroler posiada zabezpieczenie przepięciowe o wartości do 150 A(10/1000 µs) zgodnie z normą IEC 61000-4-5, a interfejsy RS485 wg tej samej normy są zabezpieczone do 600 W (10/1000 µs).

Aby uniemożliwić intruzowi podmianę lub uszkodzenie np. czujnika otwarcia, każde wejście może być zdefiniowane jako 3EOL z wykrywaniem stanów: sabotaż, rozwarcie/zwarcie, otwarcie/alarm, antimasking. Przekaźniki mają wyprowadzone styki: masa, NC, NO i gwarantują aż 3 000 000 zmian stanu. Zakres temperatury pracy kontrolerów i modułów wynosi od -10°C do +40°C.

Kontroler jest zasilany w zakresie od 10 do 28 VDC, pobierając przy tym tylko 1 W energii. W celu szybkiej diagnostyki na obudowie kontrolera umieszczono diody LED prezentujące stan zasilania, alarmu, uszkodzenia, stan połączenia z Ethernetem i przez interfejs RS-485, oraz stan wejść i wyjść. Dodatkowo możliwe jest monitorowanie napięcia 230 VAC, napięcia akumulatora, napięcia zasilania kontrolera, temperatury wewnętrznej kontrolera, poziomu błędów po Ethernet i RS-485. Każda zmierzona wielkość jest przechowywana w buforze zdolnym pomieścić 1000 pomiarów, co wystarczy na pełną diagnostykę ostatniego tygodnia działania kontrolera. Dane te można pobrać do systemu nadzorczego.

Dzięki zautomatyzowaniu procesu konfiguracyjnego EQU ACC400 proces dodawania urządzeń i zarządzania nimi został znacząco ułatwiony. Oprogramowanie nadzorcze automatycznie wykrywa i nawiązuje połączenie z nowymi kontrolerami w sieci. W celu zabezpieczenia przed cyberatakami kontroler nie reaguje na standardowe pakiety, więc inne urządzenia widzą go jako host niezidentyfikowany. Połączenie z systemem nadzorczym odbywa się tylko przez jeden port i jest aktywowane dopiero po autoryzacji oraz ustanowieniu szyfrowanego połączenia.

Każdy kontroler może obsłużyć 32 moduły wejść/wyjść, które mogą mieć w zależności od wersji: 8 wejść, 8 wyjść lub najczęściej wykorzystywany, czyli 8 wejść i 4 wyjścia. Użytkownik samodzielnie określa funkcję dla każdego z tych wejść i wyjść. Kontrolery oraz moduły zostały pozbawione przełączników mechanicznych i zworek. Cała konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego lub nadzorczego.
Pamięć i duża moc obliczeniowa pozwalają kontrolerowi nawet w podstawowej wersji przechowywać całą konfigurację oraz dane miliona kart i 500 tys. zdarzeń. Użytkownik kontroli dostępu może mieć przypisaną dowolną liczbę kart i grup dostępu (nie więcej jednak niż milion), dzięki czemu nie ma znaczenia, ile razy dana osoba zgubiła kartę lub ile razy został jej wydany jednodniowy duplikat. Wszystkie zdarzenia dotyczące konkretnej osoby zostaną przypisane właśnie do niej, niezależnie od tego, ile osób używało tej samej karty.

Każde przejście może być obsługiwane maksymalnie przez 4 czytniki, co wydaje się wystarczające nawet w przypadku montażu dwóch czytników dla przejazdu samochodów osobowych i dwóch dla ciężarówek. Nie ma przeszkód, aby przejście było obsługiwane tylko przez jeden czytnik. Mechanizm antipassback może być realizowany lokalnie przez jeden kontroler lub globalnie w ramach całej sieci kontrolerów. Na wizualizacji opartej na planach architektonicznych mogą być prezentowane całe przejścia lub poszczególne czytniki, wejścia i wyjścia. Jeżeli standardowe funkcje kontroli dostępu będą niewystarczające, to można je rozbudować, korzystając z języka skryptowego LUA pozwalającego na powiązanie dodatkowo o stany lub sterowanie w innych integrowanych systemach.

Organizacja systemu nadzorczego w EQU ACC400 została zaprojektowana na potrzeby zarządzania dużymi firmami. Do tego celu wykorzystuje zarówno bardzo rozbudowane pakiety oprogramowania w formie aplikacji pracującej pod systemem Windows, jak i na bazie przeglądarek WWW pozwalających pracować z dowolnego miejsca na dowolnym systemie. Niezależnie od wielkości instalacji lokalni administratorzy mogą zarządzać systemem i uprawnieniami tylko w zakresie wcześniej nadanych uprawnień bez możliwości wprowadzania zmian wykraczających poza nie. Ułatwieniem w zarządzaniu jest integracja z usługą serwerową systemu Windows – Active Directory. Zatrudniona osoba automatycznie pojawia się w EQU ACC400 z opisem wymaganego zakresu dostępu. Administratorowi pozostaje jedynie zatwierdzenie dostępu do przejść. W przypadku odejścia pracownika jego uprawnienia są automatycznie blokowane. Wydawanie kart również zostało zautomatyzowane, ponieważ można je drukować bezpośrednio z oprogramowania nadzorczego wg szablonów. Automatyczne pobieranie zdjęć z aparatu fotograficznego upraszcza pracę.

Oprogramowanie nadzorcze EQU ACC400 ma bardzo rozbudowaną funkcjonalność rejestracji czasu pracy w pełni zaspokajającą potrzeby firmy. Dodatkowo klient może skorzystać z mechanizmu automatycznej awizacji gości z przesyłaniem do nich kodów QR w celu np. wjazdu na parking firmowy.

Kontroler jednego przejścia EQU-K400

System kontroli dostępu EQU ACC400 jest bardzo nowoczesny w warstwie sprzętowej i oprogramowania ułatwiającego konfigurację, zarządzanie i diagnostykę bieżącą, opartą na najnowszej technologii informatycznej z zaawansowanym systemem integracyjnym, z wizualizacją włącznie.

Staranność wykonania tego produktu w 100% spełnia wymagania normy PN-EN-60839-11 w klasie 4, pozwalając na bardzo skuteczne zabezpieczenie obiektów potrzebujących takich rozwiązań. ⦁

IFTER Jerzy Taczalski
21-025 Niemce
Wola Niemiecka 78c
www.ifter.com.pl