Strona główna Kontrola Dostępu Nedap rozwiązuje problemy z kontrolą dostępu w obiektach obsługi transportu publicznego

Nedap rozwiązuje problemy z kontrolą dostępu w obiektach obsługi transportu publicznego

Porty lotnicze i morskie, dworce kolejowe lub autobusowe nie tylko przyciągają dużą liczbę pasażerów, lecz często stanowią też podstawę infrastruktury i gospodarki danego kraju. Ze względu na specyfikę, wymagają zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa także zlokalizowanym tam firmom związanym z obsługą transportu publicznego. Ważną rolę spełniają w tym systemy kontroli dostępu.

Wyzwaniem dla systemu KD w obiektach firm działających w sektorze transportu publicznego jest nie tylko konieczność zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Ponieważ korzysta z nich duża liczba pracowników i klientów, systemy KD muszą być łatwe w obsłudze, wydajne i zdolne do działania na dużą skalę. Często konieczne jest scentralizowanie wielu lokalizacji w celu jednolitego centralnego monitorowania i zarządzania nimi, przy jednoczesnym dostosowaniu do zmieniających się zagrożeń i potrzeb.

Kontrola dostępu na dziś i na przyszłość

Z powodu pandemii koronawirusa firmy muszą podejmować odpowiednie kroki zapobiegające rozprzestrzenianiu się zakażenia, świadcząc jednocześnie swoje usługi. Z pomocą mogą przyjść systemy KD, które uniemożliwią wejście zbyt dużej liczbie osób do tego samego obszaru w tym samym czasie. Integruje się też je z kamerami termowizyjnymi, a dostęp jest przyznawany wyłącznie osobom, których temperatura ciała mieści się w dozwolonym zakresie.

Pokonywanie ograniczeń finansowych

Kolejnym wyzwaniem jest skromny budżet organizacji samorządowych, którym transport publiczny podlega. W efekcie istniejące systemy są często przestarzałe, nieefektywne i nie gwarantują odpowiedniego stopnia zabezpieczenia. Ale inwestowanie w nowe rozwiązania to proces mozolny.

System KD firmy Nedap – AEOS – został wdrożony w wielu różnych obiektach z sektora transportu publicznego na całym świecie. Zintegrowany z systemami innych dostawców, realizuje szeroki zakres funkcji – od sterowania bramami i szlabanami, po wyrywkowe kontrole, przepływy pracy wykonawców, weryfikację biometryczną czy zarządzanie szafkami.

Znacznie większy poziom bezpieczeństwa

AEOS spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa wymagane w transporcie publicznym, w tym RODO. Dzięki takim funkcjom, jak definiowanie poziomów bezpieczeństwa, silnik reguł i kontrola dostępu oparta na rolach, system AEOS umożliwia dostosowanie zabezpieczeń do konkretnych potrzeb. Umożliwia również wstępne zdefiniowanie ustawień w różnych sytuacjach awaryjnych i ich natychmiastowe wdrożenie.

Obecnie firmy dostarczające infrastrukturę techniczną muszą stawiać czoła coraz większej liczbie cyberzagrożeń, które mogą obejmować również systemy kontroli dostępu. Kompleksowy system bezpieczeństwa AEOS łączy w sobie informatyczne zasady szyfrowania z silnym poziomem uwierzytelniania, aby zapewnić skuteczną ochronę przed zagrożeniami fizycznymi i cybernetycznymi. Umożliwia również bezpieczną aktualizację kluczy kart bez konieczności fizycznego dostępu do każdego z czytników.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Funkcje takie, jak zaawansowane raportowanie, integracja zarządzania przepływem pracy i ich ustawienia jednym kliknięciem sprawiają, że system jest łatwy w obsłudze, a użytkownicy mogą skupić się na innych zadaniach.

Centralne zarządzanie

Kolejnym sposobem, w jaki AEOS poprawia wydajność, jest ujednolicenie systemów w wielu lokalizacjach i możliwość ich centralnego monitorowania i zarządzania nimi. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ organizacje działające w sektorze transportu publicznego często mają siedziby rozproszone lub rozległe lokalizacje obejmujące duży obszar. Oznacza to również, że wszelkie nieprawidłowości techniczne urządzeń zainstalowanych przy drzwiach mogą być zdalnie wykrywane i często zdalnie usuwane.

Dostosowanie do zmieniających się wymagań

Ochraniając duże zakłady lub grupy osób, istotne jest, aby szybko dostosować system KD do konkretnych wymagań danej lokalizacji – zarówno teraz, jak i w przyszłości. System AEOS, którego oprogramowanie jest oparte na otwartej architekturze, umożliwia łatwą rozbudowę i dostosowanie systemu do zmieniających się potrzeb użytkownika. AEOS można zintegrować z urządzeniami różnych producentów, w tym z bezprzewodowymi zamkami online i offline oraz systemami biometrycznymi. Liczne konfiguracje pozwalają z łatwością zrealizować złożone scenariusze bezpieczeństwa, takie jak śluzy z dwoma lub większą liczbą drzwi. Można również stosować różne identyfikatory i uwierzytelniania, od zwykłych kart i kodów PIN, po kody QR i biometrię twarzy.
Dzięki AEOS można nadal korzystać z zainstalowanego sprzętu i z łatwością integrować systemy innych dostawców. Dla niektórych organizacji sektora transportu publicznego kluczową rolę odgrywa m.in. możliwość połączenia na jednej platformie systemu KD z systemem sygnalizacji włamania i napadu.

Wybrane realizacje

AEOS dba o wysoki poziom bezpieczeństwa w porcie lotniczym Schiphol, który jest jednym z najbardziej ruchliwych lotnisk w Europie. System zapewnia łatwe zarządzanie węzłem komunikacyjnym wielu innych zintegrowanych z nim aplikacji, od identyfikacji biometrycznej personelu wchodzącego na płytę postojową, po gromadzenie cennych danych wykorzystywanych w takich aplikacjach, jak obsługa alarmów i monitoring.

Dzięki systemowi AEOS firma Lufthansa Technik wdrożyła wysokie standardy bezpieczeństwa, utrzymując jednocześnie poczucie swobody przemieszczania się swoich pracowników i osób odwiedzających firmę. System zainstalowano pilotażowo w zakładzie w Hamburgu, gdzie zatrudnionych jest 10 tys. pracowników, a następnie wdrożono go w czterech kolejnych oddziałach. AEOS zintegrował systemy innych firm oraz umożliwił dodanie takich funkcji, jak zarządzanie szafkami na klucze oraz gośćmi.

W porcie lotniczym Weeze w Niemczech wdrożono system AEOS w celu aktualizacji i wzmocnienia środków bezpieczeństwa. Głównym celem było zwiększenie bezpieczeństwa przy przejściu, którym pasażerowie opuszczają strefę odprawy celnej, i uniemożliwienie osobom czekającym na zewnątrz wejście do obszaru chronionego. W tym celu zainstalowano radar nad drzwiami przesuwnymi i zintegrowano go z systemem AEOS, aby alarm się uruchamiał w momencie, gdy jakaś osoba porusza się w niedozwolonym kierunku.

Firma DHL zdecydowała się na system AEOS w celu centralizacji i poprawy poziomu bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zapewnieniu większej wygody dostępu dla osób i pojazdów na lotniskach Jeddah i Riyadh. Po przetestowaniu systemu kontroli dostępu i SSWiN AEOS firma DHL wdrożyła go w 60 lokalizacjach w Wielkiej Brytanii i zintegrowała z systemem do zarządzania materiałem wizyjnym Milestone.

W największym porcie morskim w Antwerpii (Belgia) do zarządzania kompleksem 47 budynków zastosowano system AEOS, który z biegiem czasu rozszerzono i zintegrowano z innymi systemami. Zwiększono jeszcze bardziej wydajność m.in. poprzez integrację systemu przepływu pracy z AEOS w celu zarządzania dostępem dla wykonawców.

System AEOS chroni liczne zakłady firmy ProRail, która obsługuje holenderską krajową infrastrukturę kolejową. Firma potrzebowała systemu umożliwiającego wykonawcom i podwykonawcom potwierdzenie ich kwalifikacji do wykonywania prac na torach. W rezultacie wdrożono cyfrowy paszport bezpieczeństwa składający się z trzech elementów: portalu połączonego z AEOS, przepustki fizycznej i aplikacji ScanApp. Nowy system przyczynił się do poprawy poziomów bezpieczeństwa na torach.

Nedap Security Management
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
www.nedapsecurity.com/pl/