Strona główna HoReCa ZETTLER PROFILE Flexible w hotelu

ZETTLER PROFILE Flexible w hotelu

Wymagania dotyczące instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w hotelu zwykle obejmują konieczność zabezpieczenia różnych przestrzeni – pokoi gościnnych, dróg ewakuacyjnych, pomieszczeń kuchennych i technicznych czy garaży. Niezawodność systemu jest priorytetowa, gdyż jego podstawową funkcją jest ochrona życia. Ważne, by wybrany system skutecznie chronił hotel, działał niezawodnie i powodował jak najmniej zakłóceń dla gości.

Ryzyko: Większość pokoi hotelowych dysponuje łazienką z wanną lub prysznicem. Generowana z nich znaczna ilość pary wodnej może powodować fałszywe alarmy pożarowe w niektórych systemach sygnalizacji pożarowej.

Rozwiązanie: Jeżeli zainstalujemy czujki wielosensorowe 850PC w każdej sypialni, para wydobywająca się z łazienki NIE WŁĄCZY alarmu. Taka czujka nadal będzie bardzo czuła na produkty spalania generowane przez tlący się pożar (ma zdolność do wykrywania gazów spalinowych, tj. tlenku węgla) i uruchomi alarm nawet wcześniej niż czujka dymu o normalnej czułości.
Czujki z serii 850 i 830 są dostępne w wersjach z wbudowanym izolatorem zwarć lub bez niego i wykorzystują zaawansowaną sygnalizację cyfrową, aby zapewnić niezawodną komunikację z centralą SSP. Ręczne narzędzie serwisowe umożliwia komunikację z czujką (dwukierunkowa łączność IR), dzięki czemu dostęp w celu serwisowania i testowania czujek jest łatwy i szybki z poziomu podłogi, bez konieczności stosowania podnośników czy drabin.

Ryzyko: Drzwi ppoż. w hotelu są istotną częścią ochrony życia w każdym scenariuszu rozwoju pożaru. Dym może szybko rozprzestrzeniać się na drogi ewakuacyjne, takie jak korytarze i klatki schodowe, ograniczając dostęp i uniemożliwiając gościom bezpieczne wydostanie się z budynku.

Rozwiązanie: Drzwi ppoż. mogą być sterowane i nadzorowane za pomocą modułu kontroli drzwi TSM800 zaprojektowanego specjalnie do nich. Ma system samomonitorowania, który sprawdza komunikację z centralą i wykrywa obecność napięcia na pętli. Monitoruje też niezbędne zasilanie pomocnicze, zasilające elektromagnes przytrzymujący drzwi. W razie wykrycia usterki lub programowego odłączenia modułu z poziomu menu centrali moduł zwolni drzwi do pozycji zamkniętej, zapewniając szczelność przegrody ppoż.

Ryzyko: Co się stanie, gdy SSP zostanie przypadkowo aktywowany? Aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń dla gości, incydenty powinny być zawsze sprawdzone przed podjęciem decyzji o ewakuacji.

Rozwiązanie: Centrale PROFILE Flexible umożliwiają dowolną konfigurację działania systemu na wypadek pożaru. Konfigurując matrycę sterowań, urządzenia można skonfigurować tak, aby działały: indywidualnie i natychmiast, indywidualnie i z opóźnieniem lub w połączeniu z innym urządzeniem (w tzw. koincydencji). Możliwości programowe są w zasadzie nieograniczone i pozwalają dostosować pracę instalacji do dowolnego scenariusza zdarzeń. Wszelkie sprawdzenia alarmów muszą być przeprowadzane szybko i pod ścisłą kontrolą, przy obowiązujących limitach czasowych, a jeśli określone czasy reakcji zostaną przekroczone, system automatycznie uruchomi ewakuację.

Ryzyko: Alarmowanie i przeprowadzanie ewakuacji w nocy, gdy goście hotelowi śpią, jest zawsze ogromnym wyzwaniem. W hotelu, w którym większość mieszkańców zapewne nie zna dokładnie swojego otoczenia, wczesne ostrzeżenie o pożarze ma zasadnicze znaczenie dla ochrony życia.

Rozwiązanie: Sygnalizatory akustyczne muszą być w 100% sprawne i na tyle głośne, aby obudzić śpiące osoby. Każda centrala PROFILE Flexible umożliwia konfigurowanie i uruchamianie testowania sygnalizatorów z poziomu centrali. Funkcja monitorowania dźwięku odbitego pozwala testować wszystkie sygnalizatory przez zainicjowanie testu trwającego ok. 15 s, po którym każdy niedziałający sygnalizator zostaje zgłoszony do centrali. Sygnalizatory można testować ręcznie w grupach, piętro po piętrze, strefa po strefie, zależnie od konfiguracji trybu testowego. Centrala pozwala też zaprogramować funkcję cyklicznego autotestu wszystkich sygnalizatorów.

System sygnalizacji pożarowej ZETTLER stanowi idealne rozwiązanie dla specyficznych wymagań sektora hotelowego. 

Johnson Controls International
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa
pawel.jozwik@jci.com