Strona główna Rynek SECURITY Technologia głębokiego uczenia w monitoringu wizyjnym – urządzenia na miarę 5G

Technologia głębokiego uczenia w monitoringu wizyjnym – urządzenia na miarę 5G

Konrad Badowski

Technologie 5G związane z najnowszą generacją sieci komórkowych otwierają nowe możliwości w dozorze wizyjnym. Cechująca się nieporównywalną z dotychczasowymi sieciami przepustowością sieć nowej generacji udźwignie do 1 miliona urządzeń na kilometr kwadratowy, komunikujących się ze sobą w czasie rzeczywistym. Raport Digital Poland 5G szanse, zagrożenia, wyzwania nie pozostawia wątpliwości – urządzenia będą się komunikowały szybciej i sprawniej, w zasadzie bez opóźnień (do 1 ms!), nawet będąc w ruchu, i to przy prędkościach do 500 km/h.

Biorąc pod uwagę tendencję do przenoszenia całej mocy obliczeniowej do urządzeń na brzegu sieci, a więc bezpośrednio do urządzeń końcowych, kamery będą w najbliższej przyszłości analizowały obraz oraz komunikowały się między sobą i z pozostałymi urządzeniami Internetu rzeczy (IoT) w dowolnych zastosowaniach, zarówno smart city, jak i przemysłowych, w ochronie zdrowia czy infrastrukturze krytycznej.

Raport Omdia Video Surveillance & Analytics Intelligence Service, opublikowany w lipcu 2020 r. wskazuje, że kluczowym trendem, który będzie kształtował rynek zastosowań wbudowanej analityki wizji, jest możliwość przeprowadzania podstawowych analiz właśnie w urządzeniach na brzegu sieci. Ze względu na rosnącą ilość danych, a także coraz wyższą jakość obrazów Omdia prognozuje, że całkowita moc obliczeniowa będzie się przesuwać w kierunku rozwiązań brzegowych.

To nie wszystko. Aby w pełni wykorzystać potencjał monitoringu wizyjnego w sieci 5G, budowanej z wykorzystaniem transmisji bezprzewodowej, wymagana jest adaptacja najnowszych dostępnych technologii. Kamery wyposażone w oprogramowanie analityczne będą korzystać z uczenia maszynowego, a przede wszystkim tzw. uczenia głębokiego (deep learning) z wykorzystaniem sieci neuronowych. We wspomnianym raporcie Omdia prognozuje się, że odsetek inteligentnych kamer z analizą głębokiego uczenia wzrośnie z ok. 8% w 2019 r. do ponad 58% w 2024 r.

W ramach programu Axis Application Development Partner wspierającego integrację oprogramowania firm trzecich z otwartą platformą AXIS Camera Application Platform, powstało już pierwsze rozwiązanie tej klasy. Procesor działający na zasadzie głębokiego uczenia (DLPU – Deep Learning Processing Unit) został opracowany pod kątem umożliwienia kompleksowej analizy obrazu przez firmę BriefCam1) (światowego lidera rozwiązań do analizy wizji), która wykorzystała najnowszą kamerę wyposażoną w dedykowany układ DLPU2), aby przetwarzać metadane bezpośrednio w kamerze, czyli na brzegu sieci. Dzięki temu wyszukiwanie informacji w zapisanym materiale wizyjnym może być dużo szybsze i wymagać znacznie mniejszej mocy obliczeniowej po stronie serwera. Dzięki temu rozwiązaniu w niedalekiej przyszłości monitoring wizyjny będzie tańszy i prostszy, mniejsze też będą wymagania dotyczące przepustowości sieci. We wdrożeniach na większą skalę elastyczność i efektywność będą nieporównywalne z rozwiązaniami opartymi na analizie serwerowej.

Takie rozwiązania w dozorze wizyjnym zapewniają przydatne informacje z zakresu bezpieczeństwa i ochrony oraz szerszą wiedzę biznesową. Ponadto dzięki analizie obrazu realizowanej w urządzeniach brzegowych znika ograniczenie budowy lub rozbudowy systemu wynikające z przepustowości sieci. Nawet dla dużych systemów rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej stają się dostępne i uzasadnione ekonomicznie. Uczenie maszynowe, a zwłaszcza uczenie głębokie w dozorze wizyjnym otwiera przestrzeń dla niemal niezliczonych zastosowań – wielu z nich jeszcze nie znamy. System oparty na analizie realizowanej na brzegu sieci będzie też mógł reagować znacznie szybciej i bardziej precyzyjnie na wykryte incydenty.

System monitoringu wizyjnego, który na podstawie gromadzonych danych potrafi przewidzieć wybryki chuligańskie czy decyzje zakupowe albo ocenić atrakcyjność punktu handlowego w oparciu na zachowaniach grup lub pojedynczych osób, który podpowiada służbom, zarządom miejskim czy właścicielom sklepów, co się wydarzy – jest w zasięgu ręki. Technologia deep learning, wsparcie niezliczonych urządzeń IoT poprzez sieć 5G oraz otwarte, łatwo integrowalne z dowolnym oprogramowaniem systemy monitoringu otwierają świat wyobraźni i potrzeb na namacalną rzeczywistość.

Axis Communications oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu zabezpieczeń technicznych, które umożliwiają kształtowanie inteligentniejszego i bezpieczniejszego świata. Jako globalny lider rynku sieciowych systemów wizyjnych wyznacza kierunki rozwoju branży, stale wprowadzając nowatorskie produkty sieciowe oparte na otwartych platformach oraz zapewniając klientom wartościowe rozwiązania za pośrednictwem globalnej sieci partnerów. Firma prowadzi długofalową współpracę z partnerami, dostarczając im wiedzę oraz przełomowe produkty sieciowe przeznaczone na obecne i nowe rynki. Axis Communications zatrudnia ponad 3100 pracowników w 50 krajach świata, wspieranych przez sieć blisko 90 tys. partnerów.

Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie internetowej www.axis.com
oraz na profilu FB

1) BriefCam Video Content Analytics
2) Pierwszą taką kamerą jest AXIS Q1615 Mk III z podwójnym chipsetem ARTPEC-7

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl