Strona główna Zapowiedzi II Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych

[Zapowiedź] II Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych

Druga edycja forum odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorami wydarzenia są: Komenda Wojewódzka Policji Wielkopolskiej, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Głównym celem Forum jest zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających efektywne zarządzanie systemami monitorowania zagrożeń (w szczególności systemów monitoringu wizyjnego, ale także systemów sygnalizacji włamani i napadu, ppoż., monitorujących poziom wody i zanieczyszczeń itp.). Przedstawione zostaną zarówno wdrożone rozwiązania, jak i nowe kierunki rozwoju.

Na II Forum zapraszamy przedstawicieli administracji samorządowej województwa wielkopolskiego (w tym pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych oraz Urzędu Marszałkowskiego), Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców województwa wielkopolskiego, przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Zachęcamy firmy do uczestniczenia w wystawie towarzyszącej, na której będzie można zaprezentować najnowsze rozwiązania systemów zabezpieczeń.

Link do strony Forum: http://www.securex.pl/pl/news/ii_forum_bezpieczenstwa_spolecznosci_lokalnych/

Program Forum: http://www.securex.pl/midcom-serveattachmentguid-1e70a45b000a6f20a4511e790061b95abb634a834a8/program-ii_forum_poznan_ver_15_03_2017.pdf