Strona główna Infrastruktura krytyczna Termowizja, VMS, PSIM+. Niezbędne elementy ochrony zewnętrznej IK

Termowizja, VMS, PSIM+. Niezbędne elementy ochrony zewnętrznej IK

Pomimo zawrotnego rozwoju technologii, wprowadzania sieci neuronowych i sztucznej inteligencji wciąż sytuacją wysokiej wagi w zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego obiektów infrastruktury krytycznej jest wpływ środowiska zewnętrznego.

Opady śniegu lub deszczu, mgła czy cienie drzew powodują, iż analiza obrazu z kamer generuje bardzo dużą liczbę fałszywych alarmów. Tę sytuację częściowo poprawia serwerowa analiza obrazu wykonywana przez zaawansowane systemy zarządzania wizją VMS, certyfikowane przez niezależne ośrodki potwierdzające jakość analizy obrazu w restrykcyjnych testach poligonowych, np. i-LIDS@.

Tam, gdzie liczy się czas reakcji, pewność rozwiązania, zarządzanie wieloma obiektami o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego, militarnego czy zdrowotnego w kraju, nie ma miejsca na pomyłki. Rozwiązaniem zapewniającym najwyższy poziom bezpieczeństwa obiektów, o minimalnym wskaźniku fałszywych alarmów, wysokim poziomie pewności, minimalnym czasie reakcji oraz znikomych wymaganiach dotyczących transmisji danych są kamery termowizyjne Opgal. Ich izraelski producent specjalizuje się w zaawansowanych systemach termowizyjnych, o zastosowaniu zarówno w obszarach cywilnych, jak i tajnych technologiach wojskowych.

Idealnym rozwiązaniem dla ochrony perymetrycznej rozległych terytorialnie systemów jest seria kamer wieloprzetwornikowych ACCURACII, zawierających dwa moduły kamerowe – z przetwornikiem optycznym i termowizyjnym, bolometrem chłodzonym (model XR) lub niechłodzonym (model XRU) – umieszczone na głowicy obrotowej PTZ. Jednostka kamerowa nadzoruje obszar o średnicy do 40 tys. m.

Automatyczne wysterowanie modułów (obrót, pochylenie i zoom optyczny) umożliwia system radarowy. Radar wykryje każdy ruch obiektów, ale nie jest w stanie zidentyfikować, czym jest namierzony cel. Z kolei kamery termowizyjne Opgal oceniają, czy namierzony cel stanowi zagrożenie. Dane na temat położenia obiektu są precyzyjnie wskazywane na koordynatach GPS bazujących na mapach GIS systemu PSIM Winguard, obraz wideo natomiast jest wyświetlany na ścianie wizyjnej kontrolowanej przez system VMS VDG Sense. Układ kamerowy ACCURACII XRU zapewnia detekcję najnowszego dużego zagrożenia, jakim są ataki dokonywane z wykorzystaniem dronów.

W ochronie mniejszych obszarowo obiektów, np. stacji energetycznych czy systemów uzdatniania wody, dobrze sprawdza się seria kamer stacjonarnych Sii OP. Oprócz modułu termowizyjnego taka kamera w jednej obudowie zawiera również moduł wizyjny (podwójna weryfikacja zdarzeń). Zapewnia detekcję intruza na odległość 200–800 m. Kamery z serii Sii mogą być również wyposażone w funkcje analizy obrazu, gwarantując zarówno ochronę przed wtargnięciem intruza, jak i ochronę mienia przed pożarem czy przegrzewaniem się elementów infrastruktury, z automatycznym alarmowaniem w systemie VMS VDG Sense oraz PSIM Winguard.

Ochrona infrastruktury krytycznej, tak istotna dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, jest najważniejszym zadaniem stawianym przed szefami administracji rządowej i samorządowej. Powinni oni zwracać szczególną uwagę na dobór odpowiednich technologii, niezawodnych, o wysokim poziomie zaawansowania technicznego, co decyduje o skuteczności przeciwdziałania aktom wandalizmu czy atakom terrorystycznym. 

C&C Partners
ul. 17 Stycznia 119, 121, 64-100 Leszno
www.ccpartners.pl
www.b2b-ccpartners.pl