Strona główna Kontrola Dostępu Politechnika Wrocławska ze zintegrowanym systemem kontroli dostępu

Politechnika Wrocławska ze zintegrowanym systemem kontroli dostępu

Politechnika Wrocławska może cieszyć się najwyższym stopniem bezpieczeństwa dzięki rozwiązaniom dostarczanym przez firmę C&C Partners. W ramach zastosowanego rozwiązania zintegrowano systemy: KD, SSWiN, monitoringu wizyjnego i komunikacji interkomowej. System zarządzania obiektami rozproszonymi zastosowany na terenie uczelni pozwoli objąć ochroną elektroniczną zarówno kompleks budynków uczelni, jak i parkingi uczelniane.

Kontrola przepływu osób niepożądanych w strefach administracyjnych, bibliotecznych, archiwalnych, a także niedopuszczanie do miejsc newralgicznych, takich jak serwerownie i informatyczne punkty węzłowe to kluczowe wyzwania stawiane przed wdrożeniowcami z C&C Partners. Celem było maksymalne ułatwienie zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie oraz przejrzysty i szybki sposób nadawania uprawnień i dostępów dla ponad 50 tys. użytkowników.

– Głównym założeniem realizowanego projektu było poszerzenie funkcjonalności legitymacji studenckiej i karty pracowniczej. Dzięki zastosowaniu naszych systemów i zintegrowaniu ich z bazą uczelnianą stają się one kartami dostępu do różnych miejsc. Dzięki tak globalnemu połączeniu zaproponowanych rozwiązań użytkownik może z jednego miejsca zarządzać nie tylko uczelnianym parkingiem, lecz także całą uczelnią. Zastosowane rozwiązanie stawia Politechnikę Wrocławską w czołówce najbezpieczniejszych uczelni w Polsce – mówi Leszek Schmidt, kierownik Działu Wsparcia Technicznego w C&C Partners.

Inwestycja na lata

Do najważniejszych korzyści płynących z zastosowanych technologii można zaliczyć weryfikację uprawnień dostępu do określonych miejsc, wprowadzenie modułu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, kontrolę przepływu niepożądanych osób w poszczególnych pomieszczeniach, włączenie do systemu bezpieczeństwa parkingów uczelnianych czy kompatybilność systemu z uczelnianą bazą studentów i pracowników.

Modułowość projektu umożliwia rozbudowę systemu w czasie i poszerzanie go o kolejne funkcjonalności wg potrzeb inwestora. Ogromne znaczenie ma cykliczna aktualizacja, która gwarantuje poprawę funkcjonalności oprogramowania. Przekłada się także na wyższy poziom bezpieczeństwa IT uczelni.

Legitymacja jako karta dostępu oraz monitoring wizyjny

Legitymacja studencka czy karta pracownicza stanowią jednocześnie kartę dostępu do różnych miejsc. System sygnalizacji włamania i napadu jest aktywowany w godzinach nocnych, a generowane alarmy zbiegają się w centrum nadzoru, gdzie podejmuje się decyzje co do dalszych kroków. System monitoringu wizyjnego weryfikuje niepożądane zdarzenia, a także wspomaga decyzje podejmowane przez pracowników ochrony obiektów. Monitorowane są miejsca newralgiczne, ciągi komunikacyjne i teren zewnętrzny.

– Ciekawym rozwiązaniem jest włączenie do systemu bezpieczeństwa parkingów uczelnianych, które z punktu widzenia systemu stają się strefami chronionymi, a dostęp do nich następuje po weryfikacji uprawnień. Przy wjeździe na parking odczytywane są tablice rejestracyjne pojazdu. Jeżeli dany numer znajduje się w bazie i pojazd ma uprawnienia do wjazdu na parking, zostaje automatycznie wpuszczony – podkreśla Leszek Schmidt.

W przypadku zabrudzenia tablicy bądź przyjazdu innym samochodem użytkownik może użyć legitymacji studenckiej lub pracowniczej jako karty kontroli dostępu. Kierowcy samochodów niezarejestrowanych w bazie (np. dostawy kurierskie, goście) mogą użyć interkomu. Ochrona weryfikuje ich uprawnienia wjazdowe. System podaje też liczbę dostępnych miejsc parkingowych.

Co ważne, baza systemu wymienia informacje z uczelnianą bazą studentów i pracowników, a także portalem uczelni. Nadanie uprawnień danej osobie w systemie uczelnianym automatycznie umożliwia dostęp do określonych zasobów w systemie bezpieczeństwa.

C&C Partners
ul. 17 Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
www.ccpartners.pl
l.schmidt@ccpartners.pl