Strona główna Transport i logistyka Transportowe inwestycje

Transportowe inwestycje

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) chce, by do końca 2019 r. zostało rozdysponowane 93% dofinansowania unijnego na inwestycje transportowe w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiIŚ) na lata 2014-2020. Na koniec 2018 r. alokacja sięgała 78%, co oznacza, że CUPT przyznał inwestorom 65,4 mld zł z dostępnych blisko 84 mld zł. Jeśli założenia zostaną zrealizowane, branża zabezpieczeń będzie mogła liczyć na tłuste lata w tym obszarze.

Inwestycje kolejowe
Optymizm potwierdzają doniesienia z I Kongresu Rozwoju Kolei zorganizowanego przez spółki PKP 23 stycznia na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Transport kolejowy może liczyć na poparcie rządu i duży zastrzyk pieniędzy. W najbliższych latach na inwestycje na kolei przeznaczymy ponad 100 miliardów zł – powiedział podczas otwarcia kongresu premier Mateusz Morawiecki.

Polska branża kolejowa ma przed sobą dobre, choć pracowite lata – wynika z dyskusji prowadzonych podczas I Kongresu Rozwoju Kolei. Padły wtedy zapowiedzi gigantycznych inwestycji w transport kolejowy. W najbliższych latach można spodziewać się nowych linii kolejowych oraz odnowienia dworców i taboru.
Tymczasem rozpalona wielkimi przetargami branża security – bez rozstrzygnięć na kolei – musi nieco pohamować swój apetyt. PKP PLK rozpisała długo oczekiwany przetarg na dostawę systemu informacji pasażerskiej. Niestety projekt, który pierwotnie miał kosztować miliard złotych i objąć stacje w całym kraju, został ograniczony do jednej piątej początkowej wartości i będzie dotyczyć tylko linii E20 i odcinka linii E30.

Przypomnijmy, przed końcem ostatniej unijnej perspektywy finansowej PKP PLK próbowała skonsumować pieniądze na olbrzymi projekt warty blisko 850 mln zł związany z budową jednolitego systemu informacji pasażerskiej na stacjach i przystankach kolejowych. Przetarg został unieważniony. W 2018 r. u unieważniono także drugie, dwukrotnie mniejsze postępowanie. Do trzech razy sztuka?
Tym razem chodzi o 133 stacje i przystanki. Szacunkowa wartość zamówienia to zaledwie 158,9 mln zł netto. Kwota przetargu wynika z decyzji o zabudowie Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (CSDIP) na liniach, na których została już zabudowana sieć światłowodowa i są zasoby pozwalające na komunikację z Centralną Aplikacją Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. PLK zamierza ogłaszać kolejne przetargi na zabudowę CSDIP wraz z rozbudową sieci światłowodów.

Inwestycje drogowe
W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) obejmującego lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) GDDKiA ogłosiła już 176 postępowań przetargowych na roboty budowlane o łącznej długości 2257,9 km. Podpisano 165 umów na roboty budowlane o łącznej długości 2122,1 km i wartości ok. 70 mld zł.
W ramach postępowań powstaje Krajowy System Zarządzania Ruchem (KSZR) na sieci TEN-T. To priorytetowy projekt GDDKiA w zakresie inteligentnych systemów transportowych (ITS). W ramach projektu ma powstać jednolity, zintegrowany system umożliwiający uruchomienie usług ITS o największym znaczeniu dla kierowców. Dzięki wyposażeniu tras w kamery i czujniki stanie się możliwe pozyskiwanie danych o natężeniu ruchu, czasie podróży, wypadkach itd. Mają one trafiać do kierowców za pośrednictwem np. tablic zmiennej treści, aplikacji na smartfony, urządzeń pokładowych (np. nawigacji GPS) czy serwisów społecznościowych.

System umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem w celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia jego płynności w najważniejszych korytarzach transportowych zarządzanych przez GDDKiA. Zakres realizacji programu KSZR w ramach projektów drogowych PBDK w latach 2014-2023 obejmuje opracowanie koncepcji systemu zarządzania ruchem i budowę takich elementów KSZR, jak kanały technologiczne, światłowody i urządzenia przydrożne ITS (tablice o zmiennej treści, znaki pryzmowe, urządzenia pomiaru parametrów ruchu, kamery czy stacje przywoławcze).

(JTG)