Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Wyjątkowa liniowa czujka dymu FireBeam Xtra CR

Wyjątkowa liniowa czujka dymu FireBeam Xtra CR

Ruchy i drgania konstrukcji budynków wielkokubaturowych są źródłem problemów w eksploatacji liniowych czujek dymu. Systemy wykorzystujące czujki starej technologii są uciążliwe w użytkowaniu i powodują liczne fałszywe alarmy. Czujka FireBeam Xtra CR pozwala na eliminację tych problemów.

Co mamy na myśli, mówiąc o wyjątkowych rozwiązaniach zastosowanych w czujce FireBeam Xtra CR?
To najbardziej zaawansowana technologicznie liniowa czujka dymu dostępna obecnie na rynku. Należy przede wszystkim podkreślić możliwość automatycznej kompensacji odchylenia wiązki pomiarowej aż o ±5° na nieosiągalnym dla innych optycznych czujek liniowych dystansie 160 m. Dzięki temu nie ma potrzeby dokonywania ręcznych korekt pozycji wysoko zawieszonej czujki po każdej zmianie geometrii konstrukcji budynku powodowanej ciągle zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi lub drganiami występującymi w czasie normalnej eksploatacji obiektu.

Dostępny z poziomu podłogi panel wyniesiony czujki FireBeam Xtra pozwala znacząco zmniejszyć koszty eksploatacji. Co ważne, jego obecność nie jest potrzebna do pracy czujki po jej uruchomieniu. Za pomocą panelu operator systemu może szybko i sprawnie skontrolować stan urządzeń oraz przeprowadzić okresowe testy bez potrzeby użycia podnośnika, kolejno podłączając się do zainstalowanych czujek. Wyeliminowano tym samym problemy związane z pracą na wysokości i kosztowne przerwy w użytkowaniu chronionego obiektu. Dodajmy, że przeszkolony instalator może jednocześnie uruchamiać i kalibrować nawet do 25 czujek (ok. 56 tys. m2 chronionej powierzchni) w średnim czasie 14 min przypadającym na urządzenie!

Dzięki redukcji liczby czujek na obiekcie dbamy o środowisko naturalne – jedna czujka FireBeam Xtra CR może zastąpić nawet do 26 czujek punktowych bez obawy o pogorszenie bezpieczeństwa.

Dlaczego Xtra?
Xtra uniwersalność: Dzięki zastosowaniu otwartej platformy oraz prostej parametryzacji bezproblemowo współpracujemy z dowolnym systemem SAP obecnym na europejskim rynku.

Xtra zgodność: Spełniamy wszystkie najnowsze wymagania normy EN54-12!

Xtra niezawodność: Czujka FireBeam Xtra CR o stopniu ochrony IP65 jest odporna na działanie czynników zewnętrznych. Dzięki temu można ją stosować w miejscach, gdzie warunki środowiskowe są nadzwyczaj wymagające.
Możemy pochwalić się m.in. jej bezawaryjnym działaniem w hali produkcyjnej przetwórni żywności regularnie czyszczonej strumieniami wody. IP65 oznacza nie tylko barierę dla wilgoci czy zapylenia, ale również dla owadów mogących zakłócić pracę czujki.

Xtra ekologia: Czujka ma ledwie zauważalne zużycie prądu niezależnie od stanu pracy – podczas dozoru, alarmowania czy sygnalizacji uszkodzenia pobór prądu jest stały i wynosi jedynie 3,5 mA. Dzięki temu w instalacji można zastosować mniejszą liczbę zasilaczy, co wpływa na redukcję kosztów zasilania i optymalizację energetyczną obiektu.

Xtra obsługa: Zrezygnowaliśmy z niezrozumiałych piktogramów, ponieważ komfort użytkownika jest dla nas równie ważny jak jego bezpieczeństwo – wszystkie komunikaty są wyświetlane w formie tekstowej w języku polskim.

Xtra kalibracja: Kalibracja wstępna jest dokonywana na podstawie zastanych warunków środowiskowych pomieszczenia, czyli tła. Uwzględnia się wszelkie niuanse chronionego obiektu, od sposobu ułożenia ścian i legarów, aż po rodzaj materiału, z którego wykonano pomieszczenie. Po kalibracji wstępnej przeprowadzana jest kalibracja właściwa – już z użyciem odbłyśnika.

Xtra unikatowość: Urządzenie jest dostępne również w wykonaniu AntiFog, co oznacza, że para wodna nie będzie osiadała na elementach optycznych czujki.

Podczas targów Securex 2020 oficjalnie zaprezentujemy możliwości czujki FireBeam Xtra CR po raz pierwszy w Europie. Zapraszamy na nasze stoisko w listopadzie.

Creatio
ul. Różyckiego 1c p.229
51-608 Wrocław
www.creatioindustry.pl