Strona główna Telewizja Dozorowa Video Management System – spodziewane nowości w 2022 r.

Video Management System – spodziewane nowości w 2022 r.

Osoba obserwująca monitory na których widać innych ludzi

William Pao


Systemy zarządzania materiałem wizyjnym (Video Management System – VMS) są integralną częścią nowoczesnego systemu dozoru wizyjnego. Wprawdzie wielu producentów kamer oferuje własny VMS, lecz oprogramowanie firm wyspecjalizowanych pod jego kątem zapewnia zaawansowaną funkcjonalność.

Przedstawiamy nowości w obszarze VMS, które mają trafić na rynek w 2022 r. Przyglądamy się nowym funkcjom, możliwościom integracji sprzętu oraz trendom.

Nowe funkcje VMS

Rok 2022 zapowiada się obiecująco w zakresie automatyzacji i inteligencji. Analiza treści obrazu i inne możliwości automatyzacji stają się coraz bardziej powszechne. Są obszarem innowacji dla systemów zarządzania materiałem wizyjnym. Ponieważ VMS może pozyskiwać duże ilości różnych informacji, analityka potrafi odfiltrować wiadomości nieistotne dla użytkownika, aby dostarczyć te we wskazanym przez niego zakresie.

Zwiększona przydatność

Według Laurenta Villeneuve, Product Marketing Managera w firmie Genetec, następnym krokiem będzie przedstawienie tych informacji w formie jeszcze bardziej przydatnej lub łatwiejszej do przetworzenia, aby wyzwolić odpowiednie działania w systemie.

– Silniki korelacji oparte na zdefiniowanych wcześniej regułach i inne procesy przebiegające w tle, które pomagają wyzwolić alarmy lub prezentować odpowiednią ilość informacji we właściwym czasie, będą kluczem do transformacji w inteligentniejsze systemy zarządzania wizją – uważa L. Villeneuve. – Na podstawie ewolucji w zarządzaniu operacjami i zwiększania liczby użytkowników korzystających z tych systemów przypuszczamy, że warstwa wizualizacji stanie się również bardziej intuicyjna i elastyczna.

Więcej aplikacji mobilnych

Genetec spodziewa się także znaczących ulepszeń w aplikacjach internetowych i mobilnych, które wyjdą poza obszar tradycyjnego udostępniania i odtwarzania nagrań. Niezależnie od tego, czy chodzi o interfejsy map, czy pulpity nawigacyjne, stają się one potężnymi narzędziami do reagowania na żywo i przeszukiwania nagranego materiału w celach dochodzeniowych. – Wkrótce użytkownicy będą mogli wykonywać tyle samo operacji telefonicznie lub zdalnie na laptopie, co w centrum monitorowania – przewiduje L. Villeneuve.

Łatwość obsługi i dostępność

Beniamin Low, wiceprezes ds. Azji i Pacyfiku w Milestone Systems, twierdzi, że nowe funkcje oprogramowania VMS prawdopodobnie skupią się na użyteczności i dostępności dla interesariuszy. – Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na większą liczbę kamer i łatwiejszą integrację z innymi systemami firm trzecich od kontroli dostępu po zaawansowane systemy analityczne bezpośredni użytkownicy i operatorzy będą musieli wybrać odpowiedni VMS: zunifikowany, inteligentny, skalowalny i scentralizowany system zarządzania materiałem wizyjnym, zdolny do wysokiej wydajności i długoterminowej ochrony danych – podkreśla B. Low. – Co ważne, przyjazny dla użytkownika interfejs sprawi, że operator wykorzysta VMS w maksymalnym stopniu.

Łatwiejsza integracja aplikacji

Systemy dozorowe stają się coraz bardziej złożone, zatem VMS będzie musiał ewoluować, by stać się bardziej otwartym, głównym motorem rozwoju technologii wizyjnych. Technologia umożliwia już obsługę analityki, sztucznej inteligencji i innych zautomatyzowanych rozwiązań. Z punktu widzenia programisty integracja musi być prostsza i łatwiejsza w implementacji. Zachęci to innych programistów do pracy nad tworzeniem przydatnych aplikacji budynkowych wykorzystujących VMS. Dzięki przyjaznym w użyciu interfejsom API nawet programiści nieobeznani z VMS szybko znajdą dla niego zastosowanie.

Nowe możliwości integracji urządzeń

Ważnym obszarem rozwoju VMS jest dodanie nowego urządzenia. Systemy zabezpieczeń obejmują już nie tylko kamery czy czytniki kontroli dostępu. Każdego roku na rynek wchodzą nowe rozwiązania i urządzenia, które pomagają klientom zapewnić bezpieczeństwo obiektu i wgląd w biznes. W roku 2022 zostaną udostępnione nowe możliwości integracji sprzętu dzięki VMS.

Urządzenia i źródła danych niezwiązane
z zabezpieczeniami

Podstawową opcją platform bezpieczeństwa i VMS nowej generacji jest pozyskiwanie danych nie tylko z czujników systemów zabezpieczeń. Klienci staną się bardziej kreatywni i rozszerzą zasięg zarządzania materiałem wizyjnym. – W przyszłym roku prawdopodobnie pojawi się więcej urządzeń i źródeł danych zintegrowanych z VMS do zadań, które wykraczają poza bezpieczeństwo i ochronę – prognozuje L. Villeneuve. – W obiektach jest zainstalowanych wiele czujników i urządzeń, które można zintegrować w celu monitorowania np. ich wydajności bądź poprawy zarządzania zużyciem energii czy procesami produkcyjnymi.

Genetec przewiduje, że dzięki VMS klienci zaczną też integrować detektory zużycia wody, temperatury, oświetlenia, HVAC, windy i inne urządzenia IoT, które pozwolą im lepiej poznać parametry środowiska i sterować nimi.

Wyższe rozdzielczości i więcej danych

B. Low wyjaśnił, że w miarę, jak użytkownicy są coraz bardziej świadomi korzyści zapewnianych przez obraz wideo, usprawniają dozór wizyjny i działania operacyjne. Zwiększa się zapotrzebowanie na obrazy wideo o wyższej jakości (od full HD do 4K), by lepiej rozpoznawać i przewidywać zdarzenia.

Zapotrzebowanie na informacje i dane uzyskiwane z obrazów kamer dozorowych będzie rosło. Złożone formy metadanych mogą być generowane na podstawie takich cech, jak kształty i rozmiary obiektów, dane czasowe czy zachowanie osób.

– Trendy te przekładają się bezpośrednio na wzrost zapotrzebowania na bardziej wydajne systemy, z zaawansowanymi możliwościami przetwarzania i wydajnymi pamięciami masowymi spełniającymi wymagania oprogramowania – ocenił B. Low. – Dlatego zapewne producenci wprowadzą nowe rozwiązania sprzętowe serwerów i pamięci masowej, które będą się integrować z odpowiednim VMS. Pozwoli to optymalizować duże ilości rejestrowanych i przechowywanych danych, aby zapewnić klientom satysfakcjonujący produkt.

Popyt i trendy, które go napędzają

Pandemia zmieniła sposób, w jaki działamy jako społeczeństwo i jednostki. Nastąpiło przyspieszenie integracji zaawansowanych funkcji zabezpieczeń i ochrony w wielu sektorach, od hoteli, poprzez służbę zdrowia, edukację, po inteligentne miasta. Gdy coraz więcej osób będzie świadomych korzyści, jakie systemy wizyjne mogą zapewnić na obszarach gęsto zaludnionych, wystąpi wzrost zapotrzebowania na integrację systemów biznesowych z dozorowymi, co ułatwi kontrolowanie np. zachowania dystansu społecznego, dostępu do wyznaczonych stref czy zarządzania personelem.

Inteligentne miasta

Zaawansowana analityka dostarcza kluczowych informacji operacyjnych, które właściciele firm mogą wykorzystywać do zwiększenia wydajności i utrzymania przychodów. – Przykładowo, inteligentne miasta wdrażają wysoko wydajne systemy dozoru wizyjnego zintegrowane z analizą danych w celu zarządzania przepływem ruchu, zmniejszania korków czy poprawy sytuacji na drogach – mówi B. Low. – Funkcje analityczne, takie jak rozpoznawanie obiektów czy twarzy, mapowanie ciepła czy wykrywanie dźwięku będą coraz częściej implementowane w kamerach dozorowych, umożliwiając szybszą reakcję, analizę zachowań lub lepsze zarządzanie incydentami, np. w hotelu. B. Low zwraca też uwagę, że poszczególne sektory mają różne cele zastosowania zaawansowanej analityki. Rozwiązania VMS muszą być napędzane, rozwijane i dostosowywane zgodnie z konkretnymi potrzebami klientów w ich branżach.

Rozwój 5G

Infrastruktura sieci 5G się rozwija i można już wykonywać więcej połączeń między urządzeniami 5G a IoT. To korzystne dla użytkowników VMS, ponieważ 5G pozwala na fragmentyzację sieci, aby zaoferować wydzielone części przepustowości dla pokrewnych aplikacji związanych z technologią wizyjną, np. do analizy behawioralnej, rozpoznawania tablic rejestracyjnych itp.

– Zwiększa to wydajność aplikacji w zastosowaniach na szeroką skalę, ponieważ wydzielone części przepustowości sieci nie muszą być współdzielone do innych celów – wyjaśnia B. Low. – Nie zapominajmy, że rozwój 5G zwiększa również możliwość realizowania dozoru wizyjnego jako usługi (VSaaS) dla większej liczby użytkowników końcowych. Jest to możliwe dzięki lepszej obsłudze przesyłania sygnałów wizyjnych do scentralizowanej lokalizacji zamiast systemów lokalnych.

Ponieważ rynek ewoluuje, a technologie wizyjne są coraz częściej wdrażane, firmy współpracują z organami regulacyjnymi w celu zapewnienia ochrony danych osobowych obywateli. Firmy technologiczne, które gromadzą i przetwarzają dane do własnych celów biznesowych, współdziałają z organami regulacyjnymi i partnerami technologicznymi, aby respektować prywatność jednostki i przestrzegać lokalnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Technologie chmury i chmury hybrydowej

Kolejnym ważnym trendem jest migracja do technologii chmury i chmury hybrydowej. Wiele rozwiązań VMS jest obecnie budowanych na zasadzie systemu hybrydowego.

– Oferujemy to, co najlepsze z obu rozwiązań: prawo własności i kontrolę klientów nad ich systemem i danymi, gdy jest to wymagane, z linią aplikacji w chmurze, które pomagają im rozszerzać działalność – podkreśla L. Villeneuve. – Niezależnie od tego, czy jest to portal w chmurze do zarządzania materiałem wizyjnym, czy długoterminowe przechowywanie w chmurze materiałów, mogą one migrować do chmury hybrydowej we własnym tempie. To, w połączeniu z ogólnym ruchem w kierunku RMR, zachęci klientów do wyboru otwartych rozwiązań VMS, które nie ograniczają wyboru kupującego i zapewniają długoterminową rentowność.

Wdrożenie chmury hybrydowej to dla wielu klientów najlepsze rozwiązanie. Zapewnia większą elastyczność, szybki powrót do pracy po awarii systemu, szybkie zarządzanie zdalnymi lokalizacjami na jednej platformie. Umożliwia przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przechowywanego materiału wizyjnego. Oferuje doskonałą równowagę między wydajnością i zestawem funkcji systemów lokalnych a łatwością wdrażania rozwiązań w chmurze.

Podsumowanie

W roku 2022 w systemach do zarządzania materiałem wizyjnym zapewne pojawi się więcej aplikacji spoza zastosowań security. VMS umożliwi też lepszą integrację z chmurą. Będą kontynuowane zabiegi zmierzające do zwiększenia zastosowania analityki. Należy oczekiwać przyspieszonego rozwoju w zakresie zarówno sprzętu, jak i oprogramowania.