Strona główna Kontrola Dostępu System lokalizacyjny z kontrolą dostępu rewolucjonizuje przemysł

System lokalizacyjny z kontrolą dostępu rewolucjonizuje przemysł

Przemysł 4.0 stał się faktem. To już nie tylko określenie symbolizujące zmiany, ale także realny postęp przejawiający się w koncepcji łączenia urządzeń, gromadzenia wysokiej jakości danych i ich analizy. Koncepcja przyspieszyła na skutek pandemii Covid-19 sprawiając, że automatyzacja i podejmowanie decyzji tu i teraz to codzienność wielu firm produkcyjnych i centrów dystrybucyjnych. Tylko ten, kto stawia na szybkość reakcji, wygrywa w nowych realiach biznesowych, a bez rzeczywistych danych o procesach związanych z produkcją trudno tę walkę wygrać.

Czwarta rewolucja przemysłowa wprowadziła do przedsiębiorstw cyfryzację czerpiącą ze wszystkich współcześnie dostępnych narzędzi – Internetu, mocy obliczeniowych w chmurze, gromadzenia i analizy olbrzymiej ilości kompleksowych danych, czyli big data, autonomicznej robotyki, AI, VR, a także IoT – Internetu rzeczy. Ten ostatni nabiera coraz większego znaczenia, gdyż idące za IoT rozwiązania pozwalają na tworzenie zupełnie nowych modeli biznesowych. Ściśle przeplatając się z podejściem Przemysłu 4.0, tworzą nową wartość dodaną, co z kolei przekłada się na optymalizację całego łańcucha dostaw – od zarządzania produkcją i magazynem po transport towaru do klienta.

Dobrym na to przykładem są inteligentne czujniki lokalizacji, które zbierają i przetwarzają w chmurze obliczeniowej wysokiej jakości dane o procesach produkcyjnych oraz ruchu pracowników i wózków transportowych. W połączeniu z umiejętnościami, wiedzą i sprawdzonymi praktykami projektowymi specjalistów mogą stworzyć potężny i kompleksowy system do rozwiązywania najbardziej złożonych wyzwań. Jeśli do tego dodać rzeczywiste dane o przepływach, podejmowanie świadomych decyzji w celu poprawy wydajności procesów, lepszej alokacji zasobów i ograniczenia marnotrawstwa, zarządzanie oparte na danych stanie się złotym standardem w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Rzeczywiste dane gwarantują sukces

– Z naszych doświadczeń z wdrożeń systemu lokalizacji i analizy ruchu w ponad 25 zakładach produkcyjnych, m.in. LOTTE Wedel, Whirlpool, Solaris, Michelin, Dr Irena Eris, Famur, wynika, iż wiedza o aktualnej lokalizacji fizycznych zasobów jest bardzo często brakującym ogniwem do automatyzacji zbierania danych w czasie rzeczywistym lub poprawienia wydajności procesów – tłumaczy Adam Komarnicki, prezes zarządu Indoorway, firmy, która jako jedyna w Polsce spółka technologiczna działającą w obszarze Przemysłu 4.0, dostarcza autorski system RTLS (Real-Time Location System). Pozwala on na dokładne pomiary lokalizacji i analizę ruchu zasobów zaangażowanych w procesy produkcji i logistyki wewnętrznej, takich jak wózki widłowe, wózki autonomiczne AGV, pracownicy, półprodukty, wyroby gotowe czy też narzędzia.

– Od dawna bacznie obserwujemy branżę produkcyjną i w odpowiedzi na brak wysokiej jakości danych stworzyliśmy autorski i unikalny na polskim rynku system, który działa w oparciu o technologię Ultra Wide Band (UWB). Nie jest to więc jedynie system składający się z sensorów IoT, które tylko pozyskują dane, ale także zaawansowana analityka w chmurze, pozwalająca na dogłębne zrozumienie procesów występujących w firmach produkcyjnych i centrach dystrybucyjnych. Rozwiązanie dąży do poprawy doświadczeń klientów i zwiększenia ich poziomu zadowolenia, nie wymagając od nich zagłębiania się w samą technologię i szanując ich czas przy wdrożeniu na zasadzie end-to-end. To nowa jakość w zarządzaniu i duży krok w kierunku cyfrowej transformacji zakładów produkcyjnych. Usługa usprawni pracę firm opierających produkcję na analizach big data lub podążających w tym kierunku – dodaje Adam Komarnicki.

Bazujące na doświadczeniach z wizyt i rozmów z ponad stu przedsiębiorstwami rozwiązanie Indoorway zastępuje nieefektywne metody ręcznych pomiarów wydajności procesów, które – na podstawie obserwacji – dostarczają tylko szczątkowych danych słabej jakości. Automatyczne pomiary pozwalają natomiast na dokładne określenie skali problemu. W jednym przypadku okazało się, że np. po godzinie 18.00, kiedy większość kadry kierowniczej wychodzi z pracy, następuje spadek wydajności w transporcie wewnętrznym o 37 proc. Ponadto na podstawie analizy danych można z łatwością zredukować marnotrawstwo procesowe oraz nieplanowane przestoje produkcyjne, których źródła trudno zidentyfikować bez tak dokładnych danych. Według doświadczeń Indoorway już samo wprowadzenie i monitoring standardowych tras dla transportu wewnętrznego pozwala zwiększyć wydajność produkcji o 10 do 30 proc.

Kontrola dostępu wspiera bezpieczeństwo

Chcąc jeszcze efektywniej zarządzać pracą maszyn i ludzi, należy skupić się także na zachowaniu kontroli nad tym, co dzieje się na terenie zakładu. Za tego typu rozwiązaniem stoi system firmy Nedap. – Nasz system reaguje na zagrożenia i pozwala na zarządzanie bezpieczeństwem strategicznie. W praktyce wygląda to tak, że kontroluje on dostęp lub w razie wypadku czy też awarii odcina strefy, do których poszczególni pracownicy lub podwykonawcy nie powinni wchodzić. Korzystanie z kontroli dostępu, szczególnie z modułami m.in. do zarządzania gośćmi i wykonawcami, daje pewność, że ludzie mogą wchodzić tylko do tych obszarów, do których są upoważnieni – mówi Anna Twardowska z firmy Nedap.

Takie rozwiązanie idealnie sprawdza się w przemyśle, gdzie kontrola dostępu (KD) ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony ludzi i środowiska oraz w zarządzaniu ryzykiem mającym wpływ na zyski przedsiębiorstw. Integracja obu systemów – KD Nedap oraz RTLS firmy Indoorway – pozwala na zarządzanie uprawnieniami dostępu zasobów do wybranych stref w obiektach przemysłowych, bazując na ich lokalizacji w czasie rzeczywistym oraz w przypisanych zadaniach. Oba systemy da się ze sobą zintegrować za pomocą interfejsów webserwisowych. Zatem, gdy np. wózek widłowy wyposażony w lokalizator Indoorway podjedzie pod określoną bramę (tzn. wjeżdża w aktywną strefę otwierającą bramę), system KD Nedap dzięki integracji z systemem WMS/ ERP w czasie rzeczywistym zdecyduje o otwarciu, a sygnalizacja świetlna dodatkowo poinformuje operatora, czy podjechał pod właściwą lokalizację. Pozwoli to w pełni wyeliminować błędy ludzkie dzięki automatyzacji przepływu informacji i integracji lokalizacji Indoorway z systemami produkcyjnymi i kontroli dostępu.

– Wykorzystując technologię UWB, znamy dokładne położenie każdego monitorowanego zasobu w czasie rzeczywistym, ponieważ każdy z nich ma lokalizator z unikalnym numerem ID przypisywanym przez administratora obiektom takim jak wózki, pojazdy, osoby. Oprogramowanie Indoorway tworzy zaś wirtualne strefy, które połączone są odpowiednimi algorytmami z uprawnieniami zapisanymi w systemie kontroli dostępu – tłumaczy Adam Komarnicki.

– Dzięki temu, że system Indoorway wykrywa położenie każdego zasobu w czasie rzeczywistym, jest w stanie na bieżąco analizować, czy znajduje się on w odpowiednich strefach. Jeżeli przemieści się do strefy, do której ma uprawnienia, wówczas do systemu zostanie przesłane zdarzenie opisane jako wejście autoryzowane, co będzie widoczne dla operatora. Gdy dany zasób znajdzie się w strefie dla niego niedozwolonej, w systemie zostanie wyświetlone zdarzenie opisane jako wejście nieautoryzowane. Dzięki takiemu rozwiązaniu system Nedap może na bieżąco śledzić ruch zasobów, jak również reagować na incydenty – dodaje Anna Twardowska.

Integracja systemów rozwiązuje więc wyzwania kontroli przepływu – pozwala określić, czy właściwy surowiec lub półprodukt dojechał na właściwe stanowisko, a także czy nie został pomylony np. pas produkcyjny, co może skutkować wstrzymaniem produkcji do czasu oczyszczenia go z zanieczyszczeń. Tego typu rozwiązanie jeszcze lepiej dba też o bezpieczeństwo pracowników i stref roboczych.

Podsumowując, integracja systemu lokalizacyjnego Indoorway z kontrolą dostępu Nedap i systemem produkcyjnym niweluje błędy, zwiększa jakość i wydajność produkcji, zmniejsza ilość odpadów, optymalizuje czas pracy zespołu i kierowników lub liderów, a także tworzy bezpieczniejsze miejsce pracy.

Indoorway
ul. Wróbla 35
02-736 Warszawa
www.indoorway.com/pl

Nedap Security Management
al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
www.nedapsecurity.com/pl/