Strona główna Telewizja Dozorowa Monitoruj i usprawniaj swoje procesy w łańcuchu dostaw

Monitoruj i usprawniaj swoje procesy w łańcuchu dostaw

Monika Kołodziejczyk

Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej, znajdź go.
Thomas Edison

Systemy monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu kojarzą się przede wszystkim z poprawą bezpieczeństwa w obiekcie. Stają się również ważnym elementem automatyzacji i kontroli produkcji oraz procesów w logistyce magazynowej. Chęć optymalizacji procesów, zwiększenia kontroli nad przepływem towarów i osób, dążenie do ograniczenia do minimum liczby reklamacji i wyeliminowania źródeł błędów w łańcuchu dostaw oraz wysokie koszty pracy ludzi są przejawem coraz wyraźniejszej tendencji do odchodzenia od pracy wykonywanej przez personel i potrzeby automatyzacji tych procesów.

Obniż koszty i podnieś zyski dzięki integracji

Rozwiązania proponowane przez C-AIM można zaliczyć do nowej kategorii machine vision. Istniejące technologie integruje się na nowe sposoby i stosuje do rozwiązywania rzeczywistych problemów. W tym przypadku łączymy obrazy z informacjami z wewnętrznych systemów magazynowych, takich jak WMS (Warehouse Management System), skanery kodów kreskowych, RFID, wagi itd.

Każde skanowanie lub inne działanie w procesie to zdarzenie, które zostaje powiązane z obrazami z kamer i dokumentowane w bazie danych. Pozwala to na pełne monitorowanie procesów w łańcuchu dostaw, a także na szybkie wyszukiwanie nagrań nie tylko wg czasu, ale także po dowolnym określonym przez klienta znaczniku. Może nim być numer EAN produktu, numer faktury czy zamówienia itd. W łatwy sposób uzyskujemy dowód, że towary zostały dostarczone w komplecie i bez uszkodzeń lub że było inaczej. To szersze i indywidualne spojrzenie na wykorzystanie systemów zabezpieczeń do zaspokojenia potrzeb klienta w tym obszarze.

Rozwiązania można zastosować na różnych etapach procesów magazynowych: począwszy od wjazdów i wyjazdów, gdzie wykorzystujemy integrację z systemem kontroli dostępu i kamerami ANPR, poprzez procesy kompletacyjne, skończywszy na foliowaniu palet. Dzięki modułowości i elastyczności klient może wybrać obszar, w którym widzi potencjał do zastosowania rozwiązania. Późniejsza rozbudowa jest możliwa w dowolnym momencie.

Kompletacja w oku kamery

Kompletacja towarów jest uważana za podstawowe, ale i najbardziej pracochłonne oraz najdroższe działanie w logistyce wewnętrznej. Nie dziwi więc, że większość klientów zaczyna od wykorzystania rozwiązań C-AIM w tym obszarze. W zakresie obsługi towarów przychodzących, w procesie kompletowania i pakowania towarów wychodzących klient otrzymuje najszybciej wymierne korzyści. Rozwiązania znajdują zastosowanie w procesach wykonywanych zarówno ręcznie, jak i automatycznie.

C-AIM.forklifts to propozycja dla klientów, którzy chcą ograniczać miejsce kompletacyjne i optymalizować proces dzięki kompletacji na wózkach. Koncepcja systemu monitorowana procesów logistycznych dedykowanych dla wózków kompletacyjnych opiera się na zainstalowaniu kamer wizyjnych w wykonaniu mobilnym o zwiększonej odporności na wstrząsy i uszkodzenia wraz z systemem zasilania i system komunikacji Wi-Fi.
Końcowym etapem jest foliowanie palet, na którego monitorowanie decyduje się wielu klientów. Proponujemy tu integrację obrazu, systemów zarządzania magazynem i automatyki foliowania.

Przykłady zastosowania można by mnożyć. Efektem końcowym jest kompletny materiał z całego przepływu towaru, a to niepodważalny dowód poprawności przebiegu procesu lub wskazujący jego błędy. Nagranie może być dowodem w przypadku reklamacji czy narzędziem w trakcie inwentaryzacji lub służyć do optymalizacji procesów. W procesach rejestrowania obrazu należy chronić prywatność pracowników, zasłaniając wizerunek osób za pomocą maskowania lub pikselizacji obrazu danej osoby.

C-AIM
ul. Przejazdowa 2B,
02-496 Warszawa
https://c-aim.pl/
monika.kolodziejczyk@c-aim.pl