Strona główna Wydarzenia Opracowany przez Nedap, Program Globalny zdobywa nagrodę GIT Security Award

Opracowany przez Nedap, Program Globalny zdobywa nagrodę GIT Security Award

Program Globalny dla klientów firmy Nedap zyskał publiczne poparcie w tegorocznym konkursie GIT Security Award. Program został tak zaprojektowany, aby pomóc międzynarodowym firmom w globalnej koordynacji bezpieczeństwa, program oferuje efektywne kosztowo i skuteczne podejście do standaryzacji bezpieczeństwa. Zapewnia specjalny model wdrażania projektów zarządzany przez Nedap i jest wykorzystywany przez organizacje na całym świecie do usprawnienia międzynarodowego wdrażania i utrzymania systemu kontroli dostępu AEOS firmy Nedap.

Minimalizacja ryzyka i pełna kontrola

Kluczowym celem Programu Globalnego jest usunięcie problemów związanych z ujednoliceniem systemów bezpieczeństwa. Firma Nedap zajmuje się zarządzaniem projektami i lokalną koordynacją centralnie, przy wsparciu certyfikowanych lokalnych partnerów w zakresie instalacji oraz serwisu. Pozwala to klientom zachować kontrolę nad zagrożeniami dla bezpieczeństwa we wszystkich lokalizacjach. Wszystkie lokalizacje są połączone z jednym serwerem, w związku z czym globalne bezpieczeństwo firmy można kontrolować z jednego miejsca. Program zapewnia również dostęp obiektów lokalnych do korporacyjnej polityki bezpieczeństwa bez żadnych ograniczeń, co pomaga zapewnić zgodność i kontrolę nad potencjalnymi zagrożeniami.

Większa elastyczność

Niezależnie od tego, czy istnieje potrzeba dodania nowych funkcji i lokalizacji, czy integracji dodatkowych systemów, dużą zaletą programu jest to, że zapewnia on elastyczność w zakresie skalowania i kontroli dostępu przygotowanej na wyzwania przyszłości, co jest niezwykle istotne w stale zmieniającym się świecie.

Globalne bezpieczeństwo

Jasper Sterenberg, kierownik zespołu ds. klientów globalnych Nedap, mówi: „To naprawdę satysfakcjonujące widzieć, jak wiele osób docenia nasz globalny Program Globalny, co potwierdza sama nagroda. Efektywność jest obecnie priorytetem dla większości firm. Program Globalny nie tylko upraszcza złożony proces ujednolicania kontroli dostępu na poziomie międzynarodowym, lecz także stwarza nowe możliwości handlowe. Dając ludziom i firmom swobodę oraz bezpieczeństwo pozwalające jak najlepiej wykorzystać każdy dzień, program przyczynia się do zwiększenia produktywności, kreatywności i satysfakcji, co jest wyrazem naszej filozofii bezpieczeństwa.

Użytkownicy oddali swój głos

Nagrodę dla firmy Nedap wręczył dr Heiko Baumgartner (na zdjęciu), redaktor naczelny GIT Security. Jury złożone z przedstawicieli stowarzyszeń branżowych, integratorów i użytkowników zgłosiło Program Globalny dla klientów do nagrody GIT. Natomiast czytelnicy i użytkownicy wyrazili swoją opinię, głosując i wyłaniając go jako zwycięzcę.

Informacja prasowa