Strona główna Zapowiedzi Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny

[ZAPOWIEDŹ] Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Antyterrorystycznym „Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk”, który odbędzie się w dniach od 28 lutego do 1 marca w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Cel kongresu

Celem kongresu jest wymiana doświadczeń związanych z teoretycznym i praktycznym wymiarem prowadzenia działań antyterrorystycznych. Zaproszeni eksperci z wiodących instytucji bezpieczeństwa publicznego i świata nauki w prelekcjach omówią takie zagadnienia, jak:

 • Terroryzm i zamachy terrorystyczne
 • Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne – aspekty teoretyczne i praktyczne
 • Podstawy prawne działań antyterrorystycznych
 • Wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych
 • Zapobieganie i przygotowanie w działaniach antyterrorystycznych
 • Reagowanie i odbudowa w działaniach antyterrorystycznych

Uczestnicy

Do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Antyterrorystycznym organizatorzy zapraszają przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych i innych instytucji bezpieczeństwa publicznego, żołnierzy Sił Zbrojnych RP, operatorów policyjnych i wojskowych sił specjalnych, funkcjonariuszy sektora ratownictwa, pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej i obiektach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, naukowców, ekspertów i studentów.

Patronat honorowy

 • JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 • JM Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • JM Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie

Organizatorzy

 • Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
 • Safety Project sp. z o.o. – zabezpieczenie logistyczne

Wsparcie merytoryczne

 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • Służba Ochrony Państwa
 • Agencja Wywiadu
 • Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”
 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu
 • Straż Ochrony Kolei
 • Polska Izba Ochrony
 • Polska Izba Systemów Alarmowych
 • entrum Ratownictwa