Strona główna Telewizja Dozorowa Termowizja FLIR – szybkie wykrywanie zagrożeń pożarowych

Termowizja FLIR – szybkie wykrywanie zagrożeń pożarowych

Kiedy mówimy o bezpieczeństwie, mamy na myśli subiektywnie odczuwany komfort i akceptowalny poziom ryzyka wystąpienia zagrożenia. Oczywiście czym innym jest bezpieczeństwo osobiste człowieka, a czym innym bezpieczeństwo obiektów. Niemniej w obu przypadkach spokój może zostać zachwiany przez pożar.

Zagrożenie stanowią np. składowiska odpadów komunalnych, węgla lub substancji chemicznych – zachodzące w hałdach procesy fizyczne i chemiczne często prowadzą do wzrostu temperatury do poziomu grożącego samozapłonem. Równie niebezpieczne sytuacje mogą nastąpić np. w wyniku błędu projektowego lub zaniedbania eksploatacyjnego w obiektach przemysłowych. Przykładowo, brak odpowiedniego chłodzenia instalacji energetycznych doprowadził do wielu pożarów, których efektem było m.in. skażenie środowiska naturalnego.

Jak ustrzec się przed potencjalnym pożarem? Najprostszym rozwiązaniem jest pomiar temperatury i alarmowanie o jej wzroście. Tak proste techniki wydają się oczywiste w przypadku stałych konstrukcji. A co zrobić, gdy następują dynamiczne zmiany w środowisku? Pożary na składowiskach odpadów czy w pojemnikach na śmieci są częstym i znanym problemem dla specjalistów zajmujących się gospodarką odpadami. Ukryte źródło ciepła, wynikające z rozkładu biologicznego lub utleniania chemicznego, powoduje wzrost temperatury. Jeżeli masa odpadowa nie może rozproszyć ciepła szybciej, niż jest ono wytwarzane, może wystąpić samozapłon.

Przykładem wzorcowego rozwiązania problemu jest niemiecka sortownia i spalarnia śmieci w Ludwigslust. W 2014 r. doszło tam do pożaru, który rozproszył się tak szybko, że nie można go było opanować. Kataklizm spowodował szkody o wartości około 95 tys. euro. Zastosowanie kamer dozorowych oraz czujek dymu w systemie wykrywania płomienia okazało się – ze względu na długi czas wykrywania – bezskuteczne. Postanowiono więc przetestować technikę termowizyjną. Zainstalowano dwie kamery z serii FC-R marki FLIR w celu monitorowania całego pola składowania odpadów o wymiarach 25 x 25 m. Te stałopozycyjne kamery radiometryczne oprócz obserwacji terenu umożliwiają dokładny, bezdotykowy pomiar temperatury. To sprawia, że są idealnym rozwiązaniem do wczesnego wykrywania gorących miejsc i pożarów.

Obie kamery mierzyły na bieżąco rzeczywistą temperaturę stosów odpadów. Ilekroć dochodziło do osiągnięcia krytycznego progu temperatury (w tym przypadku 65°C), odpowiednio skalibrowana i skonfigurowana kamera wysyłała alarm kierowany bezpośrednio do pomieszczenia kontrolnego, gdzie operatorzy mogli decydować o zastosowaniu dalszych środków zaradczych. Dzięki wdrożeniu na stałe systemu monitoringu, opartego na radiometrycznych kamerach termowizyjnych, w sortowni odpadów udało się ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia pożaru.

Należy podkreślić bardzo istotny fakt, że kamery z serii FC-R marki FLIR są nie tylko narzędziem radiometrycznym, ale także mogą być elementem systemu monitoringu wizyjnego. Łączą one bowiem dwie funkcje: pomiar i obserwację. Niechłodzony mikrobolometryczny przetwornik obrazu o wysokiej czułości termicznej (<50 mK), dostępny w dwóch rozdzielczościach, 4-krotny zoom elektroniczny oraz szeroki wybór obiektywów to tylko niektóre cechy tej serii kamer. Ponadto przetwornik FLIR jest objęty 10-letnią rękojmią, co świadczy o jego wysokiej jakości. Kamery z serii FC-R mają wyjście analogowe i IP oraz obsługują standard ONVIF, dzięki czemu łatwo je zintegrować z rozwiązaniami firm trzecich.

Ponadto są wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne, mogą pracować na zewnątrz obiektów. Możliwości ich zastosowań są praktycznie nieograniczone.

Linc Polska
ul. Hallera 6/8, 60-104 Poznań
tel.: 61 839 19 00
info@linc.pl www.linc.pl