Strona główna Transport i logistyka Skuteczny sposób na parkingowe bolączki

Skuteczny sposób na parkingowe bolączki

Wiarygodne rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych (LPR – license plate recognition) było dość kosztowne i przydawało się w niewielu sytuacjach. Ogromny postęp technologiczny w dziedzinie kamer IP umożliwia obecnie wykorzystywanie LPR w większej liczbie zastosowań. W zależności od tego, jakie funkcje ma ono spełniać, identyfikacja tablic rejestracyjnych może pomóc zwiększyć wydajność, poziom świadczonych usług oraz bezpieczeństwo.

Automatyczne rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych znajduje wiele zastosowań, takich jak:

  • zarządzanie parkingami (usprawnienie lub automatyzacja płatności, wjazdu i wyjazdu);
  • usprawnienie przepływu ruchu przy bramkach na drogach płatnych;
  • zarządzanie ruchem na lotniskach (dostęp wyłącznie autoryzowanych pojazdów do pasów ruchu dla taksówek, pojazdów komunikacji publicznej);
  • kontrola dostępu (otwieranie bramy wyłącznie autoryzowanym pojazdom i automatyczna rejestracja każdego pojazdu wjeżdżającego na teren obiektu);
  • powiadomienia dotyczące pojazdów (automatyczne przekazanie informacji o pojawieniu się pojazdu z listy).

Parkowanie w mieście

Według danych GUS, w Polsce jest już blisko 25 mln aut osobowych. Choć ta liczba nieustannie rośnie, w wielu miejscach wciąż brakuje odpowiedniej infrastruktury, w szczególności wystarczającej liczby miejsc parkingowych. W jaki zatem sposób ułatwić mieszkańcom żmudny proces poszukiwania przestrzeni do parkowania? Pomocna może okazać się technologia, i to taka, jaką dysponuje już większość polskich miast i miasteczek.

Czy to w dużym mieście, czy np. w kurorcie w środku sezonu turystycznego każdy z nas doskonale poznał problem poszukiwania miejsca parkingowego. Każdego dnia tracimy od kilku do nawet kilkudziesięciu minut na krążenie pomiędzy ulicami, licząc, że jedno z zaparkowanych aut wyjedzie akurat tuż przed nami.

Mało miejsc = rosnący problem

Niestety, zestresowani kierowcy coraz częściej postanawiają parkować w miejscach niedozwolonych. Z informacji udostępnionych przez warszawską Straż Miejską wynika, że stołeczni strażnicy dziennie przyjmują ponad tysiąc zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania. Ulice blokowane przez źle zaparkowane pojazdy mogą okazać się problemem dla służb ratowniczych. Jeśli miasta nie spróbują szybko zaradzić tej sytuacji, kłopoty będą się pogłębiać. Prognozuje się bowiem, że do 2050 roku w miastach na całym świecie będzie mieszkało ponad 6,4 mld osób, a w rezultacie liczba aut wciąż będzie dynamicznie rosła. W Polsce w ubiegłym roku zarejestrowano ich ponad pół miliona.

Nieodpowiednie zarządzanie parkingami ma również negatywny wpływ na środowisko. Samochody poruszające się bardzo wolno po ulicach powodują dodatkowe korki i wypadki drogowe. Włączając do tego także auta dostawcze, których kierowcy pozostawiają uruchomione silniki podczas nielegalnego postoju, mamy rosnącą skalę problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i poziomem hałasu.
Okazuje się jednak, że korzystne rozwiązania są bliżej, niż nam się wydaje. Wiele miast dysponuje już bowiem infrastrukturą dozoru wizyjnego, którą można wykorzystać w znacznie szerszym zakresie niż dotąd.

Przepis na parkingowy sukces

W prawdziwym smart city wiele systemów można połączyć we wspólną sieć, tak aby efektywniej zarządzać tkanką miejską. Tym samym poprawa dostępności miejsc parkingowych niekoniecznie musi wymagać od miast zainwestowania ogromnych sum pieniędzy w zupełnie nową technologię. Można bowiem wykorzystać istniejące systemy dozoru wizyjnego do nowych funkcjonalności, np. rozwiązywania problemów z parkowaniem.

Sieciowe kamery monitoringu – często te, które są już wdrożone w wielu polskich miastach – można dodatkowo wesprzeć specjalnymi aplikacjami analitycznymi, aby móc zarówno alarmować funkcjonariuszy o naruszeniach na parkingach, jak i kierować ruch aut do wolnych miejsc. Wcześniej zdefiniowane strefy dozoru mogą zostać wyposażone w system ostrzeżeń, które będą automatycznie generowane, jeśli nieupoważniony pojazd zatrzyma się w którejś z nich na zbyt długi czas.

– Takie ostrzeżenia są wysyłane bezpośrednio z kamery do odpowiednich służb, aby mogły one zweryfikować incydent i zareagować w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach. Przykładowo, jeśli auto zastawia drogę dojazdową do szpitala czy dla straży pożarnej, policja lub straż miejska mogą zostać natychmiast poinformowane i szybko interweniować. Kamery nie tylko wykrywają więc naruszenia, ale także pomagają zapobiegać zatorom drogowym i wypadkom – podkreśla Konrad Badowski z Axis Communications.

Integracja kamer z odpowiednimi narzędziami analitycznymi może także służyć do identyfikacji wolnych miejsc parkingowych, a dodatkowo, po połączeniu z aplikacją nawigacyjną, skutecznie kierować do nich kierowców. Oszczędza to ich czas, zmniejsza korki i wpływa na podniesienie jakości życia zarówno mieszkańców, jak i turystów. Zintegrowane systemy mogą dodatkowo usprawnić czynności operacyjne związane z parkowaniem, np. pobieranie opłat. Kamery z funkcją rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych, połączone z aplikacjami płatniczymi, automatyzują regulowanie opłat parkingowych. Pozwala to również na oszczędność czasu i wpływa na usprawnienie całego procesu płatności, co jest niezwykle istotne np. w garażach wielopoziomowych.

Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych ma jeszcze jedną zaletę – ułatwia wykrywanie aut, które nie dysponują odpowiednim zezwoleniem na wjazd lub parkowanie w danej strefie. Przy założeniu, że pozwolenia te łączą się z konkretnym autem i jego rejestracją, system mógłby samodzielnie wysyłać informację do służb, tak by mogły szybko interweniować.

Zintegrowane zarządzanie

Analiza danych w czasie rzeczywistym i zestawianie ich z danymi historycznymi dają włodarzom miast jeszcze jedną istotną korzyść. Mogą dzięki niej przewidywać godziny szczytu w wybranych obszarach i w związku z tym dobrze się do nich przygotowywać.
Przykładowo, wybrane parkingi mogłyby być otwierane w określonym czasie, a kierowcy informowani o ich dostępności za pomocą szeregu interaktywnych drogowskazów na terenie objętym monitoringiem. W ten sposób rozmieszczenie aut mogłoby być lepiej kontrolowane, a ich użytkownicy nie musieliby kierować się na wybrane parkingi tylko po to, by dowiedzieć się, że nie ma tam wolnych miejsc.

– Skuteczne zarządzanie parkingami staje się niezbędne w coraz bardziej zatłoczonych miastach. Pomaga zmniejszyć liczbę wypadków drogowych i wykroczeń, prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, zmniejsza ich stres i poprawia stan środowiska. Wszystkie te czynniki mają wpływ na poprawę jakości życia. Dla miast, które już dysponują znaczną częścią infrastruktury, w postaci monitoringu wizyjnego, to cel w zasięgu ręki – podsumowuje Konrad Badowski.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl