Strona główna Telewizja Dozorowa WinGuard PSIM+ Transport publiczny. Najwyższe standardy bezpieczeństwa w transporcie publicznym

WinGuard PSIM+ Transport publiczny. Najwyższe standardy bezpieczeństwa w transporcie publicznym

Firma Advancis, bazując na zdobytym doświadczeniu i licznych referencjach, rozwija opracowane przez siebie rozwiązanie wertykalne – WinGuard PSIM+ Transport publiczny, znajdujące się w ofercie C&C Partners. Zaawansowana wersja systemu oferuje predefiniowane funkcjonalności, które są wypadkową bieżących oczekiwań branżowych oraz śledzenia trendów rynkowych.

Cyberbezpieczeństwo
Kluczowym obszarem rozwiniętym w ramach rozwiązania wertykalnego WinGuard PSIM+ Transport publiczny jest cyberbezpieczeństwo rozległych sieciowych instalacji, gdzie sprawa bezpiecznego, kontrolowanego dostępu do danych ma krytyczne znaczenie w obecnej rzeczywistości. WinGuard, zgodnie z najwyższymi standardami, zapewnia pełne szyfrowanie komunikacji sieciowej za pomocą protokołu AES-256. Umożliwia także pełne szyfrowanie bazy danych oraz integrację z usługą Active Directory (LDAP).

Rozproszona architektura systemu
Sieciowanie i efektywne przesyłanie danych w rozległych rozproszonych strukturach, gdzie mogą występować różne typy połączeń sieciowych, to kolejne obszary, które zostały poddane gruntownej analizie.
Odpowiedzią WinGuard jest możliwość zastosowania rozproszonej architektury systemu, gdzie poszczególne lokalizacje (stacje, tunele, budynki biurowe itd.) mogą być wyposażone w lokalne serwery bądź serwery interfejsów, w dalszej kolejności łączące się z nadrzędnymi lokalizacjami (np. centrami regionalnymi), a finalnie agregowane na poziomie centrum zarządzania. Jednocześnie system wspiera segmentację danych agregowanych na wyższych poziomach.

Procesowa obsługa danych
Procesowa obsługa zdarzeń serwisowych ma na celu utrzymanie najwyższej sprawności i dostępności elementów infrastruktury bezpieczeństwa. Operator WinGuard, opierając się na informacjach otrzymywanych z poszczególnych systemów (np. o uszkodzeniu kamery), może inicjować automatyczne testy, zadysponować zespół serwisowy, śledzić postęp prac online, aż do momentu przywrócenia poprawnej pracy i formalnego zamknięcia zdarzenia. Pozwala to odpowiedzialnie i w pełni świadomie zarządzać podległą infrastrukturą.

Zrealizowane projekty
Przykładem zastosowania rozwiązania wertykalnego WinGuard PSIM+ Transport publiczny jest projekt wykonany dla kolei austriackich, gdzie w ramach jednej instalacji systemu WinGuard PSIM dokonano integracji różnych systemów: telewizji dozorowej, SSP, systemu interkomowego, SSWiN, call center oraz dwóch wykorzystywanych systemów KD.
Każdego dnia z dwóch centrów zarządzania bezpieczeństwem, zlokalizowanych w Wiedniu i Innsbrucku, operatorzy nadzorują blisko 11 tys. km tras, 300 tuneli i tysiące budynków infrastruktury kolejowej, co przekłada się na ponad 140 tys. punktów detekcyjnych w systemie WinGuard X4.
Jeden z realizowanych obecnie projektów w Polsce oparty na WinGuard PSIM+ Transport publiczny obejmuje integrację kilkunastu obiektów wchodzących w skład infrastruktury transportu publicznego w zakresie m.in. CCTV, SSP, KD, SSWiN, interkomów oraz systemów technicznych.

Podsumowując, WinGuard PSIM+ Transport publiczny to sprawdzone rozwiązanie do integracji i wizualizacji systemów, w pełni wspierające procesowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem. Skalowalność, cyberbezpieczeństwo, neutralność oraz otwartość pozwalają na budowanie rozwiązań, które z jednej strony w ergonomiczny sposób wspierają codzienną pracę służb bezpieczeństwa, z drugiej – zapewniają interacyjne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w oparciu o korelację zdarzeń, umożliwiając śledzenie trendów czy wnioskowanie dedukcyjne.

C&C Partners
ul. 17 Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
www.ccpartners.pl