Strona główna Sygnalizacja Włamania i Napadu Safestar. Profesjonalne centrum monitoringu w chmurze

Safestar. Profesjonalne centrum monitoringu w chmurze

Krzysztof Ciesielski


Profesjonalne centrum monitoringu jest jak Yeti – wszyscy o nim słyszeli, nikt nie widział. Dlaczego? Wynika to z faktu, że każdy ma własny pogląd, jak takie centrum powinno wyglądać i funkcjonować. Istnieją wprawdzie standardy i normy w tym zakresie, ale raczej mało kto je stosuje, ponieważ nie są prawnie wymagane. W związku z tym trudno obiektywnie ocenić, które centrum monitoringu jest profesjonalne i w jakim stopniu, ponieważ nie ma się do czego odnieść, nie ma skali ocen.

Jednak niezależnie od tego, czy mówimy o centrum monitoringu w agencji ochrony, czy w firmie sieciowej, można się zgodzić, że jednym z najważniejszych elementów skutecznego działania centrum monitoringu jest właściwa organizacja obsługi zdarzeń i alarmów zarówno tych pochodzących z systemów i nadajników alarmowych, jak i generowanych przez systemy analizy wideo.

O profesjonalnym działaniu centrum monitorowania z pewnością świadczy dobrze zaplanowany i ujednolicony proces obsługi zdarzeń i alarmów. Najlepiej, aby były one obsługiwane wg tego samego schematu niezależnie od tego, z jakich systemów pochodzą.

Alarmy niosą ze sobą różne informacje pozwalające na identyfikację zagrożenia, a tym samym na podjęcie odpowiedniej i skutecznej interwencji. Taką możliwość daje chmurowa platforma do monitoringu i zarządzania bezpieczeństwem Safestar. Dzięki różnym polom danych i automatyzacji przy obsłudze alarmów reakcja jest szybka i właściwa, a obsługa zdarzeń z systemów alarmowych i dozoru wizyjnego ujednolicona, co standaryzuje i zdecydowanie upraszcza ich obsługę.

Przy obsłudze sygnałów z systemów dozorowych z analityką wideo platforma Safestar oferuje takie same udogodnienia, jak przy obsłudze sygnałów z systemów alarmowych. Chodzi o takie funkcjonalności, jak kolejkowanie czy grupowanie alarmów, możliwość stosowania harmonogramów, procedury, rejestry notatek, programowe uzbrojenia, wspólna aplikacja mobilna integrująca kilka systemów.

Dzięki możliwości oglądania obrazu online czy przeglądania prealarmów w trakcie obsługi alarmu można zdalnie ocenić sytuację w obiekcie. Wyświetlanie obrazu można połączyć z konkretnym sygnałem z czujek lub innych nadajników/systemów.

Dodając możliwość komunikacji głosowej poprzez głośnik umieszczony przy kamerze, operator może „na gorąco” przepędzić intruza, kierując do niego komunikat głosowy. Na końcu procesu obsługi alarmu jest wysłanie grupy interwencyjnej, jeżeli pojawi się taka konieczność.

Odsetek realnych alarmów obsługiwanych przez centra monitorowania waha się między 2 a 5% wszystkich zdarzeń – reszta to tzw. fałszywe alarmy. Korzystanie z Safestar w połączeniu z odpowiednim doborem sprzętu w obiekcie umożliwia wyeliminowanie zbędnych interwencji. Jednocześnie rejestracja przebiegu obsługi zdarzeń oraz raportowania pozwalają na udokumentowanie właściwego i starannego zrealizowania usług.

Przykładowo, w Safestar można wygenerować odpowiedni raport opatrzony zdjęciami z kamer. Analiza danych i raportowanie również w obszarze obsługi wideo jest kluczową funkcjonalnością Safestar. Jest ona ciągle rozbudowywana i dostosowana do potrzeb klientów.

Podsumowując, centrum monitoringu musi w sposób profesjonalny obsługiwać alarmy i umożliwiać rzetelne udokumentowanie tej obsługi. Obie te funkcjonalności zapewnia system Safestar i dlatego uważamy, że jest to obecnie najlepsze rozwiązanie dla profesjonalnych centrów monitoringu.

Więcej informacji dotyczących systemu Safestar znajduje się na stronie safestar.pl. Z poziomu strony www można również założyć bezpłatne konto i w jego ramach zapoznać się z system, a także zacząć wykonywać usługi monitoringu z wykorzystaniem tego systemu.
 

DMSI Software
ul. Kłobucka 23c/119
02-699 Warszawa
tel. 22 112 17 97
biuro@dmsi.pl
https://dmsi.pl