Strona główna Bezpieczne miasto Miasto w panoramie

Miasto w panoramie

Dominika Majsterek
Technical Support Engineer,
Hikvision Poland


Władze zarówno małych miejscowości, jak i dużych aglomeracji miejskich stoją przez wyzwaniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom. Podstawowym elementem mającym wpływ na budowanie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej jest miejski system monitoringu wizyjnego, a współpraca samorządów z policją i strażą miejską powinna prowadzić do spadku przestępczości oraz wzrostu wykrywalności niebezpiecznych zachowań.

Działania na rzecz rozbudowy systemów powinny przebiegać dwuetapowo. Po pierwsze – w miastach należy rozwijać infrastrukturę umożliwiającą powstawanie systemów dozorujących przestrzeń miejską, a także ułatwiającą przyłączanie kolejnych kamer do istniejących systemów. Po drugie – rozbudowie powinien podlegać monitoring w środkach komunikacji miejskiej.
Przestrzeń miejska, ze względu na dynamiczne zmiany oświetlenia, wpływ warunków atmosferycznych (np. wiatr, deszcz), a także konieczność obserwowania rozległych obszarów, stanowi dla kamer trudne środowisko pracy. Muszą one spełniać najwyższe wymagania. Przykładem może być ruchliwe skrzyżowanie. W ciągu dnia panuje tu duży ruch uliczny – pojazdów i pieszych. W nocy problem stanowią intensywne światła reflektorów samochodowych, oświetlenie uliczne lub jego brak. W przeciwieństwie do obiektów zamkniętych dozór wizyjny otwartych przestrzeni miasta wiąże się z koniecznością objęcia zasięgiem widzenia dużego obszaru. Klasycznym rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie większej liczby kamer. To jednak podnosi koszty nie tylko urządzeń, ale także konserwacji i eksploatacji. Dlatego coraz częściej producenci oferują urządzenia, które łączą w jednej obudowie kilka kamer.

Proponowana przez Hikvision seria PanoVu obejmuje kilka modeli kamer zoptymalizowanych pod kątem różnych wyzwań związanych z monitoringiem miejskim. Wszystkie modele tej linii, z zapewniającą wysoką czułość technologią Darkfighter, generują obraz o optymalnej jakości nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Kamera PanoVu może się składać nawet z ośmiu modułów stałopozycyjnych, które tworzą jednolity obraz panoramiczny 2 x 180°. Flagowe modele tej serii mają dodatkowo zintegrowany moduł kamery PTZ, łącząc w ten sposób zalety wynikające z zastosowania kamer panoramicznych i szybkoobrotowych PTZ. Dzięki uzupełnieniu obrazu panoramicznego ujęciami z kamery zmiennoogniskowej operator widzi na obrazie więcej szczegółów z odległych miejsc. Obserwację dalekich scen umożliwiają 36-krotny zoom optyczny oraz zastosowany promiennik podczerwieni o zasięgu 200 m. Całkowita rozdzielczość kamery w przypadku modelu wyposażonego w 8 przetworników obrazu wynosi aż 16 Mpix, co zapewnia doskonałą jakość nagrań. Na poprawę jakości obrazu wpływają także funkcje WDR, HLC czy 3D DNR. Ponadto w kamerach zaimplementowano niemal wszystkie funkcje inteligentnej analizy obrazu, takie jak detekcja przekroczenia linii, naruszenie strefy oraz śledzenie obiektów (ludzi lub pojazdów).

Modele PanoVu wyposażone w moduł PTZ wprowadzają również innowacyjny sposób sterowania. W celu ustawienia pozycji kamery obrotowej wystarczy kliknięciem myszki na obrazie dookólnym z kamer stałopozycyjnych zaznaczyć obszar, który ma zostać objęty obserwacją. Usprawnia to kontrolę nad dozorowanym obszarem i minimalizuje czas, jaki upływa od zaobserwowania zdarzenia na podglądzie 360° do uzyskania obrazu z kamery PTZ. Rosną więc szanse na skuteczne zidentyfikowanie obiektu, np. ewentualnego sprawcy czynu zabronionego lub pojazdu naruszającego przepisy drogowe. W przypadku monitoringu miejskiego ma to kluczowe znaczenie dla zmniejszenia wskaźnika przestępczości.

Nowością w serii PanoVu jest model DS-2DP1636-D. Dzięki 8 przetwornikom obrazu Darkfighter umieszczonych dookoła i od spodu użytkownik ma możliwość poglądu obrazu w kształcie zbliżonym do sfery (360°), bez martwych stref. Kamera ta idealnie sprawdzi się w dozorze skrzyżowań.

W ofercie Hikvision pojawiła się też kamera panoramiczna 180°, 24 Mpix zbudowana z 4 przetworników 6 Mpix, a także kamera iDS wyposażona w algorytmy Deep Learning, umożliwiająca nagrywanie metadanych o osobach (budowa ciała czy kolor ubrania), co znacznie przyspiesza przeglądanie zarejestrowanego materiału wideo. Wandaloodporna obudowa zewnętrzna o klasie wytrzymałości mechanicznej IK10 poszerza zakres możliwych zastosowań, poczynając od parkingów, przez stadiony i parki, kończąc na terminalach lotniczych.

Hikvision Poland
The Park (bud. A), ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa
tel.:  22 460 01 50
e-mail: info.pl@hikvision.com