Strona główna Kontrola Dostępu Rozwiązania, które zmienią przyszłość kontroli dostępu

Rozwiązania, które zmienią przyszłość kontroli dostępu

Jakub Kozak
Regional Sales Manager ECE


Według amerykańskiego stowarzyszenia Security Industry Association najbardziej godnymi uwagi megatrendami w zakresie zabezpieczeń w tym roku są: rozwiązania bezdotykowe (zbliżeniowe), rozpoznawanie twarzy oraz przejście na modele usługowe. Poniżej przedstawiamy własne prognozy, które będą kształtować świat elektronicznych systemów kontroli dostępu w 2021 r. i później.

Migracja do chmury

Kontrola dostępu przenosi się do chmury. Jako usługa (ACaaS) sprawia, że wdrożenie i utrzymanie systemu KD klasy korporacyjnej jest łatwiejsze i tańsze. Umożliwia użytkownikom końcowym przyznanie lub ograniczenie dostępu ze scentralizowanej platformy w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem urządzeń mobilnych lub Internetu.

Rozwiązanie ACaaS pozwala firmom skupić się na bezpieczeństwie pracowników, gości i zasobów, bez kłopotów związanych z konserwacją systemu. Wymaga znacznie mniej urządzeń, ogranicza czas i zaangażowanie działu IT. Ponadto do bezpiecznego łączenia się z chmurą dostawcy mogą wykorzystać istniejące już kontrolery, moduły czy zamki elektroniczne.

Zarządzanie tożsamością

Kontrola dostępu przekształciła się w coś więcej niż tylko nieprzyznawanie dostępu osobom nieuprawnionym, ale również podszywającym się pod cudzą tożsamość oszustom posługującym się nie swoją kartą. Dlatego coraz więcej firm zaczyna zarządzać tożsamościami, a nie tylko posiadaczami kart. Tożsamości to cyfrowe profile każdej osoby, która ma kontakt z organizacją. Profile te mogą zawierać wiele atrybutów: stanowisko w firmie, wynagrodzenie, staż pracy, kwalifikacje, akredytacje i inne.

Korzystając z systemu zarządzania tożsamością i dostępem, można automatycznie przypisywać uprawnienia pracownikom do budynków. Eliminuje to obciążenie zasobów zadaniami związanymi z żądaniem i przyznawaniem uprawnień, zapewniając jednocześnie spełnienie standardów zgodności.

Unifikacja

Jest wiele ważnych elementów systemu zabezpieczeń – kontrola dostępu, dozór wizyjny, wykrywanie włamań – i wszystkie one powinny bezproblemowo ze sobą współpracować, zapewniając kompleksowe rozwiązanie. Wybierając nowoczesny system kontroli dostępu IP, rozsądnie byłoby zdecydować się na taki, który jest zunifikowany z innymi funkcjami systemu bezpieczeństwa.

Zintegrowany system przenosi komponenty rozwiązania zabezpieczającego poza zwykłe połączenie. Stanowi jedną platformę, która zarządza wszystkimi funkcjami dozoru wizyjnego i kontroli dostępu za pośrednictwem jednego interfejsu użytkownika. Maksymalizuje to wykorzystanie infrastruktury, zapewnia bezproblemowe aktualizacje i ujednolicone zarządzanie poziomem zagrożeń. Ponadto pracownikom łatwiej jest nauczyć się obsługi jednego systemu.

Moduł KD będący częścią platformy IP Gentec Security Center oferuje takie podejście. Jako system prawdziwie otwarty łączy się z dużą i wciąż rosnącą liczbą urządzeń KD innych firm. Bezproblemowo zintegrowany z systemami wizyjnymi i innymi systemami zabezpieczeń, zapewnia wgląd w operacje dotyczące chronionych obszarów organizacji, co prowadzi do bardziej świadomych decyzji i usprawnia funkcjonowanie organizacji.

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Ataki na systemy KD zazwyczaj koncentrowały się na przełamaniu zewnętrznych zabezpieczeń, aby uzyskać nieuprawnione wejście do obiektu. Ponieważ nowoczesne systemy KD oparte na protokole IP są elementami sieci informatycznych, należy wdrożyć procesy, które zapewnią, że nie będą one stanowić drogi wejścia dla intruzów w celu uzyskania dostępu do obiektu.

Niestety użytkownicy końcowi często zapominają o ryzyku związanym ze słabą higieną cybernetyczną i skupiają się na „atrakcyjnych oszczędnościach” kosztów od dostawców, którzy nie zawsze dbają o ich interes lub dobro ich organizacji. Inwestorzy muszą zwracać się do dostawców oferujących ochronę przed cyberzagrożeniami, z kompleksową szyfrowaną komunikacją dla oprogramowania i urządzeń, bezpiecznym uwierzytelnianiem opartym na poświadczeniach i certyfikatach cyfrowych.

Genetec
2280 Alfred-Nobel Blvd.
Montreal, Quebec,
Canada H4S 2A4
www.genetec.com
jkozak@genetec.com