Strona główna Telewizja Dozorowa Jak kompleksowo dbać o bezpieczeństwo w branży przemysłowej

Jak kompleksowo dbać o bezpieczeństwo w branży przemysłowej

Obiekty przemysłowe mają kluczowe znaczenie dla gospodarek państw. Priorytetem zatem jest odpowiednie podejście do projektowania systemów dozoru obiektów przemysłowych, zarówno w kontekście ochrony perymetrycznej, jak i właściwego zabezpieczenia linii produkcyjnych. Tak szerokie spektrum potrzeb wymaga wdrożenia kompleksowych rozwiązań z zakresu monitoringu wizyjnego, technologii audio i analityki.

W przemyśle wszystkie elementy ochrony muszą być idealnie dopasowane, by zminimalizować wystąpienie incydentu, który mógłby spowodować np. spadek wydajności linii produkcyjnej. Podobnie jest z sieciowymi systemami dozoru wizyjnego – komplementarność wdrażanych rozwiązań umożliwia szybsze przekazywanie informacji między urządzeniami, tym samym wpływając na stopień ochrony danego obiektu.

Zakłady przemysłowe to przeważnie duże kompleksy wymagające stałej ochrony, także pod kątem bezpieczeństwa pracowników przebywających na terenie produkcyjnym. Dlatego też wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w modelu end-to-end jest wartością dodaną dla przedsiębiorstwa z różnych powodów – nie tylko pod względem kompleksowej ochrony całego obiektu, ale także na potrzeby wyciągania wniosków poprawiających bezpieczeństwo i optymalizujących pracę całego obiektu.

Rozległe powierzchnie oraz infrastruktura krytyczna czy przemysłowa muszą podlegać dozorowi najwyższej jakości, aby nie doszło do zagrożeń dla życia ludzi i majątku. Rozwój technologiczny rozwiązań ochrony zewnętrznej obiektów przemysłowych obejmuje m.in. systemy wizyjnego dozoru perymetrycznego zapewniające wykrywanie i weryfikowanie potencjalnego intruza na granicy terenu zakładu w czasie rzeczywistym. Wbudowane inteligentne narzędzia analityczne mogą uruchamiać automatyczne ostrzeżenia i alarmować pracowników ochrony, eliminując zbędny czas oraz koszty rutynowych patroli i fałszywych alarmów.

Ponadto mają możliwość generowania komunikatów audio, których celem jest odstraszanie intruzów. Kolejną warstwą jest ochrona obszaru pozwalająca śledzić obiekty w ruchu, np. auta. Dostarcza cenne informacje o lokalizacji, prędkości przemieszczania się, a nawet odległości między nimi. Kamery mają również możliwość sczytywania tablic rejestracyjnych.

Trzecią warstwę stanowi kontrola obiektów, w tym szczególnie ważna kontrola dostępu. Umożliwia monitorowanie wejść i wyjść personelu upoważnionych do danych stref, a nawet pokojów pracowników czy urządzeń w danym budynku. Coraz chętniej wybierane są rozwiązania bezdotykowe, np. identyfikacja za pomocą kodów QR, które wypierają popularne karty dostępu.

Zauważalnym trendem jest także wzrost zainteresowania tymczasowymi systemami ochrony perymetrycznej. Tego typu mobilna konstrukcja może stanąć na określony czas w miejscu robót budowlanych, a następnie zostać zdemontowana, a kamery przeniesione i włączone w system dozoru obiektu.

Zarządzający zakładami przemysłowymi coraz częściej przed wyborem systemu decydują się także na jego sprawdzenie, tzw. test w polu. Głównym kryterium wyboru w przetargach staje się bowiem jakość, nie tylko cena. Tańsze kamery mogą okazać się awaryjne lub nie spełniać deklarowanych w dokumentach parametrów. Po przeprowadzeniu testów coraz więcej firm przychyla się do wyboru urządzeń o wyższej jakości, które pozwalają obniżyć koszty ich utrzymania w przyszłości, bez koniecznych napraw czy wymiany.

Pełna ochrona zakładu przemysłowego

Wyobrażając sobie zakład przemysłowy, mamy na myśli ogromną halę produkcyjną z przestronnym, przynależącym do niego otoczeniem zewnętrznym. By skutecznie monitorować rozbudowaną przestrzeń, pomocne będą rozwiązania łączące możliwości dozoru wizyjnego, IP audio i kontroli dostępu. Tak rozbudowany system będzie szczególnie cenny w przypadku np. nieautoryzowanego wtargnięcia na teren zakładu. Wówczas kamery przystosowane do detekcji podejrzanego zachowania i podążania za obiektem w ruchu są w stanie wykryć niepowołaną osobę. Dzięki zainstalowanym w urządzeniu funkcjom analitycznym kamera może wysłać odpowiedni komunikat pracownikom ochrony budynku.

Z kolei urządzenia wyposażone w systemy IP audio umożliwiają emitowanie komunikatów, których zadaniem jest odstraszenie intruza. Uzupełnieniem będą też rozwiązania kontroli dostępu zezwalające na dostęp do wybranych stref tylko osobom do tego upoważnionym.

– Technologie dozoru wizyjnego muszą być również właściwie zarządzane. Tym, co może mieć kluczowe znaczenie w administrowaniu wielowymiarowym systemem bezpieczeństwa, jest skrojone na miarę oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym – AXIS Camera Station, opracowane nie tylko z myślą o różnorodnych typach instalacji, ale także nieskomplikowane w obsłudze, zapewniające szybki dostęp do najważniejszych danych – mówi Dagmara Pomirska z Axis Communications. – Oprogramowanie powinno uwzględniać najważniejsze potrzeby przedsiębiorstwa: od eksportowania materiału wideo i jego analizy, po obsługę głośników sieciowych, wideodomofonów i kontakt z personelem – dodaje.

Bezpieczeństwo pracowników

Kamery rozlokowane w całym zakładzie mogą wychwycić potencjalne zagrożenia dla przebywających w nim osób. Przykładowo, kamery termowizyjne są w stanie wykryć niebezpieczny wzrost temperatury, np. na linii produkcyjnej, a następnie przekazać zebrane dane do zintegrowanego systemu powiadomień audio, który wyemituje ostrzeżenie. Zautomatyzowane systemy pozwalają również stworzyć tzw. niewidzialne linie, czyli strefy, których przekroczenie mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie zdrowia pracowników. Połączone systemy audio-wideo są w stanie wykryć obecność osoby przebywającej w strefie zagrożenia, a następnie wysłać odpowiedni komunikat nakazujący opuszczenie obszaru.

Połączenie systemów dozoru wizyjnego z technologiami IP audio może również być pomocne przy weryfikacji tego, czy pracownicy stosują odpowiednie zabezpieczenia podczas przebywania na terenie zakładu, np. czy prawidłowo noszą kaski. Kamera jest w stanie wychwycić osobę, która nie stosuje wymaganych środków ochrony osobistej, i przekazać tę informację do systemu powiadomień audio.

Optymalizacja procesów i wyciąganie wniosków dzięki analityce

Dzięki integracji różnych rozwiązań sieciowych możliwa jest także analiza procesów zachodzących w zakładzie, co pozwala zwiększyć wydajność operacyjną przedsiębiorstwa i zoptymalizować prace wykonywane na terenie zakładu. Umieszczenie kamer w strategicznych miejscach, np. nieopodal linii produkcyjnej, ma kluczowe znaczenie w weryfikacji tego, czy cały proces przebiegł zgodnie z określonymi procedurami. Dane pozyskane z monitoringu są na bieżąco, nieprzerwanie analizowane w kamerze. Zastosowane algorytmy są w stanie wychwycić ewentualne błędy czy awarie maszyn. Zebrane informacje są przekazywane do oprogramowania zarządzającego materiałem wizyjnym, dzięki czemu operator ma bezpośredni wgląd w sytuację i może zasygnalizować wystąpienie problemu.

– Jedną z największych zalet implementacji zintegrowanego systemu dozoru end-to-end jest jednoczesna zdalna kontrola wielu procesów oraz szybkie reagowanie w momencie wystąpienia zakłóceń – często bez konieczności przerywania działań. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku weryfikacji np. sprawności urządzeń. Kamery dozorowe połączone z aplikacjami analitycznymi i systemami powiadamiania umożliwiają podjęcie natychmiastowych działań w celu zażegnania problemu na jego wczesnym etapie. To ważny aspekt pod względem działalności całego zakładu – może wpłynąć na znaczne oszczędności finansowe dzięki uniknięciu konieczności przeprowadzania kosztownych napraw – zaznacza Dagmara Pomirska z Axis Communications.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl