Strona główna Relacje Transformacja systemów bezpieczeństwa – konieczność czy szansa? – konferencja PZP Ochrona

[Relacja] Transformacja systemów bezpieczeństwa – konieczność czy szansa? – konferencja PZP Ochrona

Zmiany legislacyjne mające wpływ na zwiększenie kosztów pracy, zatrudnianie cudzoziemców w przedsiębiorstwie, obecna sytuacja na rynku pracy w Polsce, to tylko niektóre z tematów konferencji „Transformacja systemów bezpieczeństwa – konieczność czy szansa?”, zorganizowanej w listopadzie przez Polski Związek Pracodawców Ochrona, we współpracy z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji, Federacją Przedsiębiorców Polskich i Polską Radą Centrów Handlowych.

Konferencję podzielono na kilka paneli tematycznych. Pierwszy dotyczył zmian legislacyjnych w obszarze kosztów pracy i ubezpieczeń społecznych. Ten temat przybliżył Marek Kowalski, Przewodniczący FPP. Z kolei drugi panel poświęcono wyzwaniom rynku. Problemy z zatrudnianiem cudzoziemców w przedsiębiorstwie omówił Tomasz Chodobski, Ekspert ds. polityki zatrudnienia. Natomiast Ewelina Jabłońska, występująca z ramienia Grupy Pracuj.pl, mówiła o obecnej sytuacji na rynku pracy w Polsce, podsumowała rynek firm ochrony i wnioski płynące z analiz przeprowadzonych na podstawie danych Pracuj.pl oraz najnowszego badania Customer Experiece wydanego przez firmę eRecruiter.
Kolejny panel dotyczył rozwoju technologii w sektorze ochrony. Rafał Łupkowski, Business Security Advisor, opowiedział o nowej formule ochrony opartej na traktowaniu bezpieczeństwa jako procesu wspierającego działalność zleceniodawców w oparciu o świadome i adekwatne wykorzystanie nowoczesnych technologii.
W następnym panel poruszono temat alternatyw dla biznesu.
Dyskusję rozpoczął Paweł Grzywa z Securitas Polska, który skupił się na czynnikach mających wpływ na procesy transformacji, uwzględniając aspekty związane z Indystry 4.0. Zaprezentował także rozwiązania z zakresu nowych technologii, które mogą zautomatyzować proste czynności realizowane obecnie przez pracowników ochrony oraz technologie na ,,jutro,, które są już częściowo dostępne w innych krajach, w których rynek usług ochrony jest bardziej zaawansowany w zakresie procesu zmian.
Z kolei Krzysztof Bereza z Impel Facility Services zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem źle zaprojektowanych systemów kontroli dostępu oraz przedstawił aktualne możliwości w zakresie stosowania systemów samoobsługi gości w nieruchomościach komercyjnych.
Natomiast Remigiusz Królikowski, niezależny ekspert w zakresie property&asset management omówił funkcje, a także skalę rozwoju rynku centrów handlowych i wynikających z tego profilu ryzyk.
Artur Nowakowski z firmy Linc Polska przedstawił praktyczne aspekty wykorzystania wież iTower – rozwiązania dedykowanego do systemów monitoringu mobilnego.
Podczas przerw, na specjalnie przygotowanym stoisku, można było obejrzeć rozwiązania firmy EBS.
Konferencje zakończyła dyskusja na temat przyszłości usług ochrony.

(Fot. Iwona Krawiec)