Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Zapobieganie fałszywym alarmom

Zapobieganie fałszywym alarmom

Według statystyk PSP w 2021 r. interwencje straży pożarnej były wyjątkowo częste. W ubiegłym roku strażacy interweniowali 579 722 razy, w tym przy 106 465 pożarach, 428 046 miejscowych zagrożeniach oraz 45 211 fałszywych alarmach.

Porównując liczbę fałszywych alarmów z rokiem poprzednim, zwiększyła się aż o ponad 4500 zdarzeń. Duża część fałszywych alarmów jest generowana w obiektach użyteczności publicznej wyposażonych w systemy sygnalizacji pożarowej. Powodem wywołania alarmu i postawienia strażaków w stan gotowości może być papieros w toalecie, nieumyślne wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego, zbyt duże zadymienie w kuchni itp. Mimo tak błahych sytuacji niewymagających interwencji strażacy muszą udać się na miejsce.

Jak przeciwdziałać fałszywym alarmom?

Kwestia bezpieczeństwa powinna być uwzględniana przez każdego inwestora i właściciela obiektów, takich jak zakłady produkcyjne, przemysłowe, dworce, magazyny czy centra logistyczne. Zabezpieczane obiekty ze względu na różną specyfikę wymagają doboru odpowiednich urządzeń przeciwpożarowych. Niezależnie od dobranego rodzaju zabezpieczeń ppoż. pochodzących od różnych producentów skuteczność działania, a tym samym wyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego zapewnia integracja i zarządzanie wszystkimi systemami ochrony przeciwpożarowej za pomocą integratora CC WINGUARD.

Wspomniany integrator spełnia obowiązujące wytyczne i normy, co potwierdzają zdobyte świadectwa i certyfikaty wydane przez CNBOP-PIB.

Czy integracja występuje wyłącznie na poziomie systemów ppoż.?

CC WINGUARD, oprócz integracji systemów ochrony ppoż., przejmuje zarządzanie pozostałymi urządzeniami i systemami zabezpieczeń różnych producentów, co pozwala na kontrolowanie wszystkich zastosowanych systemów sygnalizacji pożarowej, również o architekturze rozproszonej, za pośrednictwem jednolitego interfejsu operatora w ramach zunifikowanej platformy sprzętowo-programowej.

Wizualizacja i możliwość sterowania systemami ppoż. za pomocą certyfikowanego integratora przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa obiektu oraz umożliwia pracę nawet przy utracie zasilania podstawowego. Potwierdzanie lub kasowanie alarmów pożarowych, sterowanie klapami pożarowymi, zmiany scenariusza pożarowego na polecenie kierującego akcją ewakuacyjną to tylko część działań, które można szybko i sprawnie przeprowadzić z poziomu stacji operatorskiej.

Czy można zdefiniować indywidualne procedury bezpieczeństwa?

Można. Zasadniczy element integratora CC WINGUARD stanowi platforma WinGuard PSIM+ zarządzająca z poziomu pulpitu operatora zdarzeniami pożarowymi wykrytymi przez systemy ppoż. dowolnego producenta. W sytuacji zagrożenia pożarowego osoba kierująca akcją ratunkową może, dzięki integratorowi, podjąć odpowiednie kroki zgodnie z procedurami bezpieczeństwa zdefiniowanymi dla całego chronionego obiektu.

C&C Partners
ul. 17 Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
www.ccpartners.pl
t.bakowski@ccpartners.pl