Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Nowości firmy ZETTLER

Nowości firmy ZETTLER

Sygnalizatory akustyczne z lampą sygnałową

Produkty ZETTLER wykorzystują sieciową technologię MZX, która zapewnia zaawansowane możliwości wykrywania pożarów. Dzięki temu system jest jednym z najbardziej odpornych, niezawodnych i serwisowalnych systemów dostępnych na rynku, o szerokiej zgodności z normami światowymi i certyfikatami.

Eksperci firmy ZETTLER opracowali nową serię sygnalizatorów akustycznych z lampą sygnałową, wchodzących w skład urządzeń sygnalizacji optycznej (VID – Visual Indicating Device).

Urządzenia przeszły rygorystyczne testy sytuacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań normy EN54 część 23., co umożliwiło zwiększenie wydajności nowej gamy produktów. W połączeniu z ekspercką wiedzą w zakresie technologii i systemów wykrywania pożarów stanowią gamę urządzeń najwyższej klasy – zaawansowanych, spełniających wszystkie aktualne normy i wymagania produktów. Dzięki temu system jest odpowiedni do ekstremalnie trudnych, wrażliwych środowisk.

Sygnalizatory optyczne

Zwykle są używane jako dodatkowe wskazanie mające podnieść świadomość sytuacyjną. W przypadku wystąpienia zdarzenia nie można ich jednak stosować jako jedynego sposobu ostrzegania ludzi o potencjalnym zagrożeniu.

Adresowalne ścienne sygnalizatory akustyczne z lampą sygnałową

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek rozwiązania wskazane jest przeprowadzenie oceny ryzyka pożarowego obszaru, który ma być objęty ochroną. To określi rodzaj i specyfikację wymaganych urządzeń. Wymagane jest stosowanie sygnalizatorów akustycznych jako integralnej części systemu wykrywania i sygnalizacji pożarowej, ponieważ są one uważane za najważniejsze ze wszystkich urządzeń alarmowych.

Seria kompaktowych adresowalnych sygnalizatorów akustycznych ściennych P80AI z lampą sygnałową VID obejmuje trzy modele: P80AIW, P80AIR i P85AIR. Wszystkie charakteryzują się tą samą specyfikacją niskoprądową i wysoką mocą wyjściową: modele wewnętrzne z czerwonym i białym korpusem oraz wersja P85AIR o stopniu ochrony IP55, do użytku na zewnątrz lub do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych. Wszystkie modele są zgodne z wymaganiami EN54-3, 17.

Adresowalne sygnalizatory akustyczne oraz akustyczne z lampą sygnałową, umieszczone w podstawie czujki

P80SB to adresowalny sygnalizator akustyczny w podstawie czujki, przeznaczony specjalnie do użytku z adresowalnymi czujkami ZETTLER. Umieszczony w podstawie czujki sygnalizator akustyczny alarmu pożarowego ma własny adres, dzięki czemu może być monitorowany i sterowany z centrali sygnalizacji pożarowej; pozostaje niezależny od czujki. Zarówno zasilanie, jak i komunikację dla sygnalizatora i czujki zapewnia dwuprzewodowa pętla cyfrowa. Pomaga to obniżyć koszty instalacji, ponieważ nie jest wymagane dodatkowe okablowanie. Model P80AIB zawiera adresowalny sygnalizator akustyczny z lampą sygnałową (VID).

Więcej na https://www.zettlerfire.com/Pol_Index.asp