Strona główna Bezpieczeństwo biznesu Technologia drogą do odporności biznesu w dobie COVID-19

Technologia drogą do odporności biznesu w dobie COVID-19

Deloitte


Technologia może stać się jedną z najpotężniejszych broni w arsenale każdej organizacji do skutecznego i zdecydowanego reagowania na wyzwanie, jakim jest pandemia COVID-19. Liderzy IT powinni w tym czasie wesprzeć całą organizację narzędziami technologicznymi, które pomagają biznesowi utrzymać ciągłość działania.

Odporność biznesowa organizacji zależy od technologii i systemów, jakimi dysponuje, a liderzy za nią odpowiedzialni powinni dołączyć do sztabu kryzysowego firmy. Aby zmierzyć się ze stojącym przed nami wyzwaniem, liderzy technologii muszą opracować i realizować swoje strategie w trzech głównych wymiarach: planów działania, wsparcia pracowników i klientów oraz zachowania ciągłości operacji biznesowych. Każda z nich jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i produktywności ludzi oraz do stworzenia odpornej organizacji.

Podobnie jak cała kadra kierownicza, liderzy technologii mają obowiązek przejąć stery dowodzenia w czasie kryzysu. Ponoszą oni również kluczową odpowiedzialność za wspieranie całego przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań technologicznych wplecionych w strukturę biznesu i wspierających jego pracę. Oprócz upewnienia się, że podstawowe systemy działają poprawnie, liderzy technologii muszą również poszukać rozwiązań i wspierać kluczowe obszary działalności, takie jak łańcuch dostaw czy HR.

Liderzy technologii mają okazję wspomóc swoje organizacje w tym kryzysie wiedzą i siłą rozwiązań technologicznych. Odporność biznesowa organizacji zależy dziś od technologii i systemów, jakimi dysponuje. Ważne, aby pamiętać, że takie sytuacje pojawiły się w przeszłości i będą miały miejsce w przyszłości, dlatego technologia może stać się jedną z najpotężniejszych broni w arsenale każdej organizacji do skutecznego i zdecydowanego reagowania na tego typu wyzwania. Dlatego warto być przygotowanym, racjonalnym, a nawet altruistycznym w szukaniu rozwiązań wspierających pojawiające się potrzeby. To być może przełomowy moment dla organizacji – rozwiązania wprowadzone w czasie kryzysu mogą również wpłynąć na długofalowy rozwój organizacji.

Natychmiastowa reakcja

Aby odpowiedzieć na stojące przed nami bezpośrednie wyzwanie, jakim jest prowadzenie biznesu w dobie COVID-19, liderzy technologii muszą opracować swoje strategie i realizować je w trzech głównych wymiarach: planów, ludzi i biznesu. Każdy z tych wymiarów jest niezbędny do zapewnienia przemyślanej reakcji, zapewnienia bezpieczeństwa i produktywności ludzi oraz stworzenia prężnej organizacji.

Plan:

Opracowanie strategii działania i reagowania

Liderzy technologii w organizacjach często muszą szybko reagować na taktyczne, operacyjne i logistyczne wyzwania w sytuacjach kryzysowych – dziś jest nim pandemia
COVID-19. Najważniejsze potrzeby wymagające szybkiego reagowania to zwiększenie możliwości pracy zdalnej i zabezpieczenie zasobów krytycznych. Konieczne jest wdrożenie strategii i planów organizacyjnych w celu zapewnienia odporności organizacyjnej. To wczesne skupienie się na planowaniu może ostatecznie pomóc szybko i skutecznie wykonać najpilniejsze zadania.

Kluczowe kroki

 1. Przejrzyj plany ciągłości działania (BC) / odzyskiwania po awarii (DR).
 2. Załóż biuro zarządzania kryzysowego.
 3. Opracuj plan komunikacji.
 4. Wykonaj planowanie scenariusza, aby zrozumieć potrzeby technologiczne.
 5. Zdefiniuj rolę i oczekiwania zarządu w planowaniu i komunikacji.
 6. Zaplanuj powrót do zdrowia.
 7. Poznaj swoją organizację, role i priorytety.

Ludzie:

Zapewnienie zdrowia, dobrego samopoczucia i wydajności pracowników

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracownikom jest najwyższym priorytetem. Organizacje powinny edukować swoich pracowników oraz ich kluczowych dostawców na temat objawów COVID-19 spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, a także na temat sposobów zapobiegania infekcji. Wykazać gotowość do słuchania, aby zapewnić swoim zespołom poczucie bezpieczeństwa w obronie przed pracą, która zagraża ich zdrowiu lub zdrowiu innych.

Kluczowe kroki

 1. Wdrożenie środków zapobiegawczych i ponowne sprawdzenie zasad dotyczących zwolnień lekarskich.
 2. Przegląd i aktualizacja zasad dotyczących pracy zdalnej, w tym wytyczne dotyczące podróży.
 3. Plan absencji.
 4. Zapewnienie dostępności zasobów krytycznych.
 5. Ustanowienie pozapasmowych kanałów komunikacji.
 6. Jasne (i wielokrotne) komunikowanie zasad, oczekiwań i procedur.

Biznes:

Zachowanie ciągłości operacji biznesowych

Po opracowaniu przemyślanej strategii oraz zapewnieniu zdrowia i dobrego samopoczucia swoich pracowników liderzy mają obowiązek zachowania ciągłości działalności biznesowej. Oto kilka zaleceń dla liderów w celu ustalenia najlepszych praktyk.

Kluczowe kroki

 1. Racjonalizuj projekty technologiczne i portfele.
 2. Wyposaż swoją łączność, bezpieczeństwo i infrastrukturę do nowych wzorców ruchu i użytkowania.
 3. Przygotuj się na zakłócenia w ekosystemie biznesowym i technologicznym.
 4. Przygotuj się na funkcjonowanie bez dostępu do centrum danych.
 5. Zrozum i umieść w swoich planach wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zgodności i prywatności.
 6. Określ krytyczne usługi biznesowe i dostosuj umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA).
 7. Upewnij się, że istnieją procedury ustalania priorytetów pomocy technicznej i plany awaryjne.
 8. Przygotuj się na ograniczenia przepływów pieniężnych, a także bądź gotów walczyć o dodatkowe inwestycje.

Skutek długoterminowy: prężny lider zmieniający wyobrażenie o przyszłości pracy

W kryzysach prężni przywódcy określani są najpierw poprzez to, kim są, a następnie przez działania, które podejmują. Z jasnością i determinacją najbardziej odporni spośród nich natychmiast podejmą misję. Ustabilizują sytuację, podejmując zdecydowane działania, stawiając na pierwszym miejscu szybkość zamiast elegancji. Jednocześnie jednak zapewnią takie przywództwo i wizję, jakich wymaga chwila, tworząc narrację o jasnej ścieżce naprzód i obejmującą długą perspektywę. Nawet w momencie nieładu prężni przywódcy nigdy nie tracą z oczu możliwości, które są na horyzoncie.

Wielu liderów technologii ma dziś wyjątkową pozycję, aby pomóc swoim organizacjom w ponownym wyobrażeniu sobie przyszłości pracy, siły roboczej i miejsca pracy stymulowanego technologią.
Jesteśmy w punkcie zwrotnym, w którym możliwości technologiczne są gotowe przekształcić każdy aspekt pracy, jaką znamy. Poprzez automatyzację, robotykę, chmurę i w obliczeniach kognitywnych praca wykonywana przez ludzi zostanie zasadniczo zmodyfikowana. Dzięki współpracy, usługom w chmurze i pracy zdalnej miejsce pracy zmieni się na zawsze. Wymaga to wizjonerskiego przywództwa i egzekucji. I jest szansą na przyspieszenie przyszłości pracy z powodu kryzysu, jaki stwarza COVID-19.

Liderzy technologii mają możliwość wykazania się wizjonerskim przywództwem i realizacją w następujących wymiarach:

 1. Zachowaniu metodyczności i zdyscyplinowania w automatyzacji procesów manualnych.
 2. Propagowaniu podejścia opartego na chmurze i agresywnej migracji do usług w chmurze.
 3. Zastosowaniu wirtualnej/zdalnej współpracy jako domyślnej.
 4. Przewidywaniu nowych możliwości biznesowych i sposobów pracy.

Dobra wiadomość jest taka, że wiele głównych proponowanych zmian technologicznych jest w toku lub powinno być w toku dla wielu organizacji. W miarę rozwoju obecnego kryzysu istnieje szansa na przyspieszenie tych wysiłków. Kluczem jest wykorzystanie obecnie wprowadzanych rozwiązań, jako okazji do kształtowania przyszłych sposobów pracy, które będą bardziej wydajne, efektywne i oparte na współpracy, wykraczające poza granice funkcji i przedsiębiorstwa.

WIĘCEJ