Strona główna Relacje Spotkanie Partnerów Schrack Seconet Polska

Spotkanie Partnerów Schrack Seconet Polska

Widok na Mikołajki

Nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat firma Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. organizuje spotkanie swoich najlepszych Partnerów w Polsce.


Spotkania Autoryzowanych Partnerów Schrack Seconet Polska mają już długoletnią tradycję. Ich celem jest przede wszystkim podsumowanie roku minionego oraz wspólne opracowanie i omówienie najważniejszych planów i strategii działania na rynku systemów zabezpieczeń w Polsce w kolejnych latach. Tegoroczna edycja odbyła się w połowie marca, tym razem w malowniczo położonym hotelu Mikołajki Leisure ***** na mazurskiej Ptasiej Wyspie.

Rok 2021 był wyjątkowy dla Schrack Seconet pod wieloma względami. Lista referencyjna producenta powiększyła się o kolejnych kilkaset wyjątkowych, zaawansowanych technologicznie obiektów, a grono certyfikowanych specjalistów zwiększyło się o kilkuset inżynierów! Mimo ograniczeń związanych z pandemią i jej skutkami zanotowano rekordową liczbę sprzedanych systemów bezpieczeństwa i komunikacji oraz systemów integrujących urządzenia przeciwpożarowe.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli firm partnerskich – głównie członków szczebla zarządzającego. Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu Schrack Seconet w Polsce Michał Sidor, przedstawiając wyniki sprzedaży całej grupy partnerskiej. Oprócz prezentacji przygotowanych przez zespół Schrack Seconet, które dotyczyły m.in. analizy rynku, zrealizowanych obiektów referencyjnych, nowości produktowych i działań marketingowych, niezwykle ważnymi punktami spotkania były kuluarowe dyskusje nt. możliwości rozwojowych branży bezpieczeństwa w Polsce, zmian, jakie czekają producentów poszczególnych rozwiązań w związku z dynamiczną sytuacją na świecie czy znaczenia firm partnerskich w tworzeniu nowych wartości dla całego rynku krajowego.

Firma Schrack Seconet, podsumowując ubiegłoroczne wyniki i działania, przyznała tytuł Partnera Roku firmie RS-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach za najlepszy wynik w sprzedaży systemów sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet w roku 2021 oraz wysoką jakość usług.

Do grona Autoryzowanych Partnerów w Polsce przyjęto i wyróżniono kolejne, znane i cenione firmy z branży bezpieczeństwa pożarowego: DRS Sp. z o.o. z Lublina, Fire Technology s.c. z Torunia oraz TRAFO Sp. z o.o. z Warszawy.

Wręczenie nagród, a tym samym dołączenie do grona Partnerów Autoryzowanych, potwierdza wysoką etykę współpracy, profesjonalizm, indywidualne podejście do oczekiwań klientów oraz stabilną sytuację finansową wyróżnionych przedsiębiorstw.

Podczas spotkanie przyznano także kilka wyróżnień.

Za wysoką jakość usług i kompetencje wyróżniono udziałem w spotkaniu kilkudziesięciu dotychczasowych Partnerów producenta – Autoryzowanych Partnerów Wiodących, Autoryzowanych Partnerów oraz przedstawicieli firm Preautoryzowanych, którzy istotnie przyczynili się do rozwoju organizacji w Polsce. Regularne szkolenia i nieustanne podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych przez te firmy specjalistów mają przełożenie na wysokie zadowolenie użytkowników systemów bezpieczeństwa, co stanowi najwyższą wartość dla wszystkich uczestników rynku.

Autoryzowani Partnerzy Schrack Seconet, wraz z wąską grupą Partnerów Wiodących i szerokim wsparciem Partnerów Preautoryzowanych, stanowią największą zorganizowaną grupę specjalistów – przedstawicieli konkretnego producenta w branży systemów przeciwpożarowych, których kompetencje są dokumentowane stosownymi certyfikatami, a wiedza regularnie (nie rzadziej niż co 24 mce) aktualizowana.

Więcej na www.schrack-seconet.pl