Strona główna HoReCa Prawdziwy koszt bezpieczeństwa

Prawdziwy koszt bezpieczeństwa

Hubert Żak
Consulting for AccorHotels


Współpracując z odbiorcami systemów zabezpieczeń, zwłaszcza w sektorze B2B, spotykamy się coraz częściej z koniecznością ograniczania kosztów ponoszonych na bezpieczeństwo.

Czy taki sposób kształtowania polityki kosztowej firm w zakresie safety i security jest zasadny? Koncentrowanie działań na ograniczaniu kosztów zakupu i utrzymania przekłada się wprost na niską jakość i małą efektywność zainstalowanych systemów. Jako jedni z największych na świecie dostawców usług hotelowych testujemy i implementujemy większość dostępnych na rynku rozwiązań z obszaru zabezpieczeń technicznych (elektronicznych i mechanicznych), jak również analizy operacyjnej (np. dane pozyskane za pomocą beacon). Istotą zrównoważenia jest wdrożenie rozwiązań o optymalnej efektywności i atrakcyjnych ekonomicznie, jednocześnie obniżających koszty i maksymalizujących zyski.

Systemy monitoringu wizyjnego to w znakomitej części czynnik ludzki skupiający uwagę na zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu. W przedmiotowym obszarze pomocna staje się analityka zdarzeń i obrazu umożliwiająca pozyskiwanie danych w spektrum detekcji, np. zliczanie osób, analizę większych skupisk osób w obszarach ogólnodostępnych. Wykorzystanie zebranych informacji wpływa na poprawę jakości usług. Analogicznie w sposób operacyjny można przekierować pracowników w czasie ich nieaktywności do wykonywania innych czynności w obszarach o charakterystyce dynamicznej.

Z kolei zastosowanie systemów rejestracji czasu pracy, czasu aktywności, mapowania obiektów pozwoli unikać niezgodności w ewidencji oraz zakresie czasu pracy. Połączenie technologii beacon, RFID itp. z systemami monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu pozwala na zmaksymalizowanie zarządzania pracownikami firm outsourcingowych i podwykonawczych, umożliwiając w efekcie amortyzację części systemów poprzez odpowiednie wykorzystanie zasobów.

Przykładem właściwego zastosowania rozwiązań wielopoziomowych jest np. kontrola zakresu pracy serwisów i dostawców usług. Odpowiednio zbudowane systemy (nie cena, a efektywność powinna być ich kluczowym elementem) przyniosą w trakcie długotrwałej eksploatacji wymierne korzyści:

  • ograniczenie liczby roszczeń wynikające z zarządzania ryzykiem,
  • profity w zakresie ubezpieczeń,
  • optymalizacja pracy personelu i firm zewnętrznych,
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji, pracy urządzeń z obszaru BMS,PMS itd. (ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie), i urządzeń elektrycznych, kurtyn powietrznych, dźwigów,
  • poprawa wizerunkowa firmy: reklama, lokowanie produktu i usług poprzez efektywne wykorzystanie systemów,
  • efektywniejsza sprzedaż miejsc parkingowych,
  • zmiana dynamiki pracy na podstawie cyklicznej analizy okresów miesięcznych, rocznych (np. martwy sezon),
  • analiza w zakresie użytkowania i dostępności, np. automatów sprzedażowych (vending machine), kiosków multimedialnych itd.,
  • sprzedaż powierzchni itp.

Pytania powstające w procesie budowy spektrum użyteczności systemów sprowadzające się do twierdzenia due for money (jakość a cena) przy odpowiednim profilowaniu znajdują odpowiedzi we właściwym i umiejętnym ich zastosowaniu.

Korzyści płynące z analizy danych z różnych systemów zabezpieczeń elektronicznych przekładają się na wymierne zyski. Zapewnienie bezpieczeństwa staje się nieodzowne i ekonomicznie uzasadnione. Należy zmienić podejście do kwestii stosowania techniki w obszarze bezpieczeństwa. Powinna ona stanowić stały, niezbędny koszt zapewnienia bezpieczeństwa firmy.

Hubert Żak
Ekspert ds. bezpieczeństwa i techniki zabezpieczeń, menedżer projektów. Wieloletni pracownik służb, od kilkunastu lat związany z bezpieczeństwem biznesu. Zrealizował wiele innowacyjnych projektów ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych. Szczególnie interesuje go zarządzanie kryzysowe, prewencja, zapobieganie zagrożeniom i bezpieczeństwo publiczne. Obecnie związany z AccorHotels, gdzie odpowiada za nowe rozwiązania w systemach bezpieczeństwa w obiektach hotelowych oraz specjalistyczne szkolenia.